Trekker seks omstridte oljeområder

Regjeringen trekker seks av de mest omstridte feltene i 21. konsesjonsrunde, men utlyser likevel 94 blokker i Norskehavet og Barentshavet.

Publisert:
Artikkelen er over 12 år gammel

Dette er langt flere enn regjeringens faginstanser ønsket i sine høringsuttalelser.