MER AV DISSE: Her merkes en ulv i Slettåsreviret i Trysil tidligere i år. Foto: Frode Hansen VG

Dobbelt så mye ulv i Skandinavia

De siste ti årene har den skandinaviske ulvestammen mer enn doblet seg fra 32 til minst 72 ulvefamilier og revirmarkerende par, til tross for økt avskyting.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det skriver Nationen.

Ifølge Rovdata har den norske lisensjakta i år vært rekordhøy, og med 44 ulv satt svenskene sin uttaksrekord i 2015.

Likevel har det de siste årene blitt stabilt flere ulv i Skandinavia. I Norge var det i vinter mellom seks og elleve flere ulv enn i fjor, ifølge en statusrapport Høgskolen i Innlandet nylig laget på oppdrag fra Rovdata.

Ulv på skoleveien: Live (10) var på vei til skolen – plutselig dukket ulven opp

I vinter var det elleve familiegrupper og revirmarkerende par som oppholdt seg utelukkende i Norge, og ti som holdt seg på grensen.

Den svenske forskeren Håkan Sand fra forskningsprosjektet Skandulv påpekte før årets lisensjakt at felling av streifdyr og valper har marginal betydning.

– Tar du 47 revirhevdende pardyr, har det stor betydning for stammen. Tar du ut 47 valper og streifdyr, har det marginal betydning, sa Håkan Sand i Skandulv om den opprinnelige norske jaktkvoten, som senere ble redusert til 15 før den ble økt til 20.

Frykter ulven: «Datteren min får ikke gå ute alene»

Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.

Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser, og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr.

Høyres ulveopprør: – Lovforslaget er et skuespill

Men som VG skrev sist uke, er det klart at ingen av partiene på Stortinget støtter Helgesens forslag om å endre naturmangfoldloven.

Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen.

Etter Helgesens nederlag, ble det også klart at Sp fremmer mistillitsforslag mot statsråden. Dette skal også behandles i Stortinget tirsdag.

Helgesen: Ikke vurdert å trekke meg

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder