AP-LEDER: Jonas Gahr Støre besøker verkstedet til flyselskapet Widerøe i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Arbeidere krever lønn, får juling: – Skurker vi skal ta

Ledelsen i Arbeiderpartiet og Høyre er rystet over historier om vold og trusler mot utenlandske arbeidere som krever lønn eller fridager.

 • Sven Arne Buggeland
 • Bjørn Haugan

Fair Play Bygg Oslo og omegn legger i VG frem flere eksempler på utenlandske arbeidstagere som sliter med å få lønn, som får juling av arbeidsledere og torpedoer og som opplever trusler mot familien.

– Slike historier forteller om et arbeidsliv vi ikke skal ha i Norge. Det ordnede arbeidsliv er et av våre konkurransefortrinn, men trues av useriøse aktører og svart arbeid, sier leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre.

Han understreker at de fleste har det bra på jobb, men tar likevel til orde for en «storrengjøring i arbeidslivet».

Arbeids- og sosialministeren sier at det skal være nulltoleranse for kriminelle i norsk arbeidsliv. Han kan ikke kommentere konkrete saker, men er tindrende klar:

– Dette er skurker vi skal ta, sier Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Det er for mange historier om reinspikket kriminalitet utført av kyniske aktører, som utnytter arbeidsfolk, utkonkurrerer seriøse småbedrifter og undergraver det skikkelige arbeidslivet.

Les også: Dyster rapport fra byggebransjen: – Ber om lønn, får juling

Støre trekker også frem hotell og restaurant som en bransje med «forhold vi ikke vil vedkjenne oss», etter å ha fått en gjennomgang av Fellesforbundet avdeling 10 i Oslo før jul.

– Verre der få er fagorganisert

– Vi snakker om virksomheter med høyt innslag av svart arbeid, ingen eller dårlige arbeidskontrakter og svakt rettsvern. Det er verre i deler av arbeidslivet som har lav organisasjonsgrad, sier Ap-lederen.

Han sier fagforeningene kan rapportere om ulovligheter og gi trygghet til dem som er utsatt.

– Vi hører nedslående mange historier om folk som opplever trusler og grov behandling og ikke tør anmelde og følge opp, fordi konsekvensene er for store, sier Støre.

STØTTESPILLER: Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn bistår utenlandske bygningsarbeidere som blir utsatt for useriøse arbeidsgivere. Foto: Hallgeir Vågenes

Ap-lederen sier at mange av dem som er mest utsatt, er innleid arbeidskraft.

– De jobber ofte for nettverk med kriminelle innslag, iblant av mafialignende karakter fra utlandet, eller for konkursryttere i selskaper som forsvinner og gjenoppstår over natten, sier Støre.

– Må ta bakmennene

Arbeids- og sosialministeren sier at det er opp til politiet å aksjonere mot vold og trusler.

– Men vi må også ta bakmennene, de som sitter i skjul og tjener penger på å utnytte arbeidsfolk. Det er ofte godt organiserte kriminelle som spekulereri useriøs virksomhet, sier Isaksen.

Han mener at sentrene mot arbeidslivskriminalitet, som er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, NAV og skatte- og tolletatene, er et viktig instrument i kampen mot kriminelle bakmenn.

Statsråden sier at regjeringen allerede har skjerpet strammerammene for brudd på arbeidsmiljøloven.

– Og vi skal vurdere nye verktøy i kampen mot de kriminelle, sier Isaksen.

Han mener strengere reaksjoner mot useriøse arbeidsgivere og flere felles tilsyn fra kontrolletatene er tiltak som setter en rekke kriminelle aktører og nettverk ut av spill.

STATSRÅD: Torbjørn Røe Isaksen møter lærlingene Jan Haakon Krogdahl Falk-Ytter og John Alexander Tøftemo på en byggeplass i Drammen i 2017. Foto: NTB scanpix

Advarer mot å kjøpe svart

Arbeids- og sosialministeren sier at kampen mot arbeidskriminalitet er et felles ansvar.

– Forbrukere som kjøper tjenester svart, risikerer å finansiere arbeidsgivere som bruker vold og trusler mot sine ansatte, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Også Ap-lederen advarer mot å kjøpe svart arbeid:

– Får du tilbud om å betale svart, får du mer med på kjøpet enn lavere pris. Du får et medansvar for at folk blir misbrukt, for at de ikke opparbeider seg sosiale rettigheter og holdes nede i useriøst arbeid, sier Støre.

– Innsatsen er ikke god nok

Ap-lederen sier at utviklingen er en trussel mot alle arbeidsgivere som vil opptre seriøst, som inngår tariffavtaler og har ordnede forhold.

– Høyreregjeringen må snart våkne og ta inn over seg at innsatsen for å sikre arbeidsfolk på jobb ikke er god nok, sier Støre.

Han lister opp mulige tiltak som Ap mener kan bedre forholdene i arbeidslivet:

 • Styrking av Arbeidstilsynet, slik at etaten får mulighet til flere inspeksjoner. I dag går antallet ned.
 • Flere sentre mot arbeidslivskriminalitet. I dag dekker ikke sentrene hele landet.
 • Stimulans til at flere organiserer seg. I dag reduseres fradraget for fagforeningskontingent hvert år.
 • Ordninger som sikrer at arbeidsinnvandrere lærer hvilke rettigheter de har.

– Politi, skatteetat og arbeidstilsyn må få større muligheter til å utveksle personopplysninger når de jakter disse nettverkene. Her er hindringer som begrenser muligheter til å komme ulovligheter til livs, sier Støre.

les også

Både Ap og regjeringen vil endre loven for å hjelpe innleie-arbeiderne

Skjerper kampen mot kriminelle

Arbeids- og sosialministeren gleder seg over at omfanget av forbrukere som har kjøpt svarte tjenester, er redusert fra 23 prosent i 2009 til 10 prosent i 2018.

Han mener at regjeringens politikk mot arbeidslivskriminalitet virker, men sier det stadig er behov for nye tiltak og vil ha tett kontakt med partene i partene i arbeidslivet om disse problemene.

– Etatene rapporterer at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke lenger øker. Men vi gir oss ikke nå. Jeg vil intensivere kampen mot de kriminelle aktørene, sier Isaksen.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svart arbeid
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Jonas Gahr Støre
 5. Fagforening
 6. Arbeidstilsynet

Flere artikler

 1. Dyster rapport fra byggebransjen: – Ber om lønn – får juling

 2. Trapper opp tilsyn i bedriftene: – Uhyrlig at noen utnytter coronakrisen

 3. Både Ap og regjeringen vil endre loven for å hjelpe innleie-arbeiderne

 4. Fagarbeideren: Politiet forsvarer omstridt henleggelse

 5. Du lurer ikke arbeidsfolk, Røe Isaksen!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder