FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen. Foto: Heiko Junge/NTB

Undersøkelse: 1 av 5 har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret

Halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, og hver tredje kvinne i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, viser ny rapport.

Av 

Ida Lyngstad Wernø

 og 

Publisert:

– Mobbing og seksuell trakassering er en indre fiende i Forsvaret, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen under en pressekonferanse mandag.

– Vi kommer til å iverksette tiltak og følge opp de som ble iverksatt i 2018, men mye handler om lederskap og mot til å si fra.

Til sammen sier 22 prosent at de har opplevd seksuell trakassering minimum en eller to ganger i løpet av det siste året, viser Forsvarets nye kartlegging av mobbing og trakassering blant ansatte og vernepliktige.

46 prosent av kvinnene svarer at de har opplevd seksuell trakassering, mens 14 prosent av mennene oppgir det samme.

Her kan du lese rapporten.

– Skuffet over resultatene

Undersøkelsen, som er gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt på oppdrag av Forsvaret, ble sendt ut til ansatte og vernepliktige i oktober og november 2020. 10.118 ansatte har svart på spørreundersøkelsen.

Rapporten viser at 34 prosent av kvinnene i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell atferd, mens 18 prosent av de kvinnelige ansatte har opplevd det samme.

Sjefsforsker Kari Røren Strand ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forteller at rapporten viser en nedgang fra 2018 i seksuell trakassering – på 10 prosentpoeng for kvinner og 8 prosentpoeng for menn.

– Nedgangen er størst blant kvinner i de eldre alderskategoriene, og ikke blant de yngste kvinnene, som opplever det mest, påpeker Røren Strand.

Til tross for at Forsvaret har satt i gang en rekke tiltak de siste årene for å få bukt med mobbing og seksuell trakassering, mener forsvarssjefen at tallene ikke er gode nok.

– Det er riktig å si at jeg er skuffet over resultatene. Jeg hadde håpet på større effekt raskere, sier Kristoffersen, som påpeker at dette er et arbeid det jobbes langsiktig med.

FORSKER: Kari Røren Strand ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Foto: Heiko Junge/NTB

Skal ikke være tvil om ansvaret

Forsvarssjefen innrømmer at hans nullvisjon for mobbing og trakassering kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis - i Forsvaret som alle andre steder. Likevel går han ikke umiddelbart med på at det vil være vanskeligere i en så mannsdominert organisasjon, der lojalitet står høyt, enn andre steder i samfunnet.

– Jeg vil snu på det. Nettopp det at vi er en militær organisasjon med klare kommandolinjer kan bidra til at vi når nullvisjonen. Det skal ikke være tvil om hvor ansvaret ligger, fra lagfører til forsvarssjefen selv, sier Kristoffersen.

En av utfordringene han ser er at det ikke varsles ofte nok når mobbing, eller seksuell trakassering forekommer. Det mener han har tre forklaringer; Folk ikke tror saken er alvorlig nok, de tror ikke det nytter å varsle, eller de frykter for konsekvensene ved å varsle.

Særlig er det de yngre, som er de som er mest utsatt, som ikke varsler.

– Jeg tror det handler om at terskelen for hva man aksepterer er for høy. Og da kan det ofte gå for langt før det blir tatt tak i. Vi kan ikke akspetere i Forsvaret det man kanskje akspeterer på en videregående skole, sier Forsvarssjefen.

Også Røren Strand er opptatt av dette. Hun mener at for å bekjempe seksuell trakassering må man ta tak i de tilfellene som ikke er blant de mest alvorlige.

– For når disse får lov til å skje, så øker det sjansene for at også mer alvorlige tilfeller dukker opp.

Sjokkrapport i 2018

Forsvaret gjennomførte den første store kartleggingsundersøkelsen om mobbing og trakassering i 2018, der i overkant av 8800 ansatte og vernepliktige deltok.

I undersøkelsen svarte 43 personer at de hadde hatt sex uten samtykke, og 35 personer svarte at de hadde blitt tvunget til seksuelle handlinger i løpet av det siste året. Kun to personer oppga at de hadde anmeldt forholdet.

I tillegg oppga 124 personer i undersøkelsen at de hadde blitt forsøkt voldtatt i løpet av de siste 12 månedene.

Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte at han var overrasket og skuffet over funnene i rapporten, men avviste samtidig at det fantes en ukultur i Forsvaret.

Tiltak

På sine egne nettsider skriver Forsvaret at det har blitt iverksatt en rekke tiltak i etterkant av at resultatene fra undersøkelsen ble kjent, blant annet innføring av nye rutiner for varsling, gjennomføring av informasjonskampanjer, inngåelse av en samarbeidsavtale med Likestillings- og diskrimineringsombudet om kurs og rådgivning og en egen prosjektstilling som har jobbet kun med dette.

Den stillingen, som ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gitt resultater, skal etter planen avvikles til sommeren. Da skal ansvaret i stedet flyttes til Forsvarets personell- og vernepliktsenter.

– Men dersom analysene av den siste undersøkelsen viser at det er riktig å fortsette med den stillingen så er det ingen problemer for meg å gjøre det, sier han.

En tredje undersøkelse vil bli gjennomført til neste år.

Publisert:

Les også

 1. Sjokkrapport fra Forsvaret: Over 40 menn og kvinner oppgir å ha blitt voldtatt det siste året

  35 personer som har tjenestegjort i Forsvaret hevder de har blitt tvunget til seksuelle handlinger i løpet av det siste…
 2. Bakke-Jensen om fersk forsvarsrapport: – Veldig trist

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kaller resultatene fra den ferske rapporten «veldig trist» og sier at man med…
 3. Bare tre av ni tiltak gjennomført i Forsvaret etter MOST-undersøkelsen: – Dette er ingen «quick fix»

  Ti måneder etter at Forsvaret publiserte MOST-undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering er flere tiltak fortsatt…

Mer om

Seksuell trakassering

Forsvaret

Flere artikler

 1. Barnevernsansatte utsettes for vold og trusler: Arbeidstilsynet prioriterer lofotfiske

 2. To personer døde i snøskred: – Smerter når vi treffes av slike tragedier

 3. Robin Karlsen (31) er den andre omkomne etter snøskredet på Jan Mayen

 4. Kontaktes av barn som utsettes for nettovergrep: – Det har vært en økning i julen

 5. Smitteutbrudd i Østfold: Dette er de nye tiltakene

Fra andre aviser

 1. Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

  Bergens Tidende
 2. Aftenposten mener: Krigen mot seksuell trakassering blir langvarig

  Aftenposten
 3. Seksuell trakassering i bokbransjen er kartlagt: – Veldig skuffende at vi ikke er kommet lenger

  Bergens Tidende
 4. Seksuell trakassering i bokbransjen er kartlagt: – Veldig skuffende at vi ikke er kommet lenger

  Aftenposten
 5. Seksuell trakassering: Dystre tall for Forsvaret

  Aftenposten
 6. 53 ansatte utsatt for seksuell trakassering. For åtte av dem pågår trakasseringen fortsatt.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no