TOMT KATETER: Skoletimer uten lærer eller vikar ved kateteret, er noe Elevorganisasjonen har kjempet mot i årevis. Dette bildet er tatt av en tillitsvalgt elev i en lærerløs time på en videregående skole i Bærum for en tid tilbake. Foto: Elevorganisasjonen ,

Rektor forsvarer lærerløse timer

Rektor Harald Møller i Sandefjord forsvarer at elever må sitte alene uten lærer i skoletimene. Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen mener Møller driver med planlagt timesvindel og bør ilegges fengselsstraff.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Elever som pålegges å møte opp og sitte i klasserommet i timesvis uten lærere og vikarer, er et kjent problem i Skole-Norge. Spesielt inn mot jule- og sommerferier er mange elever frustrerte over at de videregående skolene ikke klarer å bemanne undervisningstimene med lærere eller vikarer.

ÅPEN REKTOR: Harald Møller er rektor for Norges største videregående skole i Sandefjord, som har over 2000 elever. Foto: Vestfold fylkeskommune ,

Rektor Harald Møller på Sandefjord videregående skole i Vestfold, tror det også kan ha positive sider at læreren uteblir. Han legger heller ikke skjul på at det kalkuleres med en viss andel lærerløse timer på skolen.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

– Ofte er det mer hensiktsmessig at elevene jobber videre med et opplegg på egenhånd, enn at en tilfeldig vakt eller lærer som ikke har faget, settes inn, begrunner Møller, som leder landets største videregående skole.

Han mener også alenetid for elevene i klasserommet kan være en øving på selvstudier.

– En annen tanke bak lærerløse timer, er at mange av elevene på det studieforberedende programmet har planer om å studere etter videregående. Da vet vi at en stor del av studietiden vil bestå av å jobbe selvstendig eller i grupper med andre elever, uten en lærer som forteller hva de skal gjøre til enhver tid. Denne selvstendigheten er et viktig mål for det studieforberedende programmet, sier rektoren til VG.

Les også: Lei av å bli overlatt til seg selv

Leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen synes det er mer enn merkelig at rektorer planlegger skoleløp med undervisningstimer uten undervisning og lærere i klasserommet.

FRUSTRERT: Kristoffer Hansen, leder i Elevorganisasjonen, mener det er et alvorlig brudd på regelverket å planlegge lærerløse timer. Foto: Elevorganisasjonen ,

– Hver gang en klasse står uten lærer, er det et lovbrudd. At rektorer bevisst planlegger å gi elever mindre timer enn de har rett på, er så alvorlig at slike ikke bare umiddelbart bør slutte i jobben sin, men også bures inne, tordner Hansen.

– Planlagte timer uten lærer

Han har fått tilbakemeldinger fra elevtillitsvalgte over hele landet, som gir grunn til å tro at rektorer systematisk planlegger skoledager med lærerløse timer.

– Jeg tror de fleste elever kan kjenne seg igjen i at lærerløse timer er noe som skjer stadig vekk, og det er ikke greit, sier Kristoffer Hansen til VG.

Les også: Elever ville streike mot lærerløse timer

Rektor Møller understreker at det ikke er noen målsetting med timer uten lærer, men at det heller ikke er udelt negativt at elevene noen ganger må strukturere sin egen opplæring med selvstendig jobbing.

– Det er ikke noe poeng i det hele tatt at lovpålagte undervisningstimer skal brukes til at elever skal øve seg i selvstudier, kontrer Hansen.

Han sier han virkelig mener at rektor Møller bør ilegges fengselsstraff fordi konsekvensene av for få undervisningstimer for elevene er så alvorlige.

Brudd på opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet understreker at det skal være lærer eller vikar i undervisningstimer på videregående skole. Men en strøm av straffedømte rektorer i retning landets fengsels-anstalter blir ikke konsekvensen, ifølge departementet.

LANDETS STØRSTE: Sandefjord videregående skole har både yrkesrettede linjer og studiespesialisering, og er med sine over 2000 elever landets største videregående skole. Foto: Sandefjord videregående skole ,

– Det vil være brudd på opplæringsloven med forskrifter dersom elever ikke får den opplæringen de skal ha, men rektor kan ikke straffes med fengsel for å bryte disse reglene, sier avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementets opplæringsavdeling, Erik Saglie til VG.

Han opplyser også om at det normalt ikke vil kunne telle som en undervisningstime dersom det ikke er en lærer til stede, men at en slik vurdering må gjøres konkret for hver time. Relevante momenter vil da være om det foreligger et planlagt opplegg for elevene, og om dette opplegget er egnet til å gi elevene kunnskap innenfor det aktuelle faget.

Kartlegger lærerløse timer

Departementet har satt i gang en kartlegging for å avdekke hvor utbredt det er med lærerløse timer i de videregående skolene. Seniorforsker Jørgen Sjaastad ved NIFU forbereder besøk og samtaler med lærere, elever og rektorer ved 15 videregående skoler. I tillegg skal et tresifret antall skoler delta på en spørreundersøkelse.

De første kartleggingene på området ble gjort i 2008, og alle kartlegginger frem til nå har vist at mange elever får færre timer med kvalifiserte lærere enn de har krav på, ifølge Sjaastad.

– Gjennom dette prosjektet håper vi å finne ut hvordan skolene jobber med problemet, slik at man i fremtiden kan sikre elevene det timetallet de har krav på.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder