Rusproblemer: 8 av 10 for dårlige

Selvmordsproblematikk: Faglig uforsvarlig praksis hos halvparten

ALVORLIGE FUNN: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn mener det landsomfattende tilsynet med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker har avdekket bekymringsverdige funn. Foto:Berit Roald,NTB scanpix

Fant lovbrudd hos barne- og ungdomspsykiatrien i alle landets helseforetak

Tilnærmet ingen av landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker har fulgt regelverket, viser en ny landsomfattende tilsynsrapport fra Helsetilsynet.

 • Hanna Haug Røset

Artikkelen er over fem år gammel

I 2013 og 2014 gjorde Statens helsetilsyn et landsomfattende tilsyn med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

Fylkesmennene gjennomførte totalt 23 systemrevisjoner fordelt på alle landets helseforetak. I tillegg har 85 poliklinikker gjennomført egenvurderinger.

I løpet av prosessen har helsetilsynet avdekket lovbrudd i alle landets helseforetak.

I 20 av de 23 poliklinikkene der fylkesmennene gjennomførte systemrevisjon ble det avdekket lovbrudd. Tilnærmet alle poliklinikkene konkluderte i egenvurderingene med at deler av deres praksis ikke har fulgt gjeldende regelverk.

– Vi ser et klart behov for mer systematisk styring og tydeligere ledelse. I mange av poliklinikkene var det for mye opp til den enkelte behandler å vurdere hvordan arbeidet skulle gjennomføres og med hvilken fremdrift, sier direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen til VG.

De fleste lovbruddene handler om for dårlige rutiner, og for dårlig oppfølging fra ledelsens side.

Flertallet av lovbruddene gjaldt usystematiske arbeidsmetoder i forbindelse med utredning og diagnostisering, og for dårlig oppfølging fra ledelsens side.

– Vi har funnet en gjennomgående mangel på systematikk i utredning og diagnostisering. Hele fundamentet for å kunne gi pasientene gode tilbud er å vite hva det dreier seg om, derfor er dette en stor bekymring, sier Andresen.

Rus og selvmord

VG har fått tilgang til tilsynets oppsummerende rapport, som offentliggjøres i dag. Den inneholder en rekke nedslående funn:

• Åtte av ti poliklinikker hadde ikke tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot eventuelle rusproblemer hos unge.

• Over halvparten av poliklinikkene i systemrevisjonen hadde en praksis knyttet til selvmordsproblematikk som ikke var faglig forsvarlig. Egenvurderingene styrket dette bildet.

• Mangelfull journalføring er et gjennomgående trekk i forbindelse med både kartlegging av selvmordsrisiko og pasienters forhold til rusmidler.

• Størstedelen av poliklinikkene hadde svikt knyttet til fremdrift i behandlingen.

• Over halvparten av poliklinikkene i systemrevisjonen svikter i gjennomføring av tverrfaglig utredning.

• Rundt halvparten av poliklinikkene var for dårlige til å gjennomføre utredninger på en avtalt og planlagt måte.

• En rekke helseforetak ikke hadde sørget for tilstrekkelig tilrettelegging for forsvarlig drift og oppfølging av poliklinikkene.

– Problemene er i stor grad knyttet til ledelse, noe vi kjenner igjen fra vårt tilsyn med psykisk helsevern for voksne. Det er viktig å overføre disse erfaringene til tilsvarende tjenester og andre tjenester, sier Andresen.

– Hard dom

Sjef for klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF, Oddvar Sæther, mener Helsetilsynets dom over de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene er hard.

KLINIKKSJEF: Oddvar Sæther leder klinikk for psykisk helse ved Sykehus Sørlandet HF. Foto:Sykehuset Sørlandet.,

– De signaliserer en betydelig skjerping av forventningene til barne- og ungdomspsykiatrien i spesialisthelsetjenesten. Når vi selv ikke har stilt høyere krav til oss selv, er det bra at tilsynsmyndigheten gjør det, sier Sæther til VG.

Ved egenvurderingen fant Sørlandet sykehus HF avvik ved alle poliklinikkene og systemrevisjonen fant til sammen tre avvik knyttet til henvisninger, utredning og diagnostisering av pasienter.

Sæther er overrasket over at BUP-tilsynet ikke har fått større oppmerksomhet.

– Nyttig

– Hadde medisin og kirurgi blitt beskrevet på tilsvarende måte hadde det blitt ramaskrik. For vår del er dette et knyttneveslag midt i det sentrale området. Vi jobber lokalt med kravene til utredning og har gjort en god del forbedring rutiner, men er ikke i mål ennå, sier Sæther.

Også hos Helse Bergen HF ble det funnet avvik både under egenvurdering og systemrevisjon.

– Tilsynet har vært nyttig for oss, og noe vi har brukt for å forbedre oss. Vi ser en forbedring på alle områder der det ble funnet avvik, utfordringen blir å holde fast ved de endringene vi har gjort, sier klinikksjef Liv Kleve ved Helse Bergen HF.

Hun forteller at helseforetaket blant annet har gjennomgått alle faglige nasjonale og internasjonale retningslinjer og har utarbeidet egne standerer.

– Vi har gitt oppfølging og undervisning og den faglige utviklingen går langt utover det tilsynet har påpekt, sier Kleve.

Les også

 1. 10.000 uønskede hendelser i helsevesenet

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått inn 10.000 meldinger om uønskede hendelser i løpet av ett år.
 2. 205 leger har mistet autorisasjonen

  Siden 2004 har 205 leger mistet autorisasjonen til å praktisere
 3. Sykehus og leger brøt loven: Hjertesyk baby døde

  Legene fant en bilyd på hjertet til den lille babyen. Barnet utviklet klare tegn på alvorlig hjertesykdom, men fikk ikke…
 4. 246 varsler om alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor

  Statens helsetilsyn mottok 246 varsler om alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor.
 5. Helsetilsynet: - Gode nok rutiner

  Helsetilsynets konklusjon er at Blakstad sykehus og moderforetaket Vestre Viken, hadde gode nok rutiner for…

Mer om

 1. Helse
 2. Psykisk helse
 3. Sykehus

Flere artikler

 1. Seks av ti Nav-kontorer brøt loven: Unge fikk ikke hjelpen de har krav på

 2. Helsetilsynet refser tilbud til utviklingshemmede: – Det kunne ikke vært verre

 3. Asker-drapet: Drapstiltalt jente (15) fikk ikke forsvarlig behandling

 4. Helsetilsynet: Syv av åtte sykehus bryter loven

 5. Badeulykken i Fredrikstad: Bent Høie (H) innrømmer at nødvendige tiltak ikke er iverksatt fort nok

Fra andre aviser

 1. Mange lovbrudd i ungdomspsykiatrien

  Fædrelandsvennen
 2. «Jenta på broa»: Avdekket samme type lovbrudd i 2013

  Fædrelandsvennen
 3. Dobbelt så ofte ADHD-diagnose til barn i Aust-Agder som i Vest-Agder

  Fædrelandsvennen
 4. Tilsyn avslørte lovbrudd ved Nav-kontorer: Unge fikk ikke sosialtjenestene de har krav på

  Bergens Tidende
 5. Tilsyn avslørte lovbrudd ved Nav-kontorer: Unge fikk ikke sosialtjenestene de har krav på

  Aftenposten
 6. Avdekket lovbrudd på psykiatrisk senter

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no