TRYGGE: Vi snakker med de ansatte i barnehagen nesten hver dag. Det er gode rutiner her, og vi føler oss trygge på personalet sier Andreas og Chang Lac Haugan
TRYGGE: Vi snakker med de ansatte i barnehagen nesten hver dag. Det er gode rutiner her, og vi føler oss trygge på personalet sier Andreas og Chang Lac Haugan Foto: Therese Alice Sanne ,

Stor norsk studie: Barnehagene dårligere enn ventet

For dårlig språkutvikling

INNENRIKS

For dårlige på hygiene

For få eller gjemte leker

Barnehagetilbudet til de minste barna er ikke så bra som forskerne håpet på. Og norske barnehager ligger på et middels nivå, sammenlignet med andre land.

Publisert: Oppdatert: 27.10.15 00:03

Det viser hovedfunnene fra to omfattende forskningsprosjekter som i dag blir lagt fram under en forskningskonferanse i Oslo i dag.

– Barnehagetilbudet til barn under tre år er ikke så godt som vi trodde på forhånd. Barnehagesektoren står overfor flere utfordringer for å bedre tilbudet, sier forsker Elisabeth Bjørnestad ved HiOA.

– Det er på tide å styrke kvaliteten. Vi trenger mer kunnskap om de minste barna, sier førsteamanuensis ved HiOA, Ellen Os.

Kunnskapsministeren etter skoleangrepet i Sverige: – Det er trygt å sende barna til skolen i Norge

God omsorg

Ved hjelp av internasjonale kvalitetsvurderingsverktøy har forskerne undersøkt og sammenliknet kvaliteten i 206 barnehagegrupper over hele Norge.

Bjørnestad sier til VG at funnene viser at barnehagene har en rekke svakheter og kvaliteten varierer.

Analysene som Bjørnestad og Os har gjennomført, viser at norske barnehager ligger på et middels nivå sammenliknet med barnehager i andre land.

De positive funnene er at den grunnleggende omsorgen for barna er god.

– De ansatte er både nærværende og omsorgsfulle overfor barna. Barnehagene scorer også bra når det gjelder muligheten til å fremme egne meninger og tanker, forklarer Os.

Debatt om nattåpne barnehager: – Barna burde sove hjemme i egen seng

Ikke bra nok på språk

Det snakkes ikke nødvendigvis for lite i norske barnehager, men det er ifølge forskerne lite utdyping i samtalene.

– Det snakkes mest om det som er nødvendig. Barn i denne aldersgruppen snakker lite, og det kan fort bli litt taust.

Men språket legger viktige byggesteiner. Det er denne tiden som danner grunnlaget for videre læring.

– Det handler om læring, og også om å skape en kontakt. Det å snakke sammen bidrar til den sosiale utviklingen. Det handler også om barnas evne til å kommunisere med hverandre, være i et fellesskap og lytte til hverandre, sier Os.

Resultatene viser også at det er størst forbedringsmuligheter i arbeidet med barna som gruppe og det å styrke positive relasjoner mellom barna.

– Det kan være veldig gode samspill med enkelte barn, men det synes å være utfordrende å få til et samspill med en hel gruppe. Og det er viktig, for hvis du skal være tett og nærværende på ett barn er det lett for at det blir slik at noen andre ikke blir sett, sier Os.

Regjeringen foreslår: Vil tvinge norsk-svake barn til barnehagen

Lite eller bortgjemte leker

Mange barnehager har ifølge forskerne også lite utstyr og leker tilgjengelig. Mange barnehager har leker, men de er ikke i tilgjengelig høyde eller på andre rom enn der barna oppholder seg til daglig.

Manglende leketøy og materiell kan ifølge Bjørnestad og Os begrense barnehagens tilbud av utviklingsfremmende aktiviteter og innhold.

– Det vi kan si er at det er et gjennomgående trekk at det har skjedd noe med utstyret i barnehagene. Det virker som om barnehagene er mindre opptatt av å ha utstyr i barnehagene.

Da glemmer man at samspill i barnehager utover tidlig spedbarn handler om å være opptatt av noe og holder på med noe sammen, ifølge Os.

– Samspill skapes ofte rundt et innhold. Leker innbyr til lek.

Fikk du med deg denne: Jordmødre ut mot nybakte mødres mobilbruk

Halvparten dropper håndvask

Som også Mattilsynet tidligere har påpekt, viser funnene at barnehagene har betydelige utfordringer når det gjelder hygiene, og da spesielt håndvask.

Etter å ha observert dette en hel dag i hver barnehage fant forskerne ut at håndvasken ble droppet i halvparten av tilfellene i forbindelse med stell og toalettbesøk.

– Bare syv prosent av barnehagene klarte å opprettholde alle kravene til hygiene – og det gikk på blant annet håndvask og desinfisering av stellematter og potter, sier forskerne.

Os påpeker at det aldri vært så lite sykdom i barnehagene som når svineinfluensaen truet landet.

– Det hjelper ikke å være kjempegode på innhold hvis ungene er syke i ett kjør det første året og må ha flere innkjøringsperioder.

Forskerne fant også at det er et forbedringspotensial når det gjelder det overordnede tilsynet med barna til enhver tid, noe som kan ha sammenheng med barnehagenes romforhold og antall ansatte i gruppene.

Resultatene viser at ansatte med barnehagelærerutdanning er bedre og mer målrettet enn andre ansatte på å stimulere barnas språk og utvikling.

Røe Isaksen er blitt barnehagepappa: – Den største frykten er at hun blir mobbet

– Viktigst med omsorgen

Omsorgen for barna er viktigst for foreldrene til Leo Andreas (17 mnd) som går i Katta barnehage.

– Vi snakker med de ansatte i barnehagen nesten hver dag. Det er gode rutiner her, og vi føler oss trygge på personalet sier Andreas og Chang Lac Haugan til VG.

Ettåringen begynte i barnehage for snart tre måneder siden, og ser ut til å trives.

– Hvis vi har noe kritikk å komme med, blir problemet løst så fort vi gir beskjed til de som jobber her, sier foreldrene til VG.

Selv om barnehagene i undersøkelsen scorer godt på nettopp trygghet, kan ikke forskerne skryte like mye av barnehagene i studien når det gjelder stimulering av utvikling og språk.

– Funnene viser at de ansatte i barnehagene ikke støtter like tydelig opp under barns nysgjerrighet og utvikling, for eksempel når det gjelder språklig, tankemessig, sosial, motorisk og kreativ utvikling, sier Bjørnestad.

Husker du denne: Pedagog mener barn bør leke alene

– Skal være mer enn god omsorg

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at vi fortsatt har et stykke å gå for å flytte fokus fra kvantitet til kvalitet i barnehagene.

– Alle barn skal få en god start i livet. Mye er bra i norske barnehager, men vi har også store utfordringer. Vi vet blant annet at det er store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene. Derfor er regjeringens satsning på kvalitet i barnehagene viktig. Vi har mer enn doblet bevilgningene til kvalitetstiltak de siste årene, og nærmer oss en halv milliard kroner i 2016.

– Er dette godt nok?

– Det er veldig, veldig mye bra i norsk barnehage, men rapporten viser tydelig at vi fortsatt har et stykke å gå. Det er betryggende at barn får god omsorg, men et barnehagetilbud skal være mer enn det. Derfor må vi flytte fokus fra kvantitet og antall plasser over til kvalitet i barnehagen.

– Hva vil regjeringen gjøre for å heve kvaliteten i norske barnehager når det gjelder de minste barna?

– For det første skal satsningen på kvalitet fortsette i årene fremover. Det betyr en bedre barnehage for alle, også de minste barna. Samtidig tror jeg det aller viktigste for alle foreldre er å vite at barna deres er trygge i barnehagen. Derfor styrker vi blant annet innsatsen mot mobbing også i barnehagen.

Ifølge Røe Isaksen skal det til våren legges frem en egen stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagen.

– Der vil vi legge frem en systematisk og helhetlig politikk for en bedre barnehage for alle.

Her kan du lese mer om