SNUFS, SNUFS: Både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) slet med forkjølelse da de la frem forslaget til statsbudsjett for 2017 i Stortinget torsdag forrige uke.
SNUFS, SNUFS: Både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) slet med forkjølelse da de la frem forslaget til statsbudsjett for 2017 i Stortinget torsdag forrige uke. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Kutter støtte for multihandikappede, uføre og kronisk syke – fortsetter skattekuttene til de rikeste

INNENRIKS

Høyre og Frp foreslår en rekke kutt i støtte- og hjelpeordninger for svake samfunnsgrupper til neste år.

Publisert:

– De svakeste i samfunnet må betale for Frp og Høyres skattefest for de rikeste, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Blant dem som får kutt eller strammere kår er støtteordninger for multihandikappede, trafikkskadede, barnefamilier på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkere, uføre, kronisk syke, voldsofre og tilrettelagt arbeid blant annet for funksjonshemmede.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av finansminister Siv Jensens (Frp) forslag til statsbudsjett for neste år.

For ett år siden: Frp-Siv inviterer til ny skattefest for de superrike

– Dette viser at vi har en smålig regjering. Det sier jeg ikke bare fordi det er kutt som rammer mennesker som har det vanskelig, er syke eller har lite, men også fordi kuttene kommer i et budsjett der regjeringen setter norgesrekord i oljepengebruk og nok en gang gir store skattekutt til de rikeste, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Tar fra de fattige – gir til de rike

Han viser til at regjeringen for neste år foreslår å kutte formuesskatten med 500 millioner kroner.

De rike fikk 2100 kr. i kutt – hver dag: Folk flest fikk 5,30 kr.

– Denne kuttlisten er det mest ytterliggående eksempelet på at regjeringen tar fra dem som har lite og gir til dem som har mest fra før. Regjeringen bruker en halv milliard på kutte i formuesskatten. De pengene kunne de brukt på å unngå disse kuttene. Det er en helt uforståelig prioritering og en smålig politikk, sier Lysbakken.

Her er kuttlisten til Høyre/Frp-regjeringen:

• Ordning for særlig krevende brukere, som multihandikappede, trafikkskadede og lignende: Øker innslagspunktet for statlig finansiering med 50.000 kr. utover lønnsvekst

• Tilskuddsordning for lengeværende barn: Fjernes.

• Innfører tak på 10.000 kr. i ytelser til familier som bor på mottak

• Fjerner tilskudd til å informere au pairer om deres rettigheter: 3 mill.

• Kutter barnetillegget for uføre: 5 mill.

• Innfører egenandel på fysioterapi for enkelte med kroniske sykdommer: -175 mill.

• Innfører skatt på sluttavtaler: Ansatte som må slutte og får utbetalt en engangssum fra arbeidsgiver må betale skatt på utbetalingen.

• Varig tilrettelagt arbeid for blant annet funksjonshemmede: Regjeringen reduserer antallet plasser med 250, men viderefører bevilgningen på dagens nivå.

• Kutt i administrasjon ved Kontoret for voldsoffererstatning: 9 mill.

• Kutt i fri rettshjelp: 22 mill.

• Fjerner rettshjelpskontoret i Indre Finnmark: 400.000 kr.

Les også: Nå er du god for 1,4 millioner kroner

SV har ingen kutt

Selv om oljeinntektene til budsjettet er ventet å falle, ser ikke Lysbakken selv noen velferdsordninger han kunne tenke seg å stramme inn.

– Det er behov for å være forsiktig med pengebruken, men nettopp denne regjeringen består ikke den testen med sin oljepengebruk. Isteden bruker de pengene på skattelettelser uten effekt for verdiskapningen. Og de som skal stramme inn er de svakeste i samfunnet. Det er ikke rettferdig.

– Du har ingen velferdsgoder du kan kutte?

– Vi la frem et budsjett i fjor hvor vi brukte syv milliarder mindre enn regjeringen. Vi regner med å gjøre det samme i år også. Men jeg går ikke med på premisset om at vi har for rause velferdsordninger for disse gruppene, sier Lysbakken.

Hareide støtter Venstre: Regjeringen må snu

Frp: Feilinformasjon

Siv Jensen kunne ikke kommentere saken på grunn av sykdom. Hennes statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) skriver dette i en e-post til VG:

«Lysbakken feilinformerer VGs lesere og bommer med kritikken. Dette budsjettet styrker tilbudet til de som trenger det. Flere pasienter vil få behandling og sykehuskøene har falt kraftig siden SV satt i regjering. Flere med rusproblemer får behandling og rehabilitering. Vi innfører en ny pleiepengeordning som vil gi større fleksibilitet og flere mulighet til å passe på syke barn. Dette øker bevilgningene med 140 millioner kroner til denne utsatte gruppen fra neste høst når lovverket er på plass. Årlig bevilgning deretter vil være 560 millioner kroner. En bedre ordning og at man tar seg tid til å få på plass regler, er ifølge Lysbakken et kutt. Lysbakken mener også det er et kutt når vi bedrer integreringen og øker utgiftene til integreringsformål med 875 millioner kroner. Det viser at det er vanskelig å ta ham og hans parti seriøst», skriver han.

Her kan du lese mer om