TRYGGERE: Helseminister Bent Høie mener at det nye lovforslaget vil forplikte kommunene i større grad og gi økt trygghet for mange eldre og deres pårørende Foto: Trond Solberg VG

Eldre får lovfestet rett til sykehjem eller bolig

Regjeringen vil at eldre skal føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger, og foreslår derfor å lovfeste rett til sykehjem eller tilsvarende bolig.

  • Eirik Linaker Berglund
  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Eldre pleietrengende og deres pårørende skal være trygge på at de får et kommunalt tilbud hvis behovet for hjelp oppstår. Med dette lovforslaget styrker vi rettsstillingen til dem som trenger sykehjemsplass, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsdepartementet sier forslaget tydeliggjør at brukeren har rett til opphold på sykehjem dersom en faglig vurdering viser at dette er det eneste tilbudet som sikrer ham eller henne forsvarlige tjenester.

– Lovforslaget vil forplikte kommunene i større grad enn i dag. Det vil gi økt trygghet for mange eldre og deres pårørende, sier Høie.

– Slår inn åpne dører

Arbeiderpartiet er lite imponert over tiltaket.

– Helseministeren slår inn åpne dører, og lovfester rettigheter de eldre allerede har i dag, seier Tove Karoline Knutsen som er Arbeiderpartiets eldrepolitiske talsperson på Stortinget.

– Lovforslaget styrker dermed ingenting, men vil koste penger fordi det vil føre til mer administrasjon og byråkrati. Igjen har Høie brukt masse tid og ressurser på forslag som ikke sikrer pasienten nye rettigheter. Han bruker embetsverket til å bekrefte allerede etablerte rettigheter. En rekke høringsinstanser har advart mot dette, inkludert pasientombudene og statsrådens eget direktorat. «Byråkrati-Bent» fornekter seg ikke, sier Knutsen.

Høie: – Tar systemets side

Helseministeren kommenterer påstandene fra Arbeiderpartiet slik.

– Arbeiderpartiet tar systemets side, mot pasienter og brukeres interesser. Pasient- og pårørende-organisasjoner har støttet forslaget. Jeg tror veldig mange eldre og deres pårørende er enige i at dagens lovgivning på området ikke er tydelig nok, sir Høie. Han legger til:

– Vi innfører også en bedre rettssikkerhet, ved å gi kommunene i oppgave å lage klare retningslinjer for dette. Og vi innfører et krav om at kommunene gjør vedtak, som de eldre og pårørende kan forholde seg til. Ap kan kalle det byråkrati, men jeg mener det styrker rettighetene til pasienter og brukere. I åtte år hørte vi fra de rødgrønne at det ikke var sykehjemkø. Jeg tror alle så at det var en illusjon, og det vil dette lovforslaget bidra til å få frem, sier Høie til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder