STILLER OPP FOR POLITIET: Tidligere leder for politiets beredskapstropp, Anders Snortheimsmoen, sier at Forsvaret i mange år har vært ute etter å overta politiets ansvar for maritim kontraterror.
STILLER OPP FOR POLITIET: Tidligere leder for politiets beredskapstropp, Anders Snortheimsmoen, sier at Forsvaret i mange år har vært ute etter å overta politiets ansvar for maritim kontraterror. Foto: Arkivfoto: Ole-Martin Grav VG

Eks-terrorpolitisjef advarer mot mer terroransvar til Forsvaret

Men Høyre-topp vil overføre ansvaret til Forsvaret

I politiet er reaksjonene sterke på at Forsvaret nå ønsker å overta ansvar og kommando over all terrorbekjempelse til havs.

Publisert:

Aksjoner mot skip i fart har aldri vært Forsvarets oppgave, ifølge Anders Snortheimsmoen.

VG avslørte tirsdag morgen at Forsvaret og politiet ligger i åpen strid med hverandre om ansvaret for å bekjempe terroraksjoner til havs, såkalte maritime kontraterror-operasjoner.

Les mer her: Full strid om terrorbekjempelse

Reagerer sterkt

Politiveteranen Anders Snortheimsmoen var sjef for politiets skarpeste styrke, Beredskapstroppen, i elleve år, frem til 2014.

Han har i en årrekke deltatt i samøvelser med Forsvarets spesialstyrker til havs, men går nå i krigen mot at politiet skal fratas disse oppgavene fullstendig:

– Det er politiet som er på jobb 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Beredskapstroppen har i alle år trent og samarbeidet med utenlandske styrker for å utvikle konseptet med å bekjempe terroraksjoner til havs. Forsvaret har aldri anerkjent at politiet har denne kompetansen, og nå vil de overta hele ansvaret. Det reagerer jeg sterkt på, sier Snortheimsmoen til VG.

Revirkamp

I rapporten fra en arbeidsgruppe ledet av den tidligere admiralen Arne Røksund, skriver flertallet at det «lenge har pågått revirkamp og rivalisering rundt maritim kontraterror, og at denne betente situasjonen også har hatt en uheldig smitteeffekt over på forholdet mellom justissektoren og forsvarssektoren mer generelt».

Her kan du lese hele rapporten fra Røksund-utvalget

Anders Snortheimsmoen støtter mindretallet i Røksund-utvalget, som ikke vil røre på ansvarsfordelingen mellom politiet og Forsvaret i bekjempelse av terror til havs. Politimesteren har ansvaret for all maktbruk i fredstid.

Var aldri Forsvarets oppgave

– Arbeidsfordelingen er avklart, sier Snortheimsmoen:

– Forsvaret har siden 1982 hatt ansvaret for kontraterror på oljeinstallasjoner, men som en bistandsressurs under politiets ledelse. Bekjempelse av terror på skip i fart, derimot, har aldri vært Forsvarets oppgave, men politiets ansvar i utgangspunktet. Nå vil de har det også. Jeg er ikke overrasket. Det har noen i Forsvaret jobbet i årevis for å oppnå, sier den pensjonerte politilederen.

Regjeringen vedtok mandag at forsvar og politi fra 2017 skal øve sammen i ulike terror-scenarioer en ny øvelse Nordlys.

Les mer om dette: Ny fellesøvelse fra neste år

Peker på Forsvaret

Men Høyre-representanten Peter Christian Frølich, som er medlem i Stortingets justiskomité og var saksordfører da Stortinget enstemmig lovfestet Forsvarets bistand til politiet i 2015, sier at han for sin del vil anbefale regjeringen å overlate ansvaret til Forsvaret:

– Flertallet i Røksund-utvalget har en god løsning. For å unngå mer uklarhet og sektorstrid, det er ryddig at Forsvaret får ansvaret både for styrker og kommando i maritime kontraterror-aksjoner, sier Frølich til VG.

Ikke avgjort

Han presiserer at dette er hans råd, og at hverken Høyre eller regjeringen har trukket noen konklusjon.

– Forsvarets spesialstyrker er de beste til å bekjempe terroraksjoner til sjøs. Politiet har ansvaret, og er best til å bekjempe terror på norsk jord. Så må de øve sammen i gråsone-tilfeller. Det betyr at Beredskapstroppen i politiet også må holde ved like sin evne til å gjennomføre maritime operasjoner, sier Peter Christian Frølich.

Les Frølichs kronikk her: Farvel til Menstadslaget

Potensial for forbedring

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke forskuttere utfallet når regjeringen skal behandle forslagene fra Røksunds arbeidsgruppe:

«Vi har nylig fått rapporten overlevert, og vi vil nå sette oss inn i den. Vi ser at rapporten bl.a. peker på et forbedringspotensial rundt fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til maritime kontraterror-operasjoner. Det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt og effektivt, og regjeringen vil etter en kort høringsrunde behandle rapporten og forslagene i den», skriver Søreide i en e-post til VG.

Etter VGs avsløring tirsdag, krever KrF at Eriksen Søreide og justisminister Anders Anundsen (Frp) nå rydder opp i striden mellom politi og forsvar:

– Jeg mener det er helt uholdbart at rivalisering og revirkamp mellom Forsvaret og politiet medfører at de ikke lenger øver sammen. Etter terrorangrepet 22. juli var det nettopp øvelse og samtrening som ble holdt opp som helt sentralt for å være mer forberedt om terroren rammer oss igjen, skriver Kjell Ingolf Ropstad, KrFs justispolitiske talsmann, i en e-post til VG.

Publisert: