DREV ASYLMOTTAK: Den tidligere leirskolen Christineborg Gjestehus ble i november tatt i bruk som asylmottak. Eieren er Herøy-ordfører Arnulf Goksøyr.
DREV ASYLMOTTAK: Den tidligere leirskolen Christineborg Gjestehus ble i november tatt i bruk som asylmottak. Eieren er Herøy-ordfører Arnulf Goksøyr. Foto: HERØY KOMMUNE/HALLGEIR VÅGENES/VG

Ordfører håvet inn 11 millioner på akuttmottak

INNENRIKS

Herøy-ordfører Arnulf Goksøyr mottok millioner for å drive et asylmottak som i perioder sto helt tomt.

Publisert: Oppdatert: 27.08.16 14:24

Høyre-ordføreren var en av mange som i fjor høst drev akuttmottak på oppdrag fra UDI. Fra 20. november tilbød han 180 plasser ved det som tidligere hadde vært en leirskole på fugleøyen Runde.

Til tross for at antallet asylsøkere sank drastisk i desember, ble kontrakten forlenget med varighet til 19. februar i år.

Prisen for én plass lå i desember på 700 kroner i døgnet, uavhengig av den ble brukt. Dermed har UDI betalt rundt 11 millioner kroner til selskapet Christineborg Gjesthus AS, der Anulf Goksøyr er styreleder og eneste aksjonær.

I midten av desember hadde ikke en eneste asylsøker kommet til den naturvakre øya. Også i februar sto det tomt. De to siste ukene i desember og i januar bodde henholdsvis 135 og 125 personer på mottaket.

UDI: 7000 asylmottaksplasser legges ned

Sto på kommunens oversikt

Da VG omtalte avtalen i desember, fikk ordføreren kritikk for å innta en dobbeltrolle. Kjell Runde i Folkelista/Senterpartiet ba Goksøyr redegjøre for hvordan avtalen med UDI kom i stand.

Til Sunnmørsposten har ordføreren tidligere forklart at leirstedet hans sto på en oversikt kommunen utarbeidet over mulige akuttinnkvarteringer, på forespørsel fra Fylkesmannen. Etter kort tid ble han kontaktet av UDI. Ordføreren erklærte seg senere inhabil i alle saker som omhandler asylmottak.

– Jeg erklærte meg inhabil i alle saker som omhandler akuttmottak for asylsøkere i Herøy kommune. Det var varaordfører som håndterte denne saken på vegne av kommunen, skriver Goksøyr i en e-post til VG.

Christineborg Gjesthus AS hadde syv millioner i omsetning i 2015, en økning på fem millioner fra året før. Overskuddet var imidlertid på beskjedne 55.000 kroner.

258 millioner for ubrukte plasser

Mange av akuttmottakene som ble opprettet i fjor høst har bare vært delvis i bruk.

Les mer: 12.000 mottaksplasser sto tomme i juni

De ubrukte kapasiteten kostet myndighetene omtrent 258 millioner kroner i fjor. For de seks første månedene utgjorde kostnadene 374 millioner kroner så langt i år, anslår UDI.

– Alle akuttplassene er nå avviklet, men det har i nedbyggingsfasen vært stor ledig kapasitet etter at ankomstene gikk brått ned i desember, skrev fungerende avdelingsdirektør Knut Henrik Berntsen i en e-post til VG i juli.

Han understreket at beregningene er gjort med utgangspunkt i fullt belegg, og at man vanligvis utnytter omtrent 85 prosent av plassene.

På det meste hadde UDI 17.000 akuttplasser spredt over hele landet. Alle avtaler er nå sagt opp fordi svært få har søkt asyl i Norge i år, sammenlignet med i fjor.

Her kan du lese mer om