Jus-professor om mulig straff til Oslo-advokat: – Møte med en torpedo kan være nok

Hvor langt advokat Amir Mirmotahari hadde kommet i planleggingen av kidnappingen, kan avgjøre straffespørsmålet mot han, sier flere juseksperter.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG avslørte onsdag kveld at den profilerte advokaten Amir Mirmotahari bestilte kidnapping av et voldtektsoffer, for å hindre at hun vitnet i en rettssak mot en av hans klienter.

VG avslører: Advokaten og torpedoen

Førstestatsadvokat Jørn Maurud ba torsdag politiet om å etterforske Mirmotahari, og uttaler til VG:

– Jeg vil be politiet om å etterforske dette opp mot grov motarbeiding av rettsvesenet, som det virker som å være.

Kan straffe forsøk

Advokaten ble torsdag ettermiddag siktet for forsøk på å påvirkeaktører i rettsvesenet, og fredag ble advokaten varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett.

Kidnappingen ble aldri gjennomført. Men et forsøk kan straffes, dersom det er foretatt noe som leder direkte frem mot en kriminell handling.

JUS-PROFESSOR: Sverre Blandhol ved Universitetet i Oslo. Foto: UIO

– Et møte med en torpedo med innhold som omtalt kan være nok. Det må gjøres en konkret vurdering av de faktiske forhold, blant annet hvor sannsynlig det er at det som er foretatt fører til handlingen, og den psykologiske forskjellen mellom det som er foretatt og fullbyrdet overtredelse, i denne saken frihetsberøvelse og motarbeide rettsvesenet, sier Sverre Blandhol, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, til VG.

Den onde viljen

Han opplyser at det advokaten har gjort, kan rammes av Straffelovens paragraf 157, motarbeiding av rettsvesenet, Straffelovens paragraf 254, frihetsberøvelse og Straffelovens paragraf 288, hensettelse i hjelpeløs tilstand.

– Det vil bli et sentralt tema om dette er et forsøk. Generelt så straffer man subjektiv skyld, altså den onde viljen. Og selv om det ikke er gjennomført, så kan det likevel straffes, sier Blandhol.

Advokat Amir Mirmotaharis ord om at kidnappingen aldri skulle gjennomføres må veies mot at han gjennomførte en samtale med en profesjonell torpedo når et eventuelt straffespørsmål i saken skal avgjøres, mener jus-professor Jørn Jacobsen ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

– Dette reiser spørsmål om forsøk på medvirkning til den handling torpedoen eventuelt skulle utføre.

Høyst problematisk handling

Forsøksstadiet avgrenses mot forberedelser, som normalt er straffefrie. Det som er avgjørende der, er hvor langt vedkommende har kommet på veien mot sitt mål, sier Jacobsen.

Nok en lydbåndavsløring: Den nye nattklubben

Han beskriver det som har skjedd som «åpenbart en høyst problematisk handling, som det er naturlig at blir etterforsket». Et av forholdene som må vurderes, er samtalen med torpedoen, sier Jacobsen.

– Å gå i dialog med en «torpedo» om saken, vil være et slikt steg man må trekke inn i vurderingen. Det spiller også inn om man for eksempel har bestemt tid og diskutert pris for et konkret oppdrag, sier han.

JUS-PROFESSOR: Jørn Jacobsen ved Universitetet i Bergen. Foto: UIB

Aldri alvorlig ment

I motsatt retning vil advokatens versjon trekke.

– Han forsvarer seg med at det aldri var alvorlig ment, og dersom det er riktig, så er det relevant. Han reiser også tvil om lydopptaket gir et dekkende bilde av det som har skjedd. Eventuell straffbarhet avhenger av hva som nærmere er sagt, gjort og ment, og hva som kan bevises om dette, sier Jacobsen og oppsummerer:

– Her har det selvsagt betydning at advokaten sier at dette var aldri ment å skulle gjennomføres, men en samtale med det som tilsynelatende er en profesjonell torpedo vil lett tale i en annen retning.

Planleggingen av kidnappingen, var ment å hindre et voldtektsoffer i å møte i retten. Å hindre rettens arbeid har en strafferamme på seks år, og for grove tilfeller ti år.

– Å hindre rettsvesenet er i seg selv alvorlig. Særlig alvorlig blir det om handlingen for eksempel rammer enkeltpersoners liv og helse, sier Jacobsen.

DEL 1:

DEL 2:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder