SENDER BALLEN VIDERE: Fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase, har sendt ti tilsynssaker videre til Statens helsetilsyn. Foto: ANNE SPÅNEM/FYLKESMANNEN I TELEMARK

Reservasjonsleger i Telemark kan ha brutt loven

Ti tilsynssaker oversendt Statens helsetilsyn

Bør ikke ansettes flere reservasjonsleger i Bø, advarer Fylkeslegen

Fylkesmannen i Telemark råder Bø kommune til ikke å ansette flere leger som reserverer seg mot å henvise til abort eller å sette inn spiral.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Fylkesmannen har avsluttet behandlingen av ti tilsynssaker som gjelder noen fastlegers reservasjon mot å utføre enkelte helsetjenester av samvittighetsgrunner.

Totalt er det ført tilsynssak mot fem fastleger i fylket,
tre kommuner og to kommuneleger.

I en pressemelding skriver fylkeslege Steinar Aase at det er forskjell mellom legene når det gjelder hva de reserverer seg mot og hvilke begrunnelser som gis.

Legene praktiserer i de tre kommunene Bø, Sauherad og Vinje.

Samvittighetsgrunner

I Bø kommune er det tre av sju fastleger som reserverer seg av samvittighetsgrunner.

- Fylkesmannen finner dette betenkelig på grunn av både praktiske forhold og signalvirkningen overfor publikum, og har rådet kommunen til ikke å ansette flere reservasjonsleger, skriver Aase i en pressemelding.

Fylkesmannen har nå oversendt de aktuelle tilsynssakene til Statens helsetilsyn for å få vurdert om det bør komme en reaksjon mot en eller flere av fastlegene, eller om det bør gis et pålegg overfor en eller flere av kommunene eller kommuneoverlegene.

Mulig brudd på lov og forskrift

Overfor VG utdyper Aase hvorfor de har oversendt saken til Statens helsetilsyn.

- Vi mener det kan være snakk om brudd på lov og forskrift i flere av sakene, og det kan derfor være aktuelt med en reaksjon overfor legene, eller pålegg mot kommunene, sier Aase.

Da må fylkeslegen sende saken fra seg, sier Aase.

- Vi har ikke myndighet til å gi slike reaksjoner, så denne typen vurderinger er det Statens Helsetilsyn som skal ta, sier Aase.

Ifølge NRK har to av legene reservert seg mot å sette inn spiral, og én har reservert seg mot å henvise til abort.

Ikke konkludert

Steinar Aase understreker at de ikke har konkludert i spørsmålet om de mener lov og forskrift faktisk er brudd.

- Vi har nå bare foretatt en grundig saksforberedelse, og så blir det opp til Statens helsetilsyn å konkludere.

Prinsipielle avgjørelser

Debatten om legers reservasjonsrett har nå pågått i flere uker.

Fylkeslegen mener også det er viktig at det nå blir tatt noen prinsipielle avgjørelser på nasjonalt plan.

- Det har vært mye om reservasjonslegene i Telemark i media, men det er mange fylker som har leger som reserverer seg, så her trenger vi å få en lik vurdering over hele landet, sier Aase.

KILDE: VG/NTB

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder