NY MINISTER: Anders Anundsen forlot like før jul kontoret i Nydalen og overlot ministerstillingen til Per-Willy Amundsen. Foto: Frode Hansen VG

Justisministeren åpner for å endre praksis rundt menneskehandel-ofre

For et par måneder siden sa Anders Anundsen blankt nei til å åpne for at flere ofre får opphold i Norge. Den nye justisministeren er derimot ikke like steil.

  • Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mandag fikk justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kritikk av flere politikere for ikke å gjøre nok for å hindre at ofre for menneskehandel sendes tilbake til bakmennene.

Fornærmede i menneskehandelsaker som ikke når opp i rettssystemet har ikke krav på opphold i Norge, og hvis sakene henlegges så sendes de som regel ut av landet.

Nå tar flere politikere til orde for at Norge må gjøre mer for disse personene, og slutte med det de kaller for ansvarsfraskrivelse overfor dem som har blitt utnyttet på norsk jord.

VG har tidligere skrevet at få menneskehandelsaker når opp i rettssystemet, da de er ressurskrevende for politiet å etterforske. I 2015 fikk politiet inn 62 anmeldelser som omhandlet menneskehandel. Samme år behandlet norske tingretter tre slike saker.

Men nå åpner Amundsen for å endre ordningen.

Les også: Få menn blir identifisert som ofre

Villig til å se på ordningen

I desember svarte daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) blankt nei på spørsmål om han ville lette på kravene:

– Jeg mener det må være en klar terskel, og dom er en klar terskel, sa Anundsen, og refererte til at kun der bakmennene er dømt burde ofrene få oppholdstillatelse.

Hans etterfølger er derimot villig til å se på mulighetene for endre kravene.

– Jeg mener at vi må følge opp de tiltakene som vi har i handlingsplanen og se på refleksjonsperioden om den eventuelt kan utvides. Jeg er villig til å se på ordningen, og jeg tenker at det er viktig å få fortgang i arbeidet. Vi ønsker jo å bekjempe denne type kriminalitet, sier Amundsen.

Serie om det moderne slaveriet: «Diana» ble solgt som slave i syv år

– Så du er ikke like bastant som din forgjenger, som før jul sa at han ikke ville vurdere å lette på kravene?

– Jeg vil ikke si noe om hva som skal være kravet, før vi har gått gjennom tiltakene i handlingsplanen og sett på refleksjonsperioden. Men jeg mener det må være en grense et sted, for det kan ikke være slik at det er en subjektiv oppfatning om man er offer eller ikke, sier Amundsen og legger til:

– Jeg minner om at allerede etter dagens ordning har ofre med beskyttelse rett til asyl. Dersom man ikke fyller vilkårene for asyl, blir det vurdert tillatelse på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn.

Eurojust: Rekordmange menneskehandelsaker i 2016

JAKTER OFRE: VG var i januar med politiet ut i Oslo da de oppsøkte prostituerte som de mener er ofre for menneskehandel. Foto: Annemor Larsen VG

Mener Norge tar ansvar

ROSA-prosjektet, som siden 2005 har bistått ofre for menneskehandel, har tidligere fortalt VG om kvinnene de årlig ser forsvinne ut av landet.

Mange av dem er såkalte «dublinere» – personer som i henhold til Dublin-avtalen sendes tilbake til det første Dublin-landet (som kan være et EU-land, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge) asylsøkeren kom til.

ROSA-prosjektet om ofrene: – Sendes rett tilbake til bakmennene

– ROSA sier de kan dokumentere at antatte ofre sendes ut til for eksempel land som Spania og Italia, ikke får noen hjelp. Burde Norge da la være å sende dem ut?

– Jeg forstår at man reiser problemstillingen, men vi har noen internasjonale avtaler å forholde oss til. Norge kan ikke ta ansvar for andre land og at de følger sine forpliktelser.

– Men burde ikke Norge ta ansvar for de ofrene som har blitt utnyttet på norsk jord?

– Det gjør vi allerede i dag. Ofre får hjelp og det gjennomføres etterforskning og avsies dommer. Jeg vil ikke forhåndskonkludere med de vurderingene som skal tas i forbindelse med handlingsplanen, men jeg kan si at det vil bli sett på refleksjonsperioden, sier Amundsen.

Les også: Regjeringens handlingsplan fikk kritikk

ROSA: – Hørt det før

IKKE IMPONERT: Mildrid Mikkelsen i ROSA sier til VG at det ikke er første gangen hun hører en politiker sier at han vil se på ordningen. Foto: Annemor Larsen VG

Leder av ROSA-prosjektet, Mildrid Mikkelsen, er derimot ikke imponert over svarene til den nye justisministeren.

– Jeg mener at Norge i større grad må ta ansvar for «dublinerne». De har vært her i en utnyttelsessituasjon, og når man sender ut disse ofte svært sårbare menneskene blir de enkelt plukket opp av bakmennene igjen, sier Mikkelsen.

Til VG forteller hun at ROSA ved flere anledninger har vært på besøk hos hjelpeorganisasjoner og politiet i Italia og Spania, hvor mange sendes tilbake til.

– De sier det samme hver gang. De klarer ikke å følge opp ofrene. Også spør de oss om hvorfor Norge ikke kan ta ansvaret selv, slik at de kan få sine asylsøknader realitetsbehandlet i Norge, sier Mikkelsen.

– Men det er vel positivt at Amundsen nå sier at han vil se på ordningen rundt refleksjonsperioden?

– Ja, det er positivt at det tas opp på nytt men helt ærlig så har vi jo hørt det før. I tillegg mener jeg at man må se på innholdet i refleksjonsperioden mer enn å eventuelt utvide den, sier Mikkelsen og legger til:

– Jeg synes politikken har vært preget av fine ord, men at man er lite villig til å sette inn ressurser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder