TIL HAVS: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ønsker at NATO fornyer sin maritime strategfi i nord, for å svare på russisk opprusting. Her er hun på Sikkerhetskonferansen i Asker i januar,

TIL HAVS: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ønsker at NATO fornyer sin maritime strategfi i nord, for å svare på russisk opprusting. Her er hun på Sikkerhetskonferansen i Asker i januar, Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Søreide: Ber NATO trekke nordover

Norge frykter at Russland vil stenge Barentshavet i tilfelle konflikt

MÜNCHEN (VG) NATO må svare på den russiske opprustingen i nordområdene, med nye fartøy og baser som gjenåpnes, ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Norge har fått støtte fra flere NATO-land for å løfte nordområdene opp i NATOs bevissthet.

Det handler også om å få flere NATO-fartøyer til å seile i nord, for å holde et skarpt øye med den russiske aktiviteten.

Et høyaktuelt scenario er at russerne vil nekte Norge og NATO adgang til Barentshavet, og forsøke å stoppe NATOs fartøyer ute i Norskehavet, for å beskytte sine strategiske posisjoner i nordområdene.

Frithjof Jacobsen kommenterer: 2016 kan bli Putins år

Bastionforsvar

Strategien kalles ofte for et bastionforsvar, og beskrives som nektelse av adgang til områder hvor NATO kan true de russiske fartøyene og basene fra å operere fritt i nord.

– Dette handler om å få oppmerksomhet om de strategiske utfordringene som ligger i våre nærområder, og som kan få betydning for NATO som allianse, i tilfelle noe skulle skje, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

Søreide har tidligere sagt at forholdet til Russland er varig endret, og at Russland vil teste NATO på ulikt vis.

Hun tok opp kravet om en ny maritim strategi på NATOs forsvarsministermøte før helgen. Problemstillingen er velkjent for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Hans regjering løftet det samme temaet da så å si alle NATOs fokus var rettet mot Afghanistan.

Les også: Tredobler norsk FN-innsats

Prinsippskisse av den russiske bastionen og bastionforsvarets utstrekning fra rapporten til regjeringens ekspertutvalg. Foto: Regjeringen ,

Gjenåpner russiske baser

– Russland gjenåpner strategiske baser i nordområdene og reaktiverer bastionforsvarskonseptet. Vi tror ikke at en eventuell konflikt mellom Russland og NATO nødvendigvis vil starte i nordområdene, men det er der Russland har sine strategiske kapasiteter, og russerne vil måtte forsvare det de har i nord, forklarer Eriksen Søreide.

– Derfor er det viktig å minne om at NATOs ansvarsområde strekker seg hele veien, legger hun til.

– Er den norske marinen for liten til å passe de store områdene alene?

– Det var aldri forutsetningen at Norge skulle gjøre den jobben alene, og det har alltid vært et NATO-nærvær i nord. Men NATO har ikke hatt en maritim strategi på veldig mange år, og vi ønsker å gjenoppfriske dette.

Les også: Advarer mot norske kampfly-kutt

Bygde ikke ned

Eriksen Søreide legger til at Norge, til forskjell fra mange andre NATO-land, aldri bygde ned vår Russland-kapasitet. Dermed er det lettere for Norge å observere hva som er normal aktivitet i nord, og hvor Russland øker eller endrer sitt militære nærvær i internasjonalt farvann.

– Når USA firedobler sin innsats i Europa, kommer også USA til å være mer til stede i nord?

– Vi er ikke kjent med alle detaljer ennå, men signalet er et større amerikansk fotavtrykk i Europa, Hvordan det vil fordele seg er litt for tidlig å si, sier forsvarsministeren.

Kommentar: NATO bygger i øst og famler i sør

Taus om seilingsmønsteret

Forsvaret har åpent fortalt om det nye russiske flymønsteret i nord, med nye kampfly og mer komplekse formasjoner.

Leste du denne: Bli med pilotene som vokter Norges grenser

Men de har sagt svært lite om hvordan aktiviteten til havs har endret seg. Ine Eriksen Søreide er fortsatt taus om dette:

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dette nå, sier hun.

Kontroll i nærområdet

Regjeringens eget ekspertutvalg, ledet av Rolf Tamnes, beskrev utfordringen slik i fjor sommer:

« I en konflikt vil Russland søke å etablere kontroll i nærområdet og nekte andre tilgang i mer fremskutte områder. I bredeste forstand inkluderer bastionforsvaret nordlige deler av norsk territorium, Barentshavet og Norskehavet.

Som ledd i beskyttelsen av den strategiske atomubåtkapasiteten og av Russland generelt bygges det også et robust luftforsvar, i form av flere flybaser, luftvern og radarstasjoner for tidligvarsling i hele det arktiske området, inkludert Kolahalvøya.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder