HAR FÅTT NOK: Ali Hassan (fra venstre), Ali Al-Amin og Ali Hasane reagerer på det de mener er inndeling av elever etter etnisitet på Ulsrud videregående skole. Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE / VG

Går i klasse med bare innvandrere. Og bare gutter

BØLER (VG) Disse tre guttene har fått nok av å være elever i en ren innvandrerklasse. I tillegg er det uheldig at klassen består av bare gutter, mener 18-åringene.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I november ble det avslørt at Bjerke videregående hadde en klasse kun med elever som har etnisk minoritetsbakgrunn.

Nå viser det seg at skolen ikke er den eneste som deler inn elever på denne måten.

Ulsrud videregående skole har to idrettsklasser på tredje året. I den ene er det kun gutter og kun elever med innvandrerbakgrunn.

I den andre klassen er alle jentene samlet, samt alle elevene som har norsk bakgrunn.

- Dette er ikke bra i det hele tatt. Det blir ikke et godt læringsmiljø av å organisere en klasse med kun innvandrere og kun gutter, sier Ali Hasane (18) til VG.

- Forskjellsbehandler

Han møter VG sammen med klassekameratene og navnebrødrene Ali Al-Amin (18) og Ali Hassan (18) etter skoletid.

Flere elever har forsøkt å bli flyttet over fra innvandrerklassen til den andre idrettsklassen, men forgjeves.

De opplever at elevflyten bare går en vei, fra klassen med norske elever og jenter - og over til innvandrerklassen.

Selv om skolen hevder at elevinndelingen ikke har skjedd på grunn av etnisitet og kjønn, opplever elevene i den ene klassen at de er inndelt etter nettopp det, ifølge de tre elevene.

- Jeg opplever at også at skolen forskjellsbehandler de to klassene ved å ofte løfte frem resultater og prestasjoner fra den ene klassen. Selv om vi ikke står noe tilbake for den andre klassen, blir våre elevprestasjoner oversett, sier Ali Hassan og Ali Al-Amin til VG.

I deres klasse går det elever med bakgrunn fra Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Filippinene, Marokko, Irak, Somalia, Tyrkia og Sudan. Men ingen er etnisk norske.

Elevene spør seg om det kan være tillatt etter norsk lov å dele inn klasser på denne måten.

- Elevene advarer

De selv er innstilt på å fullføre tredjeåret i klassen, men vil advare mot rene innvandrerklasser i fremtiden.

Da det i november kom frem at Bjerke videregående i Oslo hadde delt inn elever i en ren innvandrerklasse og alle de etnisk norske i en annen klasse, ble elevene omorganisert nærmest på dagen. Begrunnelsen var at elevinndelingen var i strid med Opplæringsloven, der inndeling av elever etter etnisitet ikke er tillatt.

Utdanningsetaten i Oslo kommune satte også i gang en kartlegging av andre videregående skoler som følge av Bjerke-saken.

Elevorganisasjonen er rystet over klasseinndelingen.

- Dette er trolig et brudd på loven om at elever ikke kan deles inn etter etnisitet og kjønn, sier leder Andreas Borud.

- Forankret i pedagogiske prinspipper
Rektor David Dunlop legger ikke skjul på at inndelingen av de to tredjeklassene har vært omstridt.

- Fordelingen av elevene i de to klassene har ingenting med etnisitet å gjøre. Dette er forankret i pedagogiske prinsipper. Det er heller ingen jenter i denne ene klassen, uten at det er noen kjønnsbasert forankring, sier rektor Dunlop til VG.

Han gir uttrykk for at det er elevenes læring som er det altoverskyggende ved skolen og at lærerne er «fargeblinde» når de vurderer elevenes behov.

- Hva ligger i de pedagogiske årsakene til elevinndelingen?

Personvernet

- Det velger jeg å ikke si noe om, av hensyn til personvernet, svarer Dunlop. Han legger til at den pedagogiske begrunnelsen alltid vil være hensynet til elevenes faglige nivå, gruppestørrelse, faglige sammensetninger og lærernes ulike kompetanse.

- Dette gjelder for alle elever, i alle fag på hele skolen og er i tråd med opplæringsloven, ifølge Dunlop.

Han legger til at inndelingen ikke har skjedd smertefritt.

- Det ligger en misnøye her. Men det er mer på grunn av at det er færre elever i den ene klassen og at denne klassen også er uten jenter, sier rektoren.

Ulsrud skole har tidligere fått kritikk fordi eleveneikke får be på skolens område.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder