Oslo FrP med krav til egen justisminister: Krever hardere tiltak mot nedlastere

Oslo Frp krever bedre innsats fra regjeringen mot nettovergrep mot barn. Åtte av punktene retter seg mot deres egen justisminister.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det politiske Norge har vært for dårlig på å rette fokus mot vold mot barn og unge, mener Oslo FrP.

Resolusjonen som ble vedtatt på helgens årsmøte i Oslo Frp krever at Kripos og politidistriktene får flere ressurser til å etterforske nettovergrep mot barn. Partiet ber også om at regjeringen øker de øremerkete midlene som er satt av til å etterforske nettovergrep. Kripos fikk seks øremerkete millioner i 2008, etter at en arbeidsgruppe ledet av tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) fant ut at innsatsen mot nettrelaterte overgrep mot barn var mangelfull. Siden den gang har midlene ikke blitt økt. Først i fjor høst, seks år senere, ble de øremerkete midlene økt med to millioner kroner. Oslo Frp mener likevel at det ikke er nok.

Oslo Frp mener også at regjeringen må oppdatere Faremo-rapporten.

Les også: Faremo vil oppheve foreldelsesfristen for voldtekt av barn

– Rapporten må oppdateres slik at den gjenspeiler dagens situasjon og dagens utfordringer, sier Eva Charlotte Berner, leder for Oslo FpU, som la fram resolusjonen.

IT-kunnskap haster mest

Berner forteller at de ti kravene kommer som et resultat av VGs artikkelserie «Nedlasterne» fra oktober i fjor.

SAVNER TILTAK: Oslo FrP ønsker at politiet tar bedre tak i etterforskning av nettovergrep av barn. Det som haster mest er å øke politiets IT-kunnskap, sier partiets Eva Charlotte Berner. Foto: Frp ,

Nå er resolusjonen sendt til Frps Stortingsgruppe, med mål om at den skal bli vedtatt på partiets landsmøte senere i vår.

– Det som haster mest er å øke politiets IT-kunnskap, og å gi dem tilgang til ny teknologi og bedre verktøy som forenkler etterforskningen. Min store bekymring er at Kripos sin datakunnskap skal bli utdatert. De skal være ledende innen dataetterforskning, og kan ikke henge etter nedlasterne, sier Berner.

– Åtte av ti krav i resolusjonen går til Frps egen justisminister Anundsen. Hva er grunnen til at grasrota i partiet ber ham om å gjøre disse endringene som han selv ikke har tatt tak i?

– Frp er justispartiet, det er et viktig felt for oss. Og det er vår jobb å legge press på yrkespolitikerene. Vi skal presse på. Jeg skulle gjerne ha fått gjennomført disse endringene i går, sier Berner.

– Ingen kritikk

Justisminister Anders Anundsen (FrP) avviser at resolusjonen kan oppfattes som et signal fra hans eget parti om at han ikke har gjort nok i arbeidet mot overgrep av barn på nett.

– Selvsagt ikke. Fremskrittspartiet er et politisk verksted, og det arbeides hele tiden med ny politikk og videreutvikling av eksisterende politikk. Dette er et viktig signal om at vi fortsatt må holde trykket på arbeidet oppe, skriver han i et svar til VG.

Han mener at regjeringen arbeider bredt for å bekjempe nettovergrep. Som eksempler nevner han Nærpolitireformen, allerede eksisterende internasjonalt samarbeid og Kripos’ nylig opprettede Facebook-side.

– I desember ble de øremerkede midlene til Kripos’ etterforskning av nettovergrep økt med to millioner kroner. Oslo FrP mener at dette ikke er nok, og vil ha 10 millioner øremerket til dette. Er du enig i dette?

– Spørsmål om fremtidige budsjett kan jeg selvsagt ikke svare på, svarer Anundsen.

– Glemmer asylbarna

Flere av kravene fra Oslo Frp er hentet fra utspill som Barneombudet og Redd Barna hadde i forbindelse med VGs avsløring i fjor høst.

Les Barneombudets kronikk: Nedlasterne kan stoppes (VG+)

Redd Barnas Kaja Hegg er glad for Frp-resolusjonen.

– Det er bra at de gir dette politisk oppmerksomhet, og løfter opp ulike tiltak for å beskytte barn. Det er tydelig at de ønsker å forplikte seg basert på det som VG avslørte i fjor. Vi trenger politikere som presser på at beskyttelse av barn mot overgrep blir satt på dagsorden, og jeg ser fram til at Frp tar dette inn i sitt politiske program, sier Hegg.

MYE FINT, MEN..: Olaf Thommesen, leder i Ecpat Norge, er positiv til Oslo FrPs resolusjon om nedlastere, men savner fokus på asylbarna. Foto: Per-Tormod Nilsen , VG

Olaf Thommesen, tidligere nestleder i Venstre og nyslått styreleder for Ecpat Norge, en organisasjon som arbeider for å bekjempe overgrep mot barn, er mer kritisk.

– Det står mye fint om barns rettigheter i resolusjonen, men Frp glemmer barna som akkurat nå har det vanskeligst – de enslige mindreårige asylsøkerne. Det er vanskelig å ta dette på alvor så lenge de kjører et helt annet løp mot den mest sårbare gruppen av barn, sier han.

Barneombudet advarer mot Listhaugs asylbarn-forslag

Thommesen vil likevel sette pris på at justisminister Anundsen gjør som Oslo Frp ber ham om.

– Det vil bli en glede å se FrPs justisminister ta tak i dette, at han overfører mer ressurser til Kripos og instruerer politidistriktene om å prioritere nettovergrep høyere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder