REAGERER: Anders B. Werp (H) er første nestleder i Stortingets justiskomite. Werp var saksordfører da Stortinget i 2009 vedtok endringer i domstolloven om dommernes sidegjøremål. Blant annet vedtok politikerne at dommerne må søke om godkjenning for å ta på seg granskingsoppdrag. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Justispolitikere reagerer på VG-avsløring: – Helt avgjørende for tilliten at dommerne følger loven

– Vi tåler ikke at det reises tvil om norske domstolers uavhengighet. Det går ikke, sier Anders B. Werp (H), andre nestleder i Stortingets justiskomite.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Werp reagerer sterkt på VGs avsløring om at bortimot tyve prosent av norske dommere ikke hadde sørget for å registrere seg i Domstoladministrasjonens såkalte sidegjøremålsregister, da VG kontrollerte registeret.

Ifølge Domstolloven skal alle dommere registrere større investeringer og visse verv - samt siste stilling før de tok på seg dommerkappen - i registeret. I mars i år manglet 138 av landets nesten 800 dommere, viser en stor kartlegging VG har gjort.

– I en rettsstat er det naturligvis helt avgjørende for tilliten til systemet at dommerne følger loven. Gjennomsiktigheten, legitimiteten og åpenheten som omgir dommernes objektivitet, må være på plass, sier Werp.

TOK SELVKRITIKK: Sven Marius Urke er direktør for Domstoladministrasjonen. Foto: Domstoladministrasjonen

Tok selvkritikk

Ledelsen i Domstoladministrasjonen har tatt selvkritikk for at registeret ikke har vært fullstendig.

– VGs undersøkelse viser at vi har hatt for dårlige rutiner. Domstoladministrasjonen vil innføre nye rutiner slik at registeret blir riktig. Vi vil fra nå av aktivt sjekke at nye dommere er oppført i registeret, har Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke uttalt til VG.

Sjekk dommerne: Her er registeret

Werp mener Domstoladministrasjonen snarest må sørge for at sidegjørmålregisteret blir fullt oppdatert med alle registreringspliktige opplysninger på plass.

Nødvendig for gjennomsiktighet

– Det er nødvendig for å få gjennomsiktighet i hele rettskjeden. Nå ligger stafettpinnen hos Domstoladministrasjonen, sier han.

Les også: Dette sier loven

Werp sier han velger å tro at det er forglemmelse som ligger bak at så mange dommere ikke har sørget for å registrere seg i domstolenes eget åpenhetsregister.

– Jeg håper ikke noen bevisst har unndratt opplysninger.

– Men dommerne har et personlig ansvar for at alt som skal være på plass, er på plass?

– Alvorlig og skuffende

– Ja, det slås også fast i loven. Det som har skjedd er alvorlig og skuffende.

MÅ KUNNE KONTROLLERE: Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) er justispolitisk talskvinne for Senterpartiet og medlem i Stortingets justiskomité. Foto: Roger Neumann VG

Senterpartiets justispolitiske talskvinne, stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), mener det er åpenbart viktig at dommere registrerer seg i sidegjøremålsregisteret, slik de skal gjøre etter loven.

– Helst bør det være lett å finne ut hva annet dommerne driver med og hvor store aksjeposter de har, for å kunne kontrollere om dommergjerningen og deres private interesser krysser hverandre på en uheldig måte. Rettssystemet vårt er avhengig av tillit til og mellom aktørene, åpenhet bidrar til tillit.

– Dette er ikke bra

Arbeiderpartiets Kari Henriksen reagerer slik:

– Dette er ikke bra. Å ikke følge de regler som gjelder for registrering av egen økonomi, påvirker folks oppfatning av dommere som uhildete forvaltere av rettsapparatet.

Henriksen er glad for at Domstoladministrasjonen har sagt at de skal følge opp saken.

– Åpenhet i forvaltningen er et viktig samfunnsverdi og rettsapparatets symbolske rolle er stor. Domstoladministrasjonen bør sørge for at dette ikke skjer igjen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder