Null lønnsvekst – men mer fritid

Full stopp i oljeleting

Bare én mobil pr 5. år

NY HVERDAG: Mindre fly, bil og kjøtt må til for at De Grønne og Rasmus Hansson skal gjøre verden grønnere. Foto: Frode Hansen , VG

Dette koster det å bli grønn

Hvis Rasmus Hansson og De Grønnes miljøløft skal gjennomføres, vil det forandre din hverdag. – Jeg tror det
norske folket er klar for det, sier valgkampens foreløpige vinner.

  • Pål Ertzaas
  • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fire år gammel

VG har gått gjennom partiprogram og budsjettforslag til den høyst foreløpige valgkampvinneren Miljøpartiet De Grønne: Partiet vil i stor grad revolusjonere den oljebaserte norske økonomien for å skape et bærekraftig miljøsamfunn.

Og i kveld sto jubelen i taket hos de grønne da resultatet fra årets skolevalg var klart: Partiet mer enn dobler oppslutningen fra forrige skolevalg i 2013 – fra 2,8 prosent til 6,7 prosent.

Følg skolevalget i VGs valgstudio her!

– Jeg tror en viktig årsak til vår vekst på målingene, er at folk har fått med seg at det er behov for handling. Velgerne har oppdaget at de andre politiske partiene bare prater, men ikke handler og tror at folk ikke skjønner hva som foregår. De undervurderer det norske folk, som har skjønt at vi faktisk må handle, for å redde kloden, sier partiets erfarne frontfigur.

Her er veiene De Grønne skal bruke makten til å stoppe

Tirsdag satte han seg ned med VG for å gå gjennom hva det norske folk må være med på av endringer, for at Norge skal oppfylle FNs klimamål.

Åpner for hasj-salg

Her er noen av de største omleggingene:

** I fremtiden får du ikke reallønnsøkning etter et lønnsoppgjør, men mer fritid.

** All leting etter olje og gass stanses.

** Blankt nei til alle nye veier som gir plass til flere biler.

** En kraftig økning i samlede skatter og avgifter.

** Og: Så får du kanskje lov til å kjøpe hasj – i en prøveordning.

– Det blir skremt med at vår politikk vil gi apokalypse og undergang. Men de som setter seg inn i vår politikk, ser at det kun dreier seg om et spennende endringsprosjekt, som gjør at vi går fra et oljeland til et miljøland, med satsing på nye bionæringer, kollektivtrafikk i stedet for biler og fornybar energi fremfor olje og gass, sier Rasmus Hansson.

– Men det er ganske radikale omlegginger?

– Det kreves ny politikk for å skape et bærekraftig og miljørettet samfunn.

De vil starte med en CO2-avgift på 1000 kroner per tonn, men det er andre forslaget som mest vil påvirke din hverdag. Her er noen av de omstridte sakene som vil påvirke folk, hvis De Grønne får det som de vil.

Les også kronikken: Vi er grønne!

Mindre lønnsvekst – kortere arbeidstid

Fra programmet:

** De Grønne vil endre arbeidsmiljøloven slik at «nedtrapping av normalarbeidstiden erstatter reallønnsøkning som hovedregel».

– Det kan bety at lønnen øker som prisstigningen, men at partene forhandler om redusert arbeidstid i stedet for høyere kjøpekraft.

– Betyr det 30 timers uke fremfor reallønnsvekst i årene som kommer?

– Vi ønsker å ta ut produktivitetsøkningen i mer fritid, i stedet for økt lønn, men folk kan klatre på lønnsstigen med erfaring og ansiennitet.

– Over tid vil det gi null arbeidstid?

– Nei, mange vil få kortere arbeidstid, men det gjør at flere kommer i arbeid. Vi vil erstatte lønnsøkninger med tid. Vi ønsker at folks velferd skal være målet, ikke økt forbruk.

Aktuelt: Venstre-sjefen knuste De Grønne-topp i duell

Slutt på olje – høyere skatt

Fra programmet:

** De Grønne vil «stanse all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel. Målet er å avvikle petroleumsvirksomheten fullstendig innen 20 år.»

** Kutte Norges klimagassutslipp med minst 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2020 og 90 prosent innen 2050.

– Vi må over fra fossil produksjon til grønn produksjon. Da må vi stanse all leting og trappe ned oljevirksomheten.

– Det vil gi bråstopp for oljebransjen og leverandørindustrien, med masseoppsigelser?

– Arbeidsplassene forsvinner allerede, fordi prisene presses nedover. Det skjer før USAs oljeskifter blir eksportert og Iran, Libya og Irak sitter på store reservoarer: Da er det ikke bærekraft i å fortsette oljevirksomheten i Norge. Vi vil i stedet skape 300.000 nye arbeidsplasser i fornybar sektor.

– Dere vil stanse Johan Sverdrup-feltet som kanskje kan gi 1000 milliarder oljekroner i 30–40 år fremover?

– Jeg tror ikke det er de reelle inntektene, men ja, vi må det. Oljenæringen har vært strålende for Norge, men fordi vi må prioritere klimahensynene, må vi stanse oljeutvinningen før det er tomt for olje.

Han sier de vil øke skattene og avgiftene med 40 milliarder kroner.

– Vi vil øke skattene med 10 milliarder kroner og miljøavgiftene med 30 milliarder, hvor flyseteavgiften utgjør ti milliarder. Samlet gir det fire prosent skatte- og avgiftsøkning, som vi trenger for å få til det grønne skiftet.

Ingen nye motorveier – færre biler

Fra programmet:

** I stedet for å bygge firefelts veier med midtrabatt bør det settes opp midtdelere.

** Forby import av nye biler med ren bensin- og dieseldrift fra og med 2015.

– Vi må få ned bilbruken, og da trenger vi ikke flere firefeltsveier, sier Hansson.

– Får De Grønne det som de vil, skal det ikke bygges flere firefeltsveier?

– Nei, det er det ikke behov for når vi vrir investeringene over til kollektivtrafikk og sykkel.

– Hva med dem som drømmer om 8–10 felt vestover fra Oslo?

– Det kan de bare glemme.

Han fremholder at de vil beholde og øke incentivene til å kjøpe helelektriske biler minst frem til 2020.

– Hvorfor stoppe veibygging når dere vil at alle skal kjøre miljøvennlig elbil?

– Fordi det også er spørsmål om areal, bevaring av matjord og byrom. Når vi skal ha plass til kollektivtrafikk og sykkel, må veier og biler vike. Mange som har to biler i dag, vil da klare seg med én.

Dyrere strøm – dyrere boliglån

Fra programmet:

** De grønne vil innføre et toprissystem på strøm, der forbruk «over et visst nivå per person i husstanden blir pålagt vesentlig høyere avgift enn i dag»

– Jeg vil ikke si hvor mye høyere avgiften vil bli, men det er rom for økt pris fordi strømprisen nå er så lav at det ikke gir noen incentiver til effektivisering. Vi vil til gjengjeld støtte energieffektivisering av boliger.

** MDG vil frata nordmenn med lån rentefradraget for lån over ca. 1,8 millioner pr pers (20G). For en person med boliglån på 3,5 millioner kroner – og tre prosent rente – vil det medføre en ekstraregning på rundt 13.700 kroner det første året.

– Vi vil redusere boligprisveksten ved å redusere fordelen ved å ta opp store lån, sier Hansson.

Et annet eksempel på lavere forbruk mener Hansson er å stoppe dagens raske utskiftning av mobiltelefoner:

– I dag bytter mange mobiltelefon hvert år. Vi mener nye mobiler skal pålegges å kunne vare i fem år, og at softwaren må kunne oppgraderes, sier Hansson.

Kjøtt og hasj

** MDG vil at du skal betale mer for å spise kjøtt. Prisøkningen skal komme ved at de som importerer fôr får dårligere vilkår.

– Prisen på kjøtt må opp for å få forbruket ned, sier Hansson.

– Bør nordmenn halvere kjøttforbruket fra i dag?

– Vi nøyer oss med å si at det bør reduseres. I tillegg går vi inn for full moms på kjøtt, men momsfritak for økologisk mat.

Fra programmet:

** Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana.

– Vi skal gjennomføre forsøk, og deretter konkludere, fremholder Hansson om temaet som, ifølge partimedlemmer, har ødelagt valgkampen tidligere.

Færre flyreiser – ingen taxfree:

** MDG mener at nordmenn må kutte kraftig i antall flyreiser både utenlands og innen Norge.

** Alle flyreiser til utlandet og innen Sør-Norge skal få en ekstraavgift på 600 kroner hver vei: 1200 kroner tur-retur Oslo-Trondheim.

** Fjerne taxfree på alle flyplasser.

– Verden tåler ikke den mengden flytrafikk nordmenn står for i dag. Men vi mener vi fortsatt at vi skal reise og besøke andre kulturer. Men i stedet for å ta en uke i Thailand hvert år kan vi heller ta tre måneder hvert tredje år. Det blir bedre for både opplevelsen, lommeboka og miljøet, sier Hansson.

Les også

Mer om

  1. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  2. Kommunevalg 2015

Flere artikler

  1. Grønn skattekommisjon: Fjern taxfree og elbil-fordeler

  2. Vi kan ikke fly fra klimaendringene

  3. Frp: Disse forslagene blir ikke noe av med oss i regjering

  4. Slik vil Ap-Jonas' avgiftssmell ramme deg

  5. Så mye tjener Norge på oljen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder