UT MOT EGEN REGJERING: Professor og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman mener det er feil å gi de rike de høyeste skattelettene. FOTO: ERLEND HAUKELAND

UT MOT EGEN REGJERING: Professor og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman mener det er feil å gi de rike de høyeste skattelettene. FOTO: ERLEND HAUKELAND Foto: ,

Økonomiprofessor og tidligere Høyre-statsråd ut mot egen regjering: Vil ikke gi rike mest skattelette

Høyres Trond Helleland slår tilbake: – Vi er uenige

Økonomiprofessor og tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman sier regjeringen går feil vei når de gir størst skattelette til de rikeste. Men Høyres parlamentariske leder mener Norman bommer.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Jeg skulle ønske at de ikke anla en slik profil. I stedet for å redusere formuesskatten til 0,75 prosent, kunne de hevet innslagspunktet, slik at letten i stedet hadde kommet alminnelige folk til del, sier Norman.

Solberg-regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å senke formuesskatten fra en til 0,75 prosent. Det gir folk med over to millioner kroner i bruttoinntekt 38 000 kroner i skattelette neste år, mens folk med vanlig inntekt får et par tusenlapper.

SSB har beregnet at fem prosent av befolkningen - de rikeste - får 49 prosent av skattelettelsen.

Norman mener det må tas en omfattende debatt om skattepolitikken. Han viser til utviklingen, som noen av landets fremste økonomi-eksperter støtter, går i helt motsatt retning: De rike er blitt så mye rikere i den globale økonomien, at de må beskattes mer, ikke mindre.

- Rådende utviklingstrekk

– Det er ingen tvil om at det er det rådende utviklingstrekket, men jeg tror ikke vi skal ikke løfte den debatten akkurat nå, i forbindelse med statsbudsjettet, men vente til en bedre anledning til en bred gjennomgang av norsk skattepolitikk: Den anledningen kommer i forbindelse med Scheel-utvalget, som senere i år skal komme med sine forslag til endringer i bedriftsbeskatningen.

– Det er blitt signalisert at det arbeidet også får ringvirkninger for personbeskatningen og mange tror vi står foran en ny bred skattedebatt i Norge. Jeg vil ønske den velkommen.

Oppsikt i sommer

- I sommer vakte han oppsikt – i hvertfall i deler av det blåe politiske miljøet, da han i en kronikk på NNHs hjemmeside og i DN blant annet skrev at «interessefellesskap-modellen kan overleve hvis vi klarer å flytte noe av skattebyrden fra vanlige lønnsinntekter til skatt på kapitalinntekter eller skatt på kapital».

Han skrev også at «de med midlere og lavere inntekter har tapt. Kaken er altså blitt større, men de minste kakebitene er blitt enda mindre».

Det fikk LO-leder Gerd Kristiansen til å juble og lure på om Norman hadde fått solstikk.

Men det er ikke innenrikspolitiske hensyn som gjør at han konkluderer slik: Det skyldes blant annet analyser fra sentrale økonomer ute i verden, anført at den franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty.

Piketty har skrevet et omfattende verk, Kapitalen i det 21. århundre, som viser inntektsulikheten i vestlige land de siste 250 årene, som allerede har skapt debatt i Norge.

- Global utvikling

Han konkluderer med at ingen periode har gitt sterkere formuesoverføring til de rikeste, enn det den globale økonomien har gitt de siste tiårene.

– Det er en global utvikling, men det er absolutt en utvikling vi må forholde oss til også i Norge. Men i stedet for å dra i gang en tabloid debatt i forbindelse med statsbudsjettet, venter jeg med å si noe mer enn at jeg mener formueskatt-innretningen i budsjettet er feil. Så tar vi heller den store debatten om dette temaet senere i høst.Han legger til:

– Det er behov for å gjøre noe også i Norge, men vi vet godt at vi ikke kan lage et skattesystem som skiller seg mye ut fra våre naboland og land vårt næringsliv konkurrerer med.

Høyre-topp: - Vi er uenige

UENIG: Høyres parlamentariske leder Trond Helleland Foto:Anette Karlsen,NTB scanpix

- Jeg konstaterer at Victor D. Norman har et annet syn på dette enn hva som fremkommer i regjeringsplattformen mellom Høyre og Frp. Etter min mening er formueskatten en skatt på norske arbeidsplasser. Vi ønsker å likebehandle norske og utenlandske eiere som opererer i Norge. Derfor har vi senket satse fra 1 prosent til 0,75 prosent, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til VG.

- Oppfatter du det ikke som noe problem overhodet at alle undersøkelser viser at de ekstremt rike betaler langt mindre skatt enn vanlige folk per krone?

- Jeg hadde oppfattet det som et problem dersom de rike i Norge bare var opptatt av sin egen økonomi, og ikke tok risiko og satset på egne bedrifter slik at de skaper mange arbeidsplasser. Derfor vil jeg at vi skal støtte disse i stedet for å hetse dem.

- Er du bekymret for at hvis de ekstremt rike ikke strykes medhårs og får store skattelettelser, som de eneste, så vil de bli så lei seg at de ikke lenger orker å møte opp på jobben om morgenen?

- Nei, det tror jeg ikke. Men dette er en særnorsk skatt. Omtrent hele norsk næringsliv, inkludert Norges Bondelag, mener dette. Vi har også inne en økning av bunnfradraget, som Norman etterlyser.

- Hva er det økonomiprofessor Norman ikke har forstått, som Høyre har forstått?

- Ingenting, vi er kort og godt uenige om dette, sier Helleland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder