KREVER: Statens første tilbud var 410 millioner kroner. Bøndene krever én milliard kroner mer. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Brudd i jordbruksforhandlingene

Landbruksdepartementet bekrefter brudd i forhandlingene.

  • NTB

Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

– Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Mars: Borgerlig bondebråk spredde uro for jordbruksoppgjøret

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonen sier nei til en avtale som ville gitt bøndene en vesentlig bedre inntektsøkning enn andre grupper, opplyser departementet i en pressemelding.

– Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018. Det gir for eksempel inntektsmuligheter på cirka 569.000 kroner for et gårdsbruk med 15 kyr, kommenterer Dale.

Staten og bondeorganisasjonene hadde også flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige.

Statens første tilbud var 410 millioner kroner. Det skiller én milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav. Bondeorganisasjonene krever at inntektsgapet til andre grupper tettes, og at oppgjøret gir et vesentlig løft for små og mellomstore bruk.

Forskere: Viktig med jordbruk i distriktene

Videre til Stortinget

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.

– Jeg forventer at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, sier Bartnes.

Har du lest denne? 4 av 10 bønder tror ikke noen vil overta gården

SP: Regjeringen svikter norsk matproduksjon

– Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres, sier Senterpartiets landbrukspolitisk talsperson og lede ri næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

Det blir høring i næringskomiteen onsdag 24. mai og saken kommer opp til behandling i Stortinget den 16. juni.

– Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig og derfor må Stortinget nå ta ansvar, sier Pollestad.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder