Så lenge kan du få sykemelding

Dette er noen av anbefalingene Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet for å gi faglig støtte til leger, manuellterapeuter og kiropraktorer i deres møte med pasienten.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Influensa: Sykmelding inntil syv dager.

Akutt hjerteinfarkt:1–2 ukers sykmelding uansett arbeid.

Borreliose: Sykmelding inntil en uke kan være nødvendig ved tydelig lokalisert sykdom.

Akutt øvre luftveisinfeksjon: 1–5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved feber og nedsatt allmenntilstand.

Bihulebetennelse: 1–7 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved feber og nedsatt allmenntilstand

Spontanabort: Sykmelding er ikke nødvendig hvis pasienten ønsker å arbeide. 1–3 dagers sykmelding eller egenmelding er ofte nødvendig etter aborten, men alle tilstander må vurderes individuelt.

Følelse av angst/nervøsitet/anspenthet: Egenmelding eller kortvarig sykmelding inntil 2 uker kan unntaksvis være nødvendig. Full sykmelding ut over denne perioden frarådes fordi det trolig kan øke risiko for funksjonstap.

Magesmerter: Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men vurderingen er avhengig av årsak og symptomstyrke, alle tilstander må vurderes individuelt.

Diaré: 1–5 dager med egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved nedsatt slapphet eller usikkerhet om smittefare.

Forhøyet blodtrykk: Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved forhøyet blodtrykk, men alle tilstander må vurderes individuelt.

Lumbago (korsryggplager): Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen.

Akutt øvre luftveisinfeksjon : Sykmelding er ofte ikke nødvendig. 1–5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved: Feber/nedsatt allmenntilstand.

Nyrebekkenbetennelse: Sykmelding kan være nødvendig ved feber/nedsatt allmenntilstand. Ved fortsatt behov for sykmelding etter 2 uker bør tilstand og situasjon revurderes.

Tinnitus/Øresus: Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig. Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.

Søvnforstyrrelse: Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt. Det kan være nødvendig å tilpasse arbeidstid, eksempelvis å kunne møte senere. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.

Depresjonsfølelse: Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt. Det kan være nødvendig å tilpasse arbeidstid, eksempelvis å kunne møte senere. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.

Mononukleose (kyssesyke): 1- 2 ukers sykmelding er ofte nødvendig ved feber/nedsatt allmenntilstand/uttalt slapphet/tretthet.

Irritabel tarm: Inntil 5 dagers sykmelding unntaksvis ved uttalte smerter og/eller ukontrollerbar avføring. Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes.

Nakkesmerter: Sykmelding vanligvis ikke nødvendig. Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter.

Magesår: Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig. 1–2 ukers sykmelding kan være nødvendig ved store plager som nedsetter arbeidsevnen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder