REAGERER: Ap-nestleder Hadia Tajik mener det er gjort for lite for å sikre kvaliteteten på etterforskning av voldtektssaker og saker om vold i nære relasjoner.
REAGERER: Ap-nestleder Hadia Tajik mener det er gjort for lite for å sikre kvaliteteten på etterforskning av voldtektssaker og saker om vold i nære relasjoner. Foto: Odin Jæger VG

Tajik om voldtektsrapport: – Forventer at politiet tar tak umiddelbart

INNENRIKS

Leder for justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) mener regjeringen ikke har levert på løfter om å ta voldtektssaker på alvor.

Publisert: Oppdatert: 05.05.17 13:47

– Dette er opprørende lesning for alle som er opptatt av rettssikkerhet. Jeg reagerer sterkt på at det er tilfeldig om man får etterforsket saken sin på en skikkelig måte. At det varierer fra sak til sak, sier Tajik.

Hun har nettopp lest Riksadvokatens rapport om etterforskning av voldtekt. I rapporten kommer det frem at norsk politi er for dårlig på sporsikring, at kvaliteten på avhør varierer og bruken av skjulte etterforskningsmetoder aldri blir vurdert i voldtektssaker.

– Jeg forventer at politiet tar tak i dette umiddelbart. De som anmelder voldtekt og vold i nære relasjoner skal være trygge på at etterforskningen av saken deres holder høy kvalitet, sier hun.

Bakgrunn: Rapport – Etterforskingen av voldtekt er for dårlig

– Må prioriteres

Tajik mener det er oppsiktsvekkende at politiet benytter etterforskningsplaner i kun om lag fire av ti saker.

– En slik plan er viktig for å sikre fremdriften og styrke muligheten for rask oppklaring. Jeg er helt enig med Riksadvokaten som omtaler dette som «langt fra tilfredsstillende», sier hun.

– Rapporten etterlyser også økt bruk av besøksforbud og omvendt voldsalarm. Vi foreslo allerede i 2015 økt bruk av både besøksforbud og omvendt voldsalarm i Stortinget, men ingenting skjer, sier hun.

Tajik sier Ap i forrige uke la frem et forslag der de ba regjeringen sørge for at slike saker får prioritet.

– Vi foreslo også at justisministeren skal legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt. Det har vært lite handling fra regjeringen for å styrke dette arbeidet. Jeg håper rapporten kan bidra få justisministeren til å våkne.

VGs leder: For dårlig etterforskning

KrF: – Ikke godt nok

Tajik får støtte av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i regjeringens støtteparti KrF.

– Regjeringen har ikke prioritert arbeidet mot voldtekt høyt nok. Den siste handlingsplanen gikk ut på dato i 2014. Ikke har den blitt evaluert. Ikke har tiltakene som sto i den gamle planen blitt fulgt opp. Og Stortinget har heller ikke blitt godt informert om status på arbeidet mot voldtekt og hvilke mål regjeringen har på dette feltet, skriver Ropstad i en e-post til VG.

Les også: Politiet bekymret: Flere anmelder voldtekt etter Tinder-date

– Hadde regjeringen vært enda mer offensive når det gjelder voldtekt, hadde det utvilsomt gitt et sterkt signal til politiet om at dette er et felt som må prioriteres.

Tok opp voldtekt i spørretimen

I mars spurte Ropstad justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i den muntlige spørretimen på Stortinget om den blå-blå regjeringen ikke ser på voldtekt som et samfunnsproblem.

– Én av ti kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av voldtektene skjer mens offeret er under 18 år. Det er ingen tvil om at voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem, sa Ropstad fra talerstolen i mars, og la til:

– Når regjeringen ønsker en sterk fokusering på en sak, så lager de ofte en handlingsplan. Ikke fordi en plan er så viktig i seg selv, men fordi den setter mål.

Statsråden svarte med å si at voldtekt, vold i nære relasjoner og vold mot barn er saker vi som samfunn har fokusert for lite på.

– Jeg lover at dette er viktige saker som vi kommer til å jobbe videre med, og som vi vil komme med flere oppfølgingstiltak på, sa Amundsen.

Vurderer ny handlingsplan

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier han skal bruke god tid på vurdere rapporten fra Riksadvokaten, og relativt raskt finne ut hvordan denne kan brukes for å sikre at etterforskningskvaliteten i voldtektssaker blir enda bedre.

– Kampen mot vold og overgrep er svært høyt prioritert av denne regjeringen. Jeg forventer at påtalemyndigheten i langt større grad enn i dag vil ta i bruk besøksforbud og omvendt voldsalarm for å beskytte ofrene, sier han.

Utarbeidelse av en ny handlingsplan, slik som Ropstad i Krf etterlyser, må derfor vurderes opp mot andre effektive virkemidler, sier justisministeren.

Etablerer offeromsorgskontor

– Etter lovnaden i spørretimen om flere oppfølgingstiltak, hvilke tiltak tenker departementet å gjennomføre?

– Mange som er utsatt for voldtekt har behov for bistand etter politianmeldelse. Derfor etablerer vi 12 kontorer for offeromsorg i tilknytning til de nye politidistriktene, etter modell av Støttesenteret for fornærmede i straffesaker i Trondheim. Dette vil sørge for bedre oppfølgning av ofre og pårørende gjennom hele saksgangen, sier Amundsen.

Justisministeren sier at nærpolitireformen skal legge til rette for større etterforskningsmiljøer og spesialistkompetanse på voldtekt.

– Som ett av i alt 20 tiltak i Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet, skal det innføres felles rutiner for systematisk etterforskningskvalitet i denne type saker. Startfasen på etterforskningen er helt avgjørende.

Her kan du lese mer om