OPPFORDRET: En rekke organisasjoner oppfordrer statsminister Erna Solberg (H) til å snu i asylpolitikken.
OPPFORDRET: En rekke organisasjoner oppfordrer statsminister Erna Solberg (H) til å snu i asylpolitikken. Foto: Trond Solberg VG

Organisasjoner krever slutt på alderstesting av asylsøkere

INNENRIKS

En rekke organisasjoner stiller i dag to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere.

Publisert: Oppdatert: 19.12.16 11:28

Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak.

I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

– Kravet om aldersvurderingene er viktig, men det andre punktet om å stoppe bruken av midlertidige tillatelser til enslige mindreårige er det viktigste for oss, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til VG.

Les mer: UDI refser Listhaug for behandling av enslige asylbarn

Økt uforutsigbarhet

– De midlertidige oppholdstillatelsene gir en stor grad av uforutsigbarhet. Vi tok også opp dette i høringsrunden i forbindelse med asylforliket, sier Nesse.

Han forteller at FNs høykommissær for flyktninger har tatt det samme standpunktet i spørsmålet.

«Det er flere ungdommer med midlertidig tillatelse som forsvinner enn som er registrert hjemreist. Vi risikerer med tiden å få en stor gruppe ungdommer i Norge uten legalisert status. Ungdom med midlertidig opphold har svekket psykisk helse på grunn av den usikre tilværelsen, og vi har sett eksempler på selvskading og selvmordsforsøk», skriver organisasjonene blant annet i oppropet.

Les: Lege slo alarm: Barnevernet tok fra UDI omsorgen for ungdom

– Mister troverdighet

«Det er svært krevende for ungdommene med midlertidig opphold å integreres, siden den usikre situasjonen de lever i, gjør det vanskelig å konsentrere seg om skole og fritidsaktiviteter», skriver organisasjonene videre.

– For oss i Flyktninghjelpen som jobber i nærområdene, er det viktig at vi opprettholder troverdigheten. Legitimiteten vår svekkes av slik praksis, sier seniorrådgiveren i Flyktninghjelpen.

Han legger til at han håper Erna Solberg hører på, og understreker at det er spesielt viktig siden Norge har mottatt så få asylsøkere i år.

Alderstestene for unge asylsøkere er svært omstridte. Blant annet hevdet Rådet for legeetikk på mandag i et vedtak at metodene er «usikre», og at den UDI-oppnevnte legen Jens Grøgaard har opptrått «i strid med etiske regler for leger».

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vedgår at det ikke finnes noen sikker metode, men viste tidligere i dag til at UDI legger inn en sikkerhetsmargin når de vurderer testresultaltene.

LES: Verge: Svært ung, mulig under 16 år. Alderstest: 18-20 år. Sendes ut i dag

– Uverdig behandling

Men Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) står fast på at praksisen må endres.

– Norge kan ikke fortsette den uverdige behandlingen av enslige barn og unge alene på flukt. Vi mener at statsministeren må ta grep for å sikre en mer rettssikker og human behandling av denne sårbare gruppen. Særlig kritikkverdig er dagens aldersvurderingspraksis og den økte bruken av midlertidige tillatelser, sier rådgiver i Noas, Mona Reigstad Dabour, til VG.

«Undersøkelsene tillegges stor vekt når UDI og UNE fastsetter alder. Vi ser saker der alder er oppjustert til 18 år, selv om saksbehandlere hos politiet, UDIs egne saksbehandlere, representant, mottaksansatte og fagpersoner som psykologer og barnevernpedagoger mener at asylsøkeren er mindreårig», skriver organisasjonene.

De andre organisasjonene som stiller seg bak kravene i tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er:

Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Her kan du lese mer om