TILLATER BOSETTING: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), her fotografert i forbindelse med redegjørelsen av hvordan hun og Justisdepartementet følger opp mottakssituasjonen. Foto: Helge Mikalsen VG

Vil likevel bosette barn med midlertidig opphold – 260 barn kan flyttes ut av mottak

Etter å ha høstet skarp kritikk for at enslige asylbarn får satt livene sine på vent i mottak, vil regjeringen likevel bosette barn med midlertidig opphold.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

UDI er bekymret for det store antallet enslige mindreårige som har blitt sittende altfor lenge i norske mottak.

Allerede i november skrev de et skarpt brev til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, hvor de ba regjeringen revurdere bestemmelsen om at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i et fosterhjem eller i en kommune.

Nå vil regjeringen endre bestemmelsen. Det betyr at mer enn 260 barn som nå bor på norske asylmottak og omsorgssentre, kan bosettes i fosterhjem eller i en kommune. 128 av dem er under 15 år.

– Dette gjelder barn som har fått begrenset oppholdstillatelse i påvente av å få dokumentert identiteten sin, og vi vet at de fleste i denne gruppen blir i Norge for godt. Når de etter all sannsynlighet blir værende her i landet i mange år, så mener vi det er riktig at de blir bosatt og får kommet i gang med integreringen, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) til VG, og presiserer at de 260 kan bosettes etter at førstegangsfornyelse er gitt.

Det var ABC Nyheter som først meldte at regjeringen sier ja til denne bosettingen.

Les også: UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige

Vanskelig å skaffe ID

Midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere gis enten:

• Med tidsbegrensning, altså at de får midlertidig opphold til de fyller 18 år og må reise hjem.

• Eller med ID-begrensning, altså at de får opphold, men tillatelsen må fornyes hvert år til de skaffer dokumentasjon på sin identitet.

Det er de med ID-begrensning som UDI har bedt om at må bosettes, og som regjeringen nå sier ja til.

– Vi har bedt departementet om at den gruppen som må skaffe ID-dokumenter, kan bosettes. For de skal være i Norge, sa assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange, til VG i forrige uke.

For at disse ungdommene skal få en ordinær oppholdstillatelse, må de dokumentere identiteten sin. Men å skaffe ID-papirer kan være en tidkrevende prosess, og så langt har de enslige mindreårige måttet vente i mottakene.

Nå går regjeringen imidlertid inn for at de skal kunne bosettes i påvente av ID-dokumentene.

Les også: UDI refser Listhaug for asylbarn-behandling

De som fortsatt ikke skal bosettes

De enslige mindreårige som har midlertidig opphold og skal ut når de er 18 år, skal fortsatt ikke bosettes.

Dette forklarer statssekretær Åmland (Frp) med to grunner:

– Det ene er at asylinstituttet er for dem som har beskyttelsesbehov, og hvis de ikke har det, så skal de jo sendes tilbake. Det andre er den preventive signaleffekten – man skal ikke sende barn alene over kontinenter for at de skal få beskyttelse eller håp om en bedre fremtid, sier Åmland til VG.

– Vi mener det er forebyggende til barnets beste, sier han.

Les også: Slik ble Norge blant de strengeste i Europa overfor afghanere

Forverret det siste halvåret

Ifølge UDI har tilstanden til enslige mindreårige i norske mottak blitt verre det siste halvåret. Det viser en internundersøkelse de nylig har gjort.

– Mottakene rapporterer om at de har opplevd en negativ utvikling hos ungdommene de siste seks månedene. Det handler om søvnproblemer, dårlig matlyst, skolevegring, frustrasjon og opplevelse av avmakt, sosial isolasjon, nedstemthet, engstelse, apati og noe aggresjon og utagering, sa assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange, til VG i forrige uke.

– Det betyr ikke at det er slik på alle mottak, men det er summen av tilbakemeldingene vi har fått. Vårt inntrykk er at det er en forverring i ungdommenes tilstand det siste halvåret, sa Lange.

Samtidig forsvinner stadig flere mindreårige asylsøkere fra norske mottak. Bare i desember forsvant 63 enslige asylsøkere under 18 år fra mottak i Norge.

Les også: Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder