AVSLØRER: PST-sjef Benedicte Bjørnland (t.h.) og politiet har for første gang oppgitt antallet overvåkere her i landet. Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold til venstre. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

PST avslører antall overvåkingsansatte

(VG Nett) Nå er det ikke lenger hemmelig: For første gang offentliggjør politiet hvor mange som overvåker deg og meg. Tallet er 409.

  • Terje Helsingeng
Publisert:

De fleste av disse har sin base på hovedkontoret til Politiets sikkerhetstjeneste i Nydalen i Oslo, men også ved de 27 politidistriktene er det tjenestemenn som har overvåkning som hovedoppgave. Hvor disse befinner seg går imidlertid ikke frem av statistikkene.

Av de 409 er 245 utdannede polititjenestemenn. 10 er jurister og 154 er sivilt ansatt. Når Politidirektoratet nå inkluderer ansatte i PST øker politidekningen på landsbasis fra 1,49 til 1,59 pr. 1000 innbygger. Det er fortsatt et godt stykke til målet om to tjenestemenn innen år 2010.

Totalt er det nå 14204 ansatte i politiet. 8246 av disse er polititjenestemenn, 836 jurister, mens 5122 er sivilt ansatte.

- Vil rapportere

Avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland i Politidirektoratet sier at man nå finner det riktig å ta med i statistikken hvor mange som jobber i PST. Det vil også skje i fremtiden.

- Vi kommer til å rapportere på utviklingen hvert kvartal fra 2013. I de nærmeste tre årene vil det hvert år bli uteksaminert 720 politistudenter fra Politihøgskolen som rekrutteres til stillinger i politidistriktene, særorgan og PST, sier Rolland.

LES OGSÅ: Dette er den nye PST-sjefen

Ifølge instruksen er PSTs primære ansvar å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter.

Vokter statsråder

Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning.

Også livvakttjenesten for norske og utenlandske myndighetspersoner, er en oppgave som stadig tærer mer og mer på PST sine ressurser.

Derfor har PST de siste årene fått flere ansatte og til dels store økninger i budsjettene.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder