SØKER LÅN: Fallet i pengeverdien i Aserbajdsjan har fått store konsekvenser for lånekundene til den norske misjonsorganisasjonen Normisjon. Her får en kunde behandlet lånesøknaden sin ved et av kontorene til kredittlånselskapet. Foto: VIATOR MIKROKREDITT

Mikrolån-kunder i Aserbajdsjan fikk doblet gjelden: Misjonsselskap selger pantsatt gull for å drive inn lånegjeld

Tusenvis av fattige aserbajdsjanere lånte penger av  den norske misjonsorganisasjonen. Etter at pengeverdien i landet ble nær halvert, har mange blitt tvunget til å selge private gullsmykker for å kunne innfri forpliktelsene sine.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Andre har fått lånene sine sendt til inkasso og blitt tvunget til å møte i retten.

– Situasjonen som har oppstått er svært kjedelig, sier styreleder Ådne Berge i mikrokredittselskapet Viator Microkredit Azerbaijan LLC til VG.

Dette selskapet eies hundre prosent av Viator AS, som igjen er eid av den norske misjonsorganisasjonen Normisjon. Normisjon har i en årrekke gitt mikrokreditt-lån til tusenvis av vanskeligstilte privatpersoner og firmaer i Aserbajdsjan.

Les mer: Selvmordbølge blant mikrolånkunder i India

Pengeverdien ned 84 prosent

I fjor førte det langvarige fallet i oljeprisen til at landets valuta manat ble devaluert to ganger. I februar ble valutaen svekket med 34 prosent mot dollar og euro, og i desember ble valutaen devaluert med nesten 50 prosent.

LÅNTE TIL DRIVHUS: Mange som lånte penger at det norske misjonsselskapet Normisjon har fått økonomiske problemer etter at valutaen i Aserbajdsjan ble devaluert i fjor. Denne kunden lånte penger til å bygge drivhus. Foto: VIATOR MIKROKREDITT

Studie om mikrolån: Ikke bare suksess

Siden Viator både låner inn penger i dollar og låner ut i dollar, fikk devalueringene store konsekvenser for selskapets lånekunder.

– Pengeverdien i landet ble nesten halvert, og gjelden til låntakerne nær fordoblet. Dette har ført til at mange kunder ikke har klart forpliktelsene sine, og lånene er blitt misligholdt, sier Berge, som er daglig leder i Viator AS.

Misjonsorganisasjoner: – Våre kunder blir ikke gjeldsslaver

Har inngått avtaler

Han sier at selskapet har inngått langsiktige betalingsavtaler med mange låntakere, i form av redusert rente eller utsatt betaling. Men for de som ikke kan, eller ikke viser vilje til å gjøre opp for seg, viser mikrokredittbanken ingen nåde.

– I Aserbajdsjan er det vanlig å stille gullsmykker i pant for lån. For de kundene som ikke klarer å tilbakebetale lånet, selv etter avtalte utsettelser, selger vi gullvarer som nedbetaling. Vi har ikke full oversikt over hvor mange dette gjelder, men det er snakk om flere hundre kunder, kanskje et firesifret antall.

FIKK FREDSPRIS: Mohammad Yunus og representanten for mikrofinansbanken Grameen Bank, Mosammat Taslima Begun, mottok Nobels Fredspris for 2006 i Oslo Rådhus. Foto: Sara Johannessen NTB scanpix

Berge sier at gullvarene deponeres når lånet inngås, for deretter å bli oppbevart ved selskapets hovedkontor i landets nest største by Ganja.

– Når kunden gir opp og gjenstander skal selges, gjøres det som regel til omreisende oppkjøpere. Vi har lenge hatt en juvèler ansatt, som takserer verdigjenstandene.

NRK-dokumentar: Fanget i mikrogjeld

Går til inkasso

I siste instans går sakene til inkasso, som i Aserbajdsjan betyr at man må stille i retten.

– Situasjonen er ikke ønskelig, men vi har lånt inn penger fra internasjopnale finansinstitusjoner og som våre långivere forventer å få tilbake. Ingen er tvunget inn i dette, og for oss ville det vært uforsvarlig å drive uten sikkerhet. Vi kan ikke bare ettergi gjelden.

SELGER KUNDENES GULL: – Situasjonen som har oppstått er svært kjedelig, sier styreleder Ådne Berge i mikrokredittselskapet Viator Microkredit Azerbaijan LLC til VG. Selskapet er eid av det norske misjonsselskapet Normisjon. Bildet er tatt på 15 års-jubileet i 2014. Foto: VIATOR MIKROKREDITT

– Hvordan oppleves det for et misjonsselskap å selge folks personlige gullvarer?

– Det er klart at dette er en svært vanskelig situasjon, og en trist sak for mange familier. Men det er viktig å huske på at dette skyldes utenforliggende forhold, som vi ikke har hatt innvirkning på.

Les også: Nobelpris-vinner fikk sparken

Rente på 25 prosent

Renten på de billigste lånene til selskapet er på 25 prosent. Slik forklarer Berge de høye rentene:

– Det er dyrt å låne ut små beløp. Vi har møter med hver enkelt lånekunde, og personellinnsatsen blir derfor omfattende og kostnadskrevende.

Berge sier at rentenivået på selskapets mikrolån er på linje med det som er vanlig ellers i verden, og i nedre sjikt av markedet i Aserbajdsjan.

– Idèen med mikrokreditt er at svake grupper som ikke kan gå i banken, skal få tilgang til finansiering. Mikrokreditt er en utstrakt hånd. Men de høye rentene er et dilemma, og det er noe vi kjenner på.

– Får kundene besøked på forhånd om risikoen ved å låne i dollar?

– Ja, kundene blir fullt informert om dette. Det har vært vanlig å låne i dollar og myndighetene holdt kursen ganske stabil i mange år, så risikoen var nok ikke alltid så bevisst. Men oljekrisen endret også på det, så nå er det i praksis flytende kurs.

Les også: Forsker på mikrofinans

Har utestående 75 millioner

Ifølge Berge har selskapet nå utestående rundt 15 millioner manat, eller 75 millioner norske kroner, hos kunder i Aserbajdsjan.

FIKK GJELDSØKNING: Normisjons utlånsselskap i Aserbajdsjan har 75 millioner norske kroner utestående hos sine kunder i landet. Denne lånekunden fikk låne penger for å drive handel med dyr. Foto: VIATOR MIKROKREDITT

Mens selskapet på det meste hadde 20.000 kunder, er kundemassen nå nede i cirka 13.000. Av de 7000 som er borte har mange innfridd sine lån, men mange har ikke klart å innfri lånet og er ute på grunn av mislighold, opplyser styrelederen.

Ifølge årsregnskapet til Normisjon ble det i 2015 foretatt en nedskrivning i Viator A/S på 28,9 millioner kroner - som i hovedsak skyldes nedskrivninger på grunn av devalueringene av den aserbajdsjanske valutaen.

Berge sier at det er uklart hvor mye selskapet kan komme til å tape på situasjonen som har oppstått i den råvareavhengige økonomien i Aserbajdsjan, som får 75 prosent av inntektene sine fra olje- og gassinntekter.

– Oljeprisen er på vei opp, så vi håper at situasjonen i Aserbajdsjan stabiliserer seg. Selskapet vårt har gått med overskudd i mange år, og vi har en buffer til å tåle dette. At nesten 30 millioner kroner er avsatt til potensielle tap er i tråd med regnskapsmessige regler.

Fikk 40 millioner fra Norad

Normisjon ble opprettet i 2001 da det norske lutherske Indremisjonsselskap og den norske Santalmisjon slo seg sammen til èn organisasjon. Siden 2014 har Norad bevilget over 40 millioner kroner til organisasjonen, fordelt på prosjekter i seks land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder