SKEPTISK: Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, foran Fjellhallen på Kirkenes som politiet ønsker å bruke som innkvarering for asyøslkere som raskt skal utvises fra Norge.

SKEPTISK: Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, foran Fjellhallen på Kirkenes som politiet ønsker å bruke som innkvarering for asyøslkere som raskt skal utvises fra Norge. Foto: Terje Mortensen , VG

Dette kan bli det nye «asyl-fengselet»

Kirkenes protesterer mot at Fjellhallen skal bli lukket utlendingsinternat

Sør-Varanger kommune ønsker ikke at Fjellhallen i Kirkenes skal bli Nord-Norges nye «asyl-fengsel». Politiet har antydet at de vil låse inne inntil 50 grunnløse asylsøkere der.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi har meldt tilbake til Politiets utlendingsenhet at vi er uhyre skeptisk til disse planene, sier Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger, til VG.

Torsdag ettermiddag har Stortinget for andre gang vedtatt hasteendringene i utlendingsloven, som åpner for fengsling av grunnløse asylsøkere som har lovlig opphold i Russland eller andre trygge land, og som skal sendes raskt ut.

Planen er at regjeringen i statsråd fredag skal sette lovendringene i kraft.

Kan holdes i syv dager

Lovendringene åpner for at politiet kan holde disse asylsøkerne fengslet i inntil syv dager mens søknadene deres behandles.

Les også: Over 1500 asylsøkere «forsvunnet» fra mottakene

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har gitt denne begrunnelsen for å opprette et lukket mottak i nord, som skal fylle samme behov som politiets lukkede utlendingsinternat på Trandum:

«Utfordringen nå er at de er plassert på forskjellige mottak i landsdelen uten begrensninger på sin bevegelsesfrihet. Når man vet at avslagsprosenten blir ekstremt høy, er risikoen til stede for at de forlater mottaket og forsvinner inn i samfunnet, altfor høy», sa Anundsen til VG sist fredag.

Var mottakssenter for Storskog

Fjellhallen på Kirkenes ble raskt omgjort til et mottakssenter for inntil 200 personer i september, da tilstrømningen av asylsøkere fra Russland over Storskog grensestasjon eksploderte i september.

Les mer: Asylsøkere fra 35 nasjoner har krysset grensen ved Storskog

Siden er det opprettet et nytt og mer permanent mottakssenter på Høybuktmoen, med plass til 500 mennesker. De siste asylsøkerne forlot derfor Fjellhallen for noen dager siden.

Barneskole vegg i vegg

– Politiet har varslet kommunen om at de ønsker å bruke Fjellhallen til utlendingsinternat. Men det ligger en stor barne- og ungdomsskole nær sagt vegg i vegg med fjellhallen, og det er ikke ønskelig fra vår side med et lukket internat så tett på denne skolen, sier Rune Rafaelsen til VG.

– Det blir veldig belastende for oss i denne kommunen. Og vi mener at vi allerede tar vår store del av trykket i denne nye situasjonen.

Kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i Politiets utlendingsenhet (PU skriver følgende i en e-post til VG på vegne av PU og Østfinnmark politidistrikt.

- Fjellhallen er et midlertidig oppholdssted, hvor personer uten lovlig opphold i Norge har anledning til å oppholde seg i påvente av retur. Opphold i Fjellhallen er frivillig, og man har anledning til å bevege seg fritt. Politiets utlendingsenhet og Østfinnmark politidistrikt er for tiden i tett og god dialog med Sør-Varanger kommune med hensikt å finne et nytt og bedre egnet oppholdssted for personer uten lovlig opphold. Vi har god tro på at dette skal komme på plass innen kort tid.

- I de tilfeller vi mener det foreligger en fare for at utlendingen skal unndra seg, eller utgjøre noen form for risiko vil vedkommende bli fremstilt for fengsling. I disse tilfellene er det helt andre fasiliteter enn Fjellhallen som benyttes. Dette er i all hovedsak personer som ikke har søkt asyl i Norge, og som selv ønsker å forlate landet.

Med en slik lukket innkvartering vil regjeringen unngå at asylsøkerne må sendes til Sør-Norge og det lukkede mottaket på Trandum, hvor Politiets utlendingsenhet kan holde utlendinger bak piggtrådgjerder inntil de kan sendes ut av Norge.

– Noe av hensikten er å ha muligheten til slik innvaktering i nord. De skal jo returneres til Russland, sa justisministeren til VG sist mandag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder