MÅ BETALE: Bilister på vei ut av Oslo må belage seg på å betale bompenger fra 2019. Her ved Bygdøylokket ble det full stopp på grunn av kraftig regnvær, mange biler og stengt E18 i Oslo i fjor. Foto: Frode Hansen VG

Vil kreve bompenger både inn og ut av Oslo

Politikerne i Oslo og Akershus skal være enige om å innkreve bompenger i bomringen også når du kjører ut av Oslo.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Den nye toveis-innkrevingen skal etter planen innføres våren 2019. Men det skal koste ca. halv pris av de nye bomsatsene: 29 kroner pr. passering for en diesel personbil i rushtidene og 22 kroner utenom rushen.

Dette er henholdsvis 71 og 29 prosent høyere enn dagens satser såfremt du kjører både inn og ut av byen.

Det kom frem etter det første bomtakst-møtet mellom partene i Oslopakke 3-forhandlingene tirsdag denne uken.

Les også: Nær dobbel bompris for dobbelt så mange

Partene kom ikke helt i mål med det nye opplegget for innkreving i Oslo-ringen og i det nye indre bomsystemet, men VG kjenner til at politikerne allerede er enige om noe:

Fra mars 2019 innføres det toveisinnkreving i Oslo-ringen med ca. halve takster for hver passering av bomstasjonene - utregnet fra de nye takstene som innføres fra 1. oktober i år.

• Utenom rushtidene (0630-09 og 15-17) vil det fra mars 2019 koste ca. 22 kroner pr. passering for en diesel personbil. (19 kr. for bensin personbil).

• I rushtidene vil det fra mars 2019 koste ca. 29 kroner pr. passering for en diesel personbil. (26 kr. for bensin personbil.)

• I rushtidene vil det fra mars 2019 bli innført bombetaling for elbiler, ca. 10 kroner pr. passering og 5 kr. utenom rushtidene.

Leste du? – Helt forferdelige rushtidspriser

Ny, indre bomring

Innføringen av toveisinnkreving i bomringen er planlagt innført samtidig med at en ny indre bomring settes i drift i Oslo.

Politikerne diskuterer nå hvor lang tid bilistene kan kjøre etter bompassering før de blir belastet for en ny bompassering, i praksis om det skal gjelde i én time eller to timer.

DAGENS BOMPRIS: I dag må det betales i bomringen kun inn til Oslo - som her ved Skøyen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

De som skal bestemme det nye bomregimet i Oslo, er imidlertid forsiktige med å fastslå noe som helst.

– Ingenting er avklart før alt er avklart, sier Oslo-politiker Andreas Halse som representerer byrådspartiet Ap i Oslopakke 3-forhandlingene.

Les gjerne: Dette er Oslopakke 3

Leder Solveig Schytz (V) i samferdselsutvalget i Akershus, er like ordfattig:

– Dette vil jeg ikke si noe om før vi er helt i mål, sier Venstre-politikeren, som også er en av forhandlerne i Oslopakke 3-utvalget.

Intet problem

Statens vegvesen ser ingen praktiske problemer med å innføre en endring i bompengeinnkrevingen:

– Det byr ikke på noen tekniske utfordringer å innføre toveis innkreving av bompenger i Oslo-bomringen. Dette fungerer allerede greit flere steder, blant annet på E6, sier seksjonssjef Geir Kjønigsen, som jobber med teknisk implementering på Autopass-kontoret i Statens vegvesen.

Les også: Koster Jeanette 12.000 kroner i året

– Det vi må er å utvide eksisterende bomstasjon med utstyr for å ta den andre kjøreretningen, legger Kjønigsen til.

Vil holde bompengenivå nede

Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo, er på reise. Men heller ikke hennes byrådssekretær Daniel Rees vil lette på sløret om den politiske bompenge-prosessen.

– Jeg viser til at vi er inne i pågående samtaler om bomtakster og organisering av det nye systemet. Vi vil ikke si noe før alt er klart, sier Rees.

BOMPENGE-GJENGEN: Gruppen som forhandlet frem Oslopakke 3-avtalen - og som nå vurderer det nye bompenge-regimet i Oslo. Fra venstre: veidirektør Terje Moe Gustavsen, tidligere direktør i Jernbaneverket, Elisabeth Enger, Solveig Schytz (V), Eirik Lae Solberg (H), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Tonje Brenna (Ap), Andreas Halse (Ap), Anette Solli (H). Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Høyres leder i samferdselskomiteen i Oslo, Eirik Lae Solberg, er opptatt av at bompengenivået ikke blir for høyt samlet sett.

– Derfor er jeg og Oslo Høyre veldig opptatt av at dagens bombrikke-rabatt på 10 prosent settes til minst 20 prosent slik også regjeringen legger opp til. Det vil føre til at de reelle takstene for de aller fleste blir lavere, sier Lae Solberg til VG.

Utover det vil heller ikke han kommentere det nye bompengeopplegget.

38 nye bomstasjoner

Det synes likevel klart at det etter planen skal etableres 38 nye bommer for at flere Oslo-beboere skal delta i betalingen av de nye vei- og baneinvesteringene i Oslopakke 3.

– Vi jobber nå med å finne ut hvor disse nye bomstasjonene i Oslo skal plasseres. Målsettingen er en bedre og mer rettferdig fordeling av bompengebetalingen i Oslo, sa prosjektleder for Oslopakke 3-prosjektet i Statens vegvesen, Terje Rognlien til VG i forrige uke.

De nye, lokale bommene skal komme langs Ring 2 – innenfor bygrensen. Det planlegges egne bommer ved Fornebu i Bærum, ved Bygdøy og ved såkalte bompengearmer ved Bryn og Grefsen.

Hvor mye det vil koste for Oslo-beboere og andre å passere disse, er fortsatt veldig uklart - og noe man vil ta stilling til i månedene fremover, får VG vite.

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus ønsker i likhet med de andre politikerne i forhandlingsutvalget ikke å si noe om fremdriften i bompenge-samtalene. Men hun understreker behovet for en ekstra indre bomring i Oslo.

– Det er med på å sørge på en mer rettferdig fordeling ved at flere blir med på å betale for tiltakene i Oslopakke 3. Og når flere bidrar - så kan det holde nivået på bomtakstene lavere enn det ellers ville ha vært, sier Solli.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder