POSITIVE: Steinar og Tove Strande møtte Kjell Ingolf Ropstad på Karl Johan. De synes hans forslag er interessant. Foto: Mattis Sandblad

KrF-Ropstad vil ha kontantstøtte for eldre

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad blåser av kritikerne av kontantstøtten. Han møter kritikken med å foreslå en ny variant.

– Jeg foreslår at det opprettes en kontantstøtte til pårørende som stiller opp for sine eldre foreldre, som gjør at de kan klare seg hjemme uten hjemmehjelpstjeneste. Det er mange i dag som gjør en formidabel innsats for sin gamle foreldre. Jeg synes vi skal verdsette det, sier Ropstad til VG.

les også

NRK: Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

Han skisserer følgende løsning:

– Det innføres en statlig kontantstøtte til alle som tar jobben med å passe de eldre i familien, slik at kommunen slipper å stille opp med hjemmehjelpstilbud.

Ap-Raymond anklager Erna Solberg for «å kaste kontantstøtte ut av landet»

– Hvor mye ser du for deg?

– Det bør utredes, men omtrent det samme som kontantstøtten til foreldre som er hjemme med sine barn, kan være et godt nivå.

– Rundt 7500 kroner måneden?

– Ja, i det leiet.

PÅ VELGERJAKT: Ropstad på vei nedover Karl Johan i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

les også

Siv Jensen: – Vi stiller oss bak denne avtalen

– Skal du innføre en ny dyr ordning, som fellesskapet skal ta regningen for?

– Nei, dette vil ikke gi store økte offentlige kostnader. Pårørende mottar en kontantstøtte for å selv finne løsninger for å yte omsorg for sine eldre. Det betyr at kommunen slipper jobben og utgiftene med hjemmehjelp, fordi familien i stedet stiller opp.

– Penger for å takke nei

– Så en forutsetning er at dette er gamle som har krav på hjemmehjelp?

– Ja, det vil være en ordning som vil fortrenge kommunale tjenester i hjemmet, tilrettelagt for familier som i en periode ønsker eller må ta seg av sine pleietrengende eldre. De vil få betalt for å takke nei til en kommunal tjeneste. Det stilles ingen krav utover det.

Flere får kontantstøtte

– Risikerer du ikke et relativt stor byråkratisk apparat mellom stat og kommune, for å sikre at familien har krav på den nye kontantstøtten?

– Nei, en slik statlig ordning må være enkel og ubyråkratisk og være et supplement til eksisterende ordninger som omsorgsstønad eller velferdspermisjon. Det kommer perioder av livet der det våre eldre familiemedlemmer trenger oss mer, og da skal det ikke være slik at man må sykmelde seg for å ta vare på dem.

– Hva er den formelle prosessen videre?

– Jeg håper å få politisk støtte for forslaget, slik at vi kan starte en utredning for å utforme de praktiske sidene ved nyordningen.

Ap vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo

– Trenger alle varme hender vi kan finne

– Dere har fått kritikk for å hegne om dagens kontantstøtte, fordi den bidrar til at mange innvandrerbarn og foreldre ikke integreres. Risikerer dere ikke å bli møtt med samme argument her: Mange innvandrere har tradisjon for å ta vare på sine eldre?

– Jeg deler ikke den vurderingen. Vi ser at kontantstøtten bidrar til at familier prioriterer å være sammen med sine barn. Det samme vil gjelde i den andre enden av livet, hvor det er stort behov for å ta vare på de eldste. Andelen eldre i befolkningen er stigende. Da trenger vi alle varme hender vi kan finne.

les også

Ropstad oppfordrer partiene til å godta Solbergs endelige bompengeskisse

– Hvem vil kunne få kontantstøtte for å hjelpe sine foreldre, barna, barnebarn, kona eller mannen, venner?

– Det må en utredning gi svar på, men det bør begrenses til nærmeste pårørende. Vi trenger et mer fremtidsrettet velferdstilbud. Der vi tar utgangspunkt i at folk er ulike og må få velge selv. En kontantstøtteordning vil anerkjenne den rollen pårørende har. Det kan ikke lenger være slik at det bare er ett valg, og det er den kommunale omsorgen.

– Tyskland har kontantstøtte for eldre

les også

KrF-leder Ropstad: Haster å få på plass en løsning i bompengestriden

Han understreker at det viktigste er å sørge for et godt offentlig tilbud i den enkelte kommune.

Ropstad sier at en godt fungerende kontantstøtteordning er innført i Tyskland.

– Vi foreslår ikke en like omfattende ordning med like høyt støttenivå, men mener at erfaringene fra Tyskland viser at en slik ordning er et viktig supplement til det offentlige tjenestetilbudet.

les også

Ap-Raymond anklager Erna Solberg for «å kaste kontantstøtte ut av landet»

Kan skape utfordringer

Ifølge sosiolog og forsker ved OsloMet, Heidi Gautun, viser erfaring fra andre land at det gjerne er kvinner med lav utdanning og dårlig tilknytning til arbeidslivet som benytter seg av slike ordninger. Disse kvinnene risikerer å falle ut av arbeidslivet.

– Mange opplever det er vanskelig å kombinere jobb med omsorg. Vi må være kloke med hvilke ordninger vi innfører. Vi trenger ordninger som gjør det mulig både være yrkesaktiv og stille opp for eldre i familien, forteller hun.

les også

Ap vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo

Sosiologen foreslår heller rettigheter hvor man kan kombinere jobb med omsorg. Ti betalte sykedager for å være hjemme med syke foreldre – slik som småbarnsforeldre har – kunne vært aktuelt, mener hun.

Hun tror ikke en kontantstøtte vil bli brukt av mange.

– De fleste er nødt til å ha lønnsinntekter for å forsørge seg selv og sin familie, forteller Gautun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder