ALARMERENDE: Trondheim kommune har satt i gang ekstraordinære tiltak etter flere selvmord og selvmordsforsøk blant ungdomsskoleelever den siste tiden.

Trondheim kommune slår alarm etter flere selvmord

Etter flere selvmord og selvmordsforsøk den siste tiden har kommunen sendt ut varselbrev til alle foreldre som har barn i grunnskolen i Trondheim.

  • VG
Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

– Det har vært en rekke hendelser som bekymrer oss og derfor har vi nå sendt ut dette brevet, sier kommunalsjef for barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Vikan.

ALVOR: Kommunalsjef Hilde Vikan ser svært alvorlig på hendelsene de siste ukene, og sier de har et stort ansvar både for å følge opp og for å forebygge.

Brevet som ble sendt ut tirsdag er undertegnet alle rektorer i Trondheimsskolen. Det var NRK Trøndelag som omtalte saken først.

«Mai måned er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til. Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå», står det i brevet.

Eksperter om selvmordsfare: Slik kan du hjelpe

De siste seks ukene har det vært flere selvmord og selvmordsforsøk i ungdomsskolen som har fått kommunen til å slå alarm, ifølge kommunalsjefen.

– Vi ser nå at det som skjer er utenfor det som er vanlig og da reagerer vi ganske fort, sier Vikan til VG.

Stasjonssjef på Heimdal politistasjon i Trondheim, Elisabeth Eldegard Eriksen, sier at dette er en situasjon og en utvikling de ønsker å stoppe.

– Vi har dessverre hatt noen tilfeller i år der unge jenter har tatt livet sitt. Vi vil ikke gå ut med noen tall på dette, men ett slikt tilfelle er ett for mye, sier hun.

Trekker frem Netflix-serie

I brevet blir den omdiskuterte Netflix-serie «13 reasons why» trukket frem.

Serien handler om 17 år gamle Hannah som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet, oversett og utestengt. Jenta etterlater seg 13 kassettopptak der hun peker på 13 grunner til at hun velger å begå selvmord. Serien har fått mye kritikk, og flere mener serien gjør mer skade enn nytte.

«Svært mange elever i ungdomsskolen ser på serien og er opptatt av den. Vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med. Denne meldingen går derfor til alle foreldre i Trondheimsskolen», står det i varslingsbrevet fra kommunen.

Netflix-serien: Gjør endringer etter kritikk

Vikan vil ikke slå fast at de siste ukenes hendelser har skjedd som en følge av Netflix-serien, men hun sier at noen av tilfellene kan settes i sammenheng med den.

– Ungdommene vi kjenner til har ulike innfallsvinkler. Noen av dem har problemer vi vet om, men de vi ikke har kjennskap til har heller ikke hatt kontakt med hjelpeapparatet. Disse kan være på vippepunktet, og noe slikt kan være utløsende, sier kommunalsjefen.

Politiet støtter kommunens råd til foreldrene om å snakke med barna sine.

– I noen av tilfellene kan det se ut som vedkommende har vært inspirert av denne serien. Vi har ikke noe statistikk som underbygger dette, men vi vet at ungdom kan være lett påvirkelig, sier stasjonssjef Eldegard Eriksen.

Les også: Ny sesong av «13 Reasons Why»

Ber foreldre være på vakt

Vikan sier hun i løpet av sin tid i jobben aldri har sett et liknende omfang av slike saker. Kommunen har nå satt i gang flere spesifikke tiltak.

De ungdomsskolene som er direkte berørt av hendelsene den siste tiden har fått umiddelbar støtte og forsterkning. I tillegg skal nå alle skoler i Trondheim kommune kurses og få veiledning i hvordan man skal forholde seg til temaet, opplyser kommunalsjefen.

Kirkens SOS: – Snakk tydelig med barna om selvmord

Vikan ber nå foreldre og foresatte om å være ekstra på vakt.

TIL FORELDRE: Dette brevet ble sendt til alle foreldre med barn i grunnskolen i Trondheim tirsdag.

– Det er viktig at voksne rundt barnet tør å spørre om de ser at det er forandringer på gang, sier hun.

Hun legger til at de har fått mange tilbakemeldinger etter at brevet ble sendt ut, og at folk setter pris på å bli informert.

Paris Jackson: Advarer mot «13 Reasons Why»

– Vi ønsker en bred åpenhet om dette for å mobilisere flest mulig voksne tidligst mulig for å stoppe dette, sier Vikan.

Mental Helse: – Ukjent for oss

Leder for Mental Helse Ungdom i Trondheim, Vilde Jektvik Rønning, sier til VG at de ikke har vært kjent med økningen i selvmord og selvmordsforsøk blant unge som er omtalt i brevet fra rektorene i Trondheim.

I brevet pekes det blant annet på Netflix-serien «13 Reasons Why», som siden lanseringen i mars har blitt kritisert for hvordan den skildrer selvmord.

- Jeg har fulgt debatten, og sett deler av serien. Alt i alt synes jeg det er en god serie om problematikken rundt selvmord. Jeg er enig i at veldig unge barn ikke bør se serien alene, eller uten at de har noen å snakke med. Det er en tung og mørk serie, men jeg synes den tar opp tematikken på en bra måte.

Jektvik Rønning sier at det særlig er en selvmordsscene i siste episode som kan virke skremmende, men at det gis en advarsel mot denne scenen.

– Sammensatt problematikk

- Man kan ikke gi en tv-serie hele skylden for at unge forsøker å ta sitt eget liv. Selvmord er sammensatt, men jeg ser at en seire som dette kan trigge personer som er i faresonen. Derfor er det en god ide å se den sammen med andre.

Informasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs Hospital sier til VG at sykehuset ikke har merket økt pågang fra ungdom med psykiske problemer den siste tiden.

- Jeg har i ettermiddag vært i kontakt med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved St. Olavs Hospital. De bidrar aktivt med sin kompetanse for å støtte kommunehelsetjenesten i å fange opp og forebygge selvmord eller tanker om selvmord. De har ikke registrert noen økning i henvisninger den siste tiden, men ungdomsgruppen viser bekymring rundt dette temaet.

- Har dette vært et tema på sykehuset?

St. Olavs Hospital har gode rutiner for å kartlegge og vurdere selvmordstanker. Alle pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien kartlegges rutinemessig for suicidale tanker.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no