SÅ ET BEHOV: Stipendiat ved Senter for Atferdsforskning, Tove Flack, har utviklet et verktøy som gjør det enklere for læreren å avsløre den skjulte mobbingen. Foto: Frode Hansen

Slik kan mobberen avsløres

Nytt verktøy hjelper læreren

STAVANGER (VG NETT) På avstand så læreren at «Linda» ble mer og mer stille, at hun gråt ofte, og ikke hadde venner på skolen. Men hvorfor?

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Situasjonen er et tenkt eksempel på skjult mobbing, en mobbeform som rammer flere tusen norske skolebarn hvert år.

Stipendiat ved Senter for Atferdsforskning i Stavanger (SAF) Tove Flack har forsket på fenomenet i flere år.

Gjennom arbeidet med sin doktorgrad har hun utviklet «Innblikk», et todelt verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing blant elever.

- Verktøyet skal hjelpe lærere å få informasjon om kommunikasjon og samspill mellom elever, og gir også informasjon om hierarki og vennestrukturer i klassen, sier Flack til VG Nett.

VG Nett-Spesial: Les alle sakene våre om mobbing

Over 20.000 har avlagt mobbeløftet, gjør det du også!

VIS OSS AT DU BRYR DEG:Send oss ditt bry deg-bilde!

Vanskelig

Hun forteller at som «Linda», lever mange barn i en mobbesituasjon som læreren eller de voksne ikke skjønner.

- Skjult mobbing har ofte et uttrykk som gjør at voksne ikke forstår hva som skjer dersom de ikke aktivt går inn for det.

SKJULT MOBBING: - Jentene kalte meg for hore, forteller «Siri»

Foreldrene til «Linda» mente at hun ble mobbet av sine medelever, men var det virkelig slik, tenkte læreren?

- De angivelig verste mobberne var «Nina» og «Bente», jenter med masse venner og gode evner, alt i alt elever som klarte seg godt. Det kunne da ikke være så alvorlig dette? Det er veldig vanlig at lærere bagatelliserer det som skjer fordi mobbingen ikke synes på overflaten, sier Flack.

VGTV: Tine-Mari leser sitt sterke brev til mobberne

- Blir usynlige

I «Innblikk» beskriver hun den skjulte mobbingen som: «mange ulike teknikker som varierer, men som har det til felles at de ikke har et tydelig aggressivt utrykk slik som slag, spark og stygge bemerkninger»

- Noen elever lever daglig med stadig negativ feedback fra sine medelever, mens andre etter hvert blir oversett og usynlige, sier mobbeforskeren.

Ifølge Flack begynner mobbingen ofte med baksnakking og ryktespredning.

Konkrete eksempler kan være oppgitte blikk, gjentatte negative kommentarer, at man setter seg langt fra offeret selv om det er ledig i nærheten, eller henger jakkene to knagger bortenfor i gangen for å markere avstand.

VIS AT DU BRYR DEG:Send oss ditt bry deg-bilde

- Brikkene legger seg

Flack mener denne typen mobbing er minst like alvorlig som den mer åpenlyse mobbingen.

- Den er diskré, og kan dermed ofte fortsette uforstyrret over lang tid uten at de voksne griper inn, sier hun.

Målet med «Innblikk» er at læreren tilslutt skal sitte igjen med et detaljert bilde av hvem som blir mobbet, hvilke elever som står i spiss for plagingen, og hvordan mobbingen foregår.

Verktøyet er foreløpig testet på et utvalg skoler i Rogalandsområdet, og skal innlemmes i mobbeprogrammet Zero.

Flack forteller at hun har fått mange positive tilbakemeldinger på at verktøyet er nyttig.

- Brikkene ser ut til å legge seg slik at det blir mulig å stoppe de som står i spissen for mobbingen, sier hun.

Flack tror en stor del av grunnen til at skjult mobbing ikke oppdages er at skoleverket ofte isolerer problemet til én enkeltelev, i stedet for å studere eleven i samspill med resten av klassen.

Dermed kan mange mobbeofre få en opplevelse av at det er de som er problemet, og ikke de andre.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder