LØNNSTAPERE: Fellesforbundet-leder Jørn Eggum sammen med streikevakter utenfor Radisson Blu Plaza hotel i Oslo. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Undersøkelse: De streikende er de store lønnstaperne

De streikende hotellarbeiderne er de store lønnstaperne i Norge, ifølge en undersøkelse. – Det viser hvorfor vi må vinne denne streiken, sier streikgeneral Jørn Eggum i Fellesforbundet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det viser en lønnsammenstilling NyAnalyse AS har gjort for ulike sektorer fra 2009 til 2015, med bakgrunn fra tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les: LO-lederen mener NHO gambler

Hovedfunn

Her er hovedtallene (se egen tabell nederst i saken):

** Ansatte innen overnattings- og serveringsvirksomhet hadde en gjennomsnittslønn på 388 800 kroner. Det er den gruppen som tjener dårligst. Og i tillegg er det disse stuepikene og hotellansatte som uten sammenlikning har hatt lavest lønnsvekst siden 2009, med 15,3 prosent vekst.

Les: Espen (10) måtte bo på seksmannsrom

** Til sammenlikning tjener «gutta på gølvet» i industrien 523 000 kroner. De har økt lønnen med 22,5 prosent siden 2009.

** Lønnsvinnerne er de som jobber med helse- og sosialtjenester, som har økt lønnen i samme periode med 30,4 prosent.

** En annen lavlønnsgruppe er varehandelen. De tjener 487 200 kroner (inkludert bilreparatører).

Nederst i saken: Oversikt over lønnsutviklingen for flere grupper

– Det er ganske tydelig at ansatte i hotell- og restaurantbransjen har hatt lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet de siste seks årene. En mulig årsak er god tilgang på arbeidskraft fra Sverige. Dermed bremser lønnsveksten i forhold til andre bransjer som er mer avhengig av norsk arbeidskraft, sier Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalyse.

Les: Disse hotellene er rammet

– Dette har man tidligere sett tendenser til i bygg og anlegg også. Nå viser ny statistikk at svenskene drar hjem igjen, sier han.

– En utfordring

Han sier de hotellansatte likevel kan få problemer med å vinne bred støtte:

– Serveringssteder sliter med lavere marginer og mer konkurser enn andre bransjer. Og utfordringen i dag er at arbeidsledigheten er høy i norsk målestokk med 134.000 ledige (4,8 % av arbeidsstyrken), og det er vanskeligere å oppnå forståelse for en streik i en nedgangsperiode. På den annen side ser ansatte at kronekursen bidrar positivt på lønnsomheten i deler av reiselivsbransjen ved at flere utlendinger reiser hit.

Driftsdirektør: Kan ramme syke, uskyldige mennesker

Han fremholder at det er noen store regionale forskjeller finnes også: Næringslivets oljerelaterte konferansevirksomhet sliter på Sørvestlandet.

– Nettopp derfor er det en vanskelig konflikt å løse for hele bransjen, sier sjeføkonom Strøm.

– De hotellansatte har et så stort etterslep å hente inn, at vi er nødt til å få et oppgjør som går utover det som ble gitt i frontfagene. De har vedtaket i representantskapet i LO åpning for, sier Fellesforbundsleder Jørn Eggum.

Kraftfull støtte

LO-leder Gerd Kristiansen sier det er riktig, og at dette er en viktig årsak til at hun garanterer støtte i lang tid fra LOs 911 000 medlemmer.

– Når noen grupper slakker etter og når det beviselig har skjedd, så stiller LO opp. Denne streiken er legitim og helt nødvendig, sier hun.

Streiken har vart siden søndag og fra førstkommende lørdag tas en ny stor gruppe hotellansatte ut i streik, hvis partene ikke blir enige om å gå i dialog for å finne en løsning.

Sett denne? Her tømmes Norges største hotell

– Vi har akkurat begynt å streike, så det kommer ikke noe initiativ fra oss, sier Eggum.

NHO åpen for dialog

Leder Kristin Krohn Devold hos motparten i NHO Reiseliv sier begge partene har et ansvar for å løse konflikten.

– Vår forhandlingsleder er alltid åpen for dialog.

Les: LO-Gerd ut mot hotell-milliardærene

– Hva sier du til statistikken som viser at de hotellansatte har blitt hengende etter?

– Ingen bransjer kan betale høyere lønn enn det som lønnsomheten i bransjen åpner for. Det gjelder uavhengig av hva industrien har betalt. Reiseliv har lav lønnsomhet, og cirka 25 prosent av hotellene antas å gå med underskudd. Thon-kjeden dokumenterte i går at eieren samlet ikke tjener penger på hotelldriften. Det betyr at for vår bransje er det å trygge arbeidsplasser nå viktigst. Vi er en av de få bransjene med sysselsettingsvekst, og ungdom vil gjerne jobbe for oss.

– Kan ikke flytte

Hun sier det ikke er relevant å sammenligne deres bransje, som har 36 prosent ansatte under 24 år, med bransjer som har høy robotisering og eldre arbeidstakere.

– Industrien kan flytte mange arbeidsplasser utenlands og beholde avanserte arbeidsplasser her. Det kan ikke vi. Hotellene må ligge i Norge, sier hun.

Står på sitt om sykehotell

Hotellkonflikten har tilspisset seg fordi det er strid om sykehotellet ved Haukeland. LO sier de vil gi dispensasjon hvis liv og helse er i fare, mens NHO sier nei og at Fellesforbundet får ta ansvar for liv og helse når de faktisk har tatt ut sykehotell i streik.

Les: Rammes av storstreik - Må forlate hotellet

– Gerd Kristiansen sier også ansatte på sykehotell må ha streikerett og at det er derfor dispensasjoner er et nødvendig virkemiddel: Hva sier dere til det?

– Dette er et spørsmål som handler om noe annet enn hotellstreiken, og det er helsemyndighetene som vurderer om en streik gir fare for liv og helse. Da kan regjeringen gripe inn. Inngrep fra regjeringen har skjedd flere ganger ved streik fra ulike grupper som jobber i eller nært helsesektoren, lenge før denne hotellstreiken. Det visste Fellesforbundet da de tok ut to sykehoteller i streik, sier Devold og legger til:

– Jeg føler med alle pårørende og dagpasienter som er usikker på om de nå får overnatting ved de to berørte sykehotellene. Jeg håper andre hoteller og overnattingsbedrifter strekker seg langt for å finne rom til de som trenger det. Hittil har heldigvis de fleste overnattingsgjester som er rammet av streik, fått et overnattingstilbud.

Info om statistikken: Den tok utgangspunkt i månedslønn. VG har ganget månedslønn per 1.oktober 2009 og 2015 med 12 for å få årslønn, men det er en liten forenkling. Årslønn blir noe høyere for enkelte bransjer enn det reelle, særlig hvis lønn er på vei oppover.

For den lange trenden med lønnsvekst over en seks årsperiode er sammenlikningen gyldig.

Les: Disse hotellene rammes fra lørdag

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder