TELLER OPP: Velferds- og arbeidsdirektør Sigrun Vågeng (65) har talt opp nordmenns NAV-ytelser. Foto: Trond Solberg VG

Én av fem lever på penger fra NAV

Fylkesordfører vil gjøre Østfold mindre «NAV-hengig»

NAV gir til enhver tid én av fem voksne nordmenn økonomisk støtte til livsopphold.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det kommer frem i en ny statistikk fra NAV som ble publisert tirsdag.

Hver hver eneste måned i fjor, var det i gjennomsnitt 712.000 innbyggere som mottok enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre, viser sammenstillingen fra NAV.

Sjekk NAV-ytelsene i din kommune og ditt fylke

– Dette tilsvarer 21 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Én av fem innbyggere mottok dermed en ytelse til livsopphold fra NAV til enhver tid i fjor, skriver NAV i pressemeldingen om nordmenns avhengighet av NAV-ytelser.

Les også: Trygdesvindel for 50 mill.

Østfold-ordfører ikke overrasket

NAV-direktør Sigrun Vågeng og hennes statistikere har også brutt ned NAV-ytelsene på fylker og enkeltkommuner.

NAV-KAKEN: Arbeidsrelaterte ytelser tar en god del av den totale-NAV-kaken, viser NAVs egen illustrasjon. Foto: Illustrasjon: NAV

Innbyggere i Oslo har for eksempel et lavere ytelsesnivå fra NAV enn andre fylker. Mens folk i Aust-Agder og Østfold er mest «NAV-hengige» av fylkeskommunene. Der er 27 prosent – eller mer enn én av fire innbyggere til enhver tid mottagere av NAV-telser. Det er ikke Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth helt ukjent med.

Fikk du med deg? Tallet på unge uføre øker

– Jeg er ikke overrasket. Men jeg liker ikke disse tallene. Dette er en stor utfordring for oss. Men vi jobber med det kontinuerlig med å skape flere arbeidsplasser og bedre levekår i fylket, sier Haabeth til VG.

FYLKESTOPPER: Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) (til venstre) er på toppen i NAV-ytelser, mens hans kolleger Anette Solli (H) i Akershus og Roger Ryberg (Ap) i Buskerud mottar prosentvis mindre, ifølge den nye NAV-statistikken. Foto: Henrik Skolt NTB scanpix

Han mener stort frafall i videregående, stigende ledighet og mange nye landsmenn over tid – er en del av forklaringen.

– Sammensetning av befolkningen og næringsstruktur er to faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV. Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Ballangen på NAV-toppen

I snitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo NAV-ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi altså Østfold og Aust-Agder, hvor 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottagere av livsoppholdsytelser fra NAV.

Les gjerne: Østfold har flest uføretrygdede

De fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser er Ballangen (39 prosent), Dyrøy (33 prosent), Hasvik (33), Gjerstad (33) og Lavangen (33).

De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra NAV er Bærum (12 prosent), Bykle (13 prosent), Hemsedal (14), Sogndal (14) og Asker (14).

Kambe: Ikke bærekraftig

Totalt i løpet av 2016 utbetalte NAV nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge.

BEKYMRET: Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) mener nivået på de norske NAV-ytelsene ikke lenger er bærekraftig. Foto: Helge Mikalsen VG

Leder Arve Kambe (H) i Stortingets sosial og arbeidskomité, mener NAV-ytelsene koster for mye.

– Dette er ikke bærekraftig for den norske velferdsstaten. De viktigste grepene for å motvirke denne utviklingen, er å jobbe videre med å redusere frafallet i videregående skole og at nye landsmenn lærer seg norsk slik at de kan komme seg over fra trygdeordninger til arbeidsliv, sier Kambe som tviler på at noen annen nasjon har et like høyt nivå på trygdeytelsene som i Norge.

Samlet for alle ytelser (livsoppholdsytelser, barn og familie, pensjoner og øvrig) utbetalte NAV i alt 418 milliarder kroner til personer i 2016.

Dette var en økning på 4 prosent fra året før.

I tillegg utbetaler NAV-kontorene også kommunale stønader som sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder