POD-topper frarådet Lundteigen-møte etter nedleggelsen av SAMLOK

Da stortingsveteran Per Olaf Lundteigen ville besøke operasjonssentralen i Drammen, anbefalte POD-ledelsen
politimester Christine Fossen til ikke å stille i møtet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

POD-toppen Frede Hermansen, en av politidirektør Odd Reidar Humlegårds mest betrodde, skriver til Fossen at det er «grunn til å frykte «reelle omkamper» om PODs beslutning om å nedlegge Drammen-sentralen, og at dette er grunnen til at Fossen ikke bør møte stortingsrepresentanten.

Også assisterende politidirektør Vidar Refvik gir skriftlig støtte til at Fossen dropper møtet.

Det kommer frem i e-poster sendt mellom POD og politimester i Sør Øst politidistrikt, Christine Fossen, som VG har fått innsyn i.

VG har tidligere avslørt hvordan en rå maktkampmellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse, brann og politi, ble bestemt nedlagt.

Da den erfarne stortingspolitikeren Per Olaf Lundteigen, som selv kommer fra Buskerud – og sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, ba om et besøk ved operasjonssentralen i Drammen et halvt år etter at beslutningen var tatt, fryktet POD at det kunne bli snakk om en politisk omkamp rundt nedleggelsen.

Kontaktet POD

Politimester i Sør Øst, Christine Fossen, varslet umiddelbart POD-ledelsen da forespørselen kom:

«Lundteigen sitter i kontroll og konstitusjonskomiteen, er det greit at han ber om møter på denne måten? Jeg har sagt jeg ønsker å være til stede (jeg værer litt omkamp her……???) men sliter litt med tidspunkt da det samme dag er avslutning for fylkesmann Erling Lae» , skrev politimester Fossen i en e-post 13. juni 2016, til blant annet strategidirektør Frede Wilberg Hermansen, og assisterende politidirektør, Vidar Peder Refvik.

FRYKTET OMKAMP: Politimester Christine Fossen varslet POD da Per Olaf Lundteigen ville komme på besøk. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

Like etter midnatt svarte Frede Wilberg Hermansen, som er direktør for strategi og virksomhetsstyring i POD, på e-posten fra Fossen:

«I og med at denne saken i realiteten er besluttet og ferdig er det vel begrenset hvor mye som kan komme ut av besøket med hensyn til reelle omkamper (som det er grunn til å frykte). I den sammenheng kan det kanskje være en fordel om du ikke er der, når du likevel har en «gyldig» begrunnelse i avslutningen til Erling Lae. Synspunkter fra andre? Frede»

– Spesielt

Videre fremkommer det av e-postene at POD-toppen frykter at det på nytt skulle bli bråk rundt beslutningen om å legge hovedstedet i Sør Øst politidistrikt til Tønsberg – og ikke i Drammen slik POD opprinnelig hadde anbefalt.

Assisterende politidirektør, Vidar Peder Refvik, som sto på kopi e-postutvekslingene, svarte så at han var enig i vurderingene til Frede Wilberg Hermansen. Videre mente Refvik at politiet burde «orientere JD (Justisdepartementet red.anm.) om besøket».

– Mitt oppdrag er å etablere Sør Øst politidistrikt, det er ikke å drive omkamper, sier politimester Christine Fossen til VG.

– Hvorfor varslet du POD om Lundteigens ønske om å komme på besøk?

– Først og fremst fordi det er litt spesielt at stortingspolitikere ber om å få kontakt. Og når det gjelder Lundteigen, jeg tatt imot ham flere ganger, så vet jeg aldri helt hva som er agendaen hans, sier Fossen.

– Bør ikke folkevalgte stortingspolitikere få lov til å komme på besøk dersom de ønsker det?

– Jo, selvfølgelig. Bare spør han hvor mange ganger han har vært der. Han blir jo tatt imot, men han kommer gjerne på en times varsel og da står han i resepsjonen og sier han skal snakke med politimesteren. Så han har fått sitt altså, sier Fossen.

– Ukultur

Det er Lundteigen sterkt uenig i:

– Dette illustrerer en ukultur som er meget alvorlig fordi jeg som stortingsrepresentant, og dermed ombudsmann for innbyggerne i Buskerud, blir prøvd forhindret i å fylle denne rollen, sier han til VG.

LITE IMPONERT: Stortingsveteran Per Olaf Lundteigen liker dårlig hvordan han omtales av Politimester Christine Fossen. Foto: Frode Hansen VG

– Hva tenker du om at en politimester og POD samarbeider om å unngå et møte med deg?

– Det viser alvoret i saken. Og det viser at politimesteren opptrer i forståelse med overordnet etat, som tydeligvis utøver denne ukulturen på vegne av statsråden. Med ukultur mener jeg at departement og direktorat ikke har tillit til at politimesteren selv kan ta møteavgjørelser, samtidig som politimesteren selv er usikker på hvordan hun skal møte folkevalgte.

– Var du ute etter omkamp?

GA RÅD: POD-topp Frede W. Hermansen. Foto: Politiforum Torkjell Trædal IKKE VG-BILDE

– Mitt ærend var å sette meg grundig inn i det politifaglige så vel som det økonomiske grunnlaget for å legge ned den godt fungerende, samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen. Jeg hadde tidligere snakket med helse- og brannfolk – og møtte der ingen problemer med å få svar på mine spørsmål, sier han.

– Kontroversiell beslutning

– Jeg vil for øvrig ta avstand fra den noe respektløse kommentaren politimester Fossen har om hvordan jeg opptrer i møte med politimesteren. Jeg ber høflig om møte. Dersom det ikke passer, forstår jeg det, da alle har det travelt. Er det mulig å vri til et møte på kort varsel, setter jeg pris på det, fordi jeg selv praktiserer det i møte med mine velgere.

POD-topp Frede W. Hermansen skriver følgende i en e-post til VG om Lundteigens ønske om besøk:

«Jeg var klar over hvor kontroversiell beslutningen om hovedsete var i Drammen og antok derfor at misnøyen med denne beslutningen ville kunne bli et tema under besøket. Den beslutningen var foretatt av POD og jeg mente at det derfor også prinsipielt sett burde være POD som frontet og kommenterte den beslutningen. Med omkamp mente jeg her oppblussing av misnøyen internt i politidistriktet.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder