UNDER MISTANKE: Gamlebyen Sportsbar ligger i bydel Gamle Oslo. Puben er inntil videre stengt fordi stedet ikke får skjenkebevilling fra Næringsetaten i Oslo Kommune. Foto: Gisle Oddstad

Advokatfirma sa ingeniør og mangemillionær var barsjef

Advokatfirmaet Rogstad har bistått en rekke utesteder i Oslo med søknader om skjenkebevilling. Næringsetaten mistenker stråmannsvirksomhet ved flere av dem.

 • Markus Tobiassen
 • Rolf J. Widerøe
 • Erlend Ofte Arntsen
 • Sondre Nilsen

Da den brune puben Gamlebyen Sportsbar søkte skjenkebevilling i fjor, var det med en høyt utdannet barsjef på søknaden: En 30 år gammel sivilingeniør og mangemillionær, med to mastergrader, flere eiendommer og fast jobb i et solenergiselskap.

30-åringen er også lillebroren til daglig leder i advokatkontoret som bisto med søknaden: bedrageridømte Afzzal Ghauri (38) i Advokatfirmaet Rogstad.

Næringsetaten mistenker at det var et stråmannoppsett ved utestedet. Det avviser både den formelle eieren og parten Næringsetaten mener var reell eier.

Advokatfirmaet Rogstad, som førte mye av dialogen med Næringsetaten på vegne av den formelle eieren, har ikke besvart VGs spørsmål i denne saken.

LILLEBROR: Afzzal Ghauris lillebror, Abrar Ghauri, jobber til daglig i et solenergiselskap. Men han er også daglig leder og eier i flere selskaper med adresse hos Advokatfirmaet Rogstad, hvor storebroren er leder. Foto: Tore Kristiansen

Formelt var søkeren en kvinne i 40-årene. Hun eide selskapet som søkte bevilling.

Men etter å ha møtt kvinnen, mente Næringsetaten at det var «overveiende sannsynlig» at det var utelivsaktøren Norsk Bar og Restaurant Partner som «i realiteten driver stedet», ifølge et notat fra etaten.

Kvinnen kunne ikke svare på spørsmål om hva leien skulle være, hva aksjekapital var eller hvordan strøket rundt utestedet var.

AVSLO SØKNAD: Ansatte i Næringsetaten stusset over at kvinnen som søkte bevilling ved Gamlebyen Sportsbar tilsynelatende visste lite om utestedet og nærområdet. Foto: Gisle Oddstad

Alle utesteder som søker skjenkebevilling, må ha en daglig leder og en styrer (barsjef).

Næringsetaten fikk vite at det ikke var kvinnen som hadde rekruttert daglig leder eller styrer (Ghauris lillebror). Det hadde Norsk Bar og Restaurant Partner gjort.

Det kom også frem at kvinnen hadde en personlig relasjon til en av eierne i Norsk Bar og Restaurant Partner, ifølge dokumenter VG har fått fra Næringsetaten.

Avviser å være stråmann

Gjennom sin advokat uttaler kvinnen til VG at hun var reell eier av puben.

Hun avviser å ha vært stråmann for noen.

Advokatfirmaet Rogstad ble valgt etter anbefaling fra Norsk Bar og Restaurant Partner, ifølge kvinnen.

Utelivsaktør i bakgrunnen

Norsk Bar og Restaurant Partner as er en bakspiller i Oslos uteliv.

Selskapet sitter på flere leiekontrakter til utesteder, som så opereres av andre selskaper, men hvor Norsk Bar og Restaurant Partner er leverandør av drikkevarer og annet.

Selskapets forløper, Norsk Bar og Restaurant Konsept as, ble i 2014 innblandet i en Økokrim-razzia og en korrupsjonsetterforskning, ifølge Dagens Næringsliv.

Saken ble henlagt, men Ringnes kuttet i etterkant samarbeidet med det nye selskapet, Norsk Bar og Restaurant Partner.

LEDERE: Daglig leder Afzzal Ghauri og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad. Ingen av dem har besvart VGs spørsmål i denne saken. Foto: Tore Kristiansen

Gjenganger hos Rogstad

Norsk Bar og Restaurant Partner er også klient hos Advokatfirmaet Rogstad.

Selskapet dukker i tillegg opp i flere saker Advokatfirmaet Rogstad har hatt for andre klienter.

 • I 2017 bisto advokatfirmaet Cafe 33 på Grünerløkka i forbindelse med en tvist om elektrikerarbeid.

Utestedet er ikke eid av Norsk Bar og Restaurant Partner. Men i dommen kommer det frem at en av medeierne i Norsk Bar og Restaurant Partner «håndterer økonomi og større beslutninger», uten noen formell rolle eller stilling i Cafe 33.

 • I 2019 bisto advokatfirmaet Club Albertine i Oslo sentrum med en søknad om skjenkebevilling.

Her var Norsk Bar og Restaurant Partner igjen fremleier. I søknaden var det ført opp en mann i 40-årene, bosatt i Hedmark, som daglig leder.

Næringsetaten forsøkte å kontaktet mannen, som så ringte tilbake: «Han var ikke kjent med at han var satt som som styrer/daglig leder der, og skulle ikke ha noe med driften eller selskapet å gjøre», står det i en intern epost fra Næringsetaten.

Fremleieavtalen mellom Norsk Bar og Restaurant Partner og selskapet som søkte bevilling, er skrevet på brevpapiret til Advokatfirmaet Rogstad.

Leverte jobbkontrakt med signatur

VG har også fått en kopi av lillebror Ghauris arbeidskontrakt ved Gamlebyen Sportsbar.

Jobbkontrakten ble sendt fra Advokatfirmaet Rogstad.

En skriftgransker har på oppdrag fra VG undersøkt signaturen på kontrakten.

Signaturen på kontrakten «er sannsynligvis skrevet av Afzzal Ghauri», konkluderer hun.

«Kvaliteten på skriftprøven kalt «B», er av dårlig kvalitet, og det er vanskelig å få tak i detaljene i skriften. Imidlertid er det noen vesentlige likheter som tyder på at skriveren er Afzzal Ghauri», skriver Wilhelmsen.

Dette avviser kvinnen som står som eier av puben. Hun sier jobbavtalen med Abrar Ghauri var reell og at hun selv var tilstede da den ble underskrevet.

Hverken lillebror Abrar Ghauri eller storebror Afzzal Ghauri har besvart VGs spørsmål i denne saken.

Analyse av signatur

VG skrev 9. juni om hvordan skriftgransker Reidun Wilhelmsen mener Afzzal Ghauri ogå sannsynligvis har underskrevet tolkeregninger – sendt til domstolen fra et firma hvor lillebroren står som eier.

Hun baserer konklusjonen på sammenligninger med en rekke andre underskrifter brødrene har avgitt på selskaps-, pante- og avhørsdokumenter.

Les hele rapporten fra skriftgranskeren her.

les også

Domstolen vurderer å anmelde tolkeselskap til politiet

Avslo søknaden

Næringsetaten valgte å avslå Gamlebyen Sportsbars søknad om skjenkebevilling på sensommeren 2019, fordi de mente stedet i realiteten skulle drives av Norsk Bar og Restaurant Partner.

Til svar kom det en klage fra Advokatfirmaet Rogstad. De argumenterte for at Næringsetaten hadde misforstått Norsk Bar og Restaurant Partners (NBR) forretningside.

Advokat Håkon Marius Svendsen konstaterer i brevet at «NBR er fullstendig uinteressert i stråmannsarrangementer, fordi da ville man fortsatt sitte med samme risiko».

«Næringsetaten har misforstått

Næringsetatens mistanke om stråmannvirksomhet er grunnløs, mener daglig leder og medeier, Mohsen Gargari, i Norsk Bar og Restaurant.

– Næringsetaten har totalt misforstått, og det forklarte vi dem i september i fjor, skriver Gargari i en epost til VG.

Gargari sier de er «meget godt fornøyd med advokatene hos Rogstad» og står fast på at det er Abrar Ghauri som har underskrevet arbeidskontrakten ved Gamlebyen Sportsbar.

– Har Advokatfirmaet Rogstad bistått Norsk Bar og Restaurant Partner med stråmannkonstruksjoner ved utesteder i Oslo?

– Aldri. Vi har ingen interesse av slikt, svarer Gargari.

Regnskap, revisjon og advokat

Norsk Bar og Restaurant Partner har også fått revisjon- og regnskapshjelp fra andre selskaper som holder til i kontorene til Advokatfirmaet Rogstad.

Selskapet Regnskapsringen Oslo as har vært regnskapsfører for en rekke av utestedene, samt Norsk Bar og Restaurant Partner.

HR-sjefen i Advokatfirmaet Rogstad, Petter Kjenes, eier 50 prosent av regnskapsførerfirmaet.

SAMME ADRESSE: Advokatfirmaet Rogstad deler lokaler med blant annet et tolkeselskap, et regnskapsførerfirma og et revisjonsfirma. Alle selskapene har eiere med tilknytning til Afzzal Ghauri. Selv eier han ingenting i noen av selskapene. Foto: Tore Kristiansen

Da Gamlebyen Sportsbar søkte skjenkebevilling, var det Revisjonsfirmaet Rogstad som bekreftet aksjeeierboken i søknaden. Afzzal Ghauris lillebror, Abrar Ghauri, står oppført som eier av 49 prosent av aksjene.

Selskapet heter i dag La Revisjon.

Afzzal Ghauri har avvist at han har noe å gjøre med revisjonsfirmaet.

På kontaktsidene til revisjonsfirmaet, som nå er fjernet, sto det oppført et telefonnummer og en epostadresse som kontaktinformasjon. Telefonnummeret er Afzzal Ghauris private mobilnummer.

«Mistanke om stråmannvirksomhet»

Advokatfirmaet Rogstad har også hjulpet en kafé ved Ullevål Hageby med salgs- og skjenkebevilling. Denne har ingen tilknytning til Norsk Bar og Restaurant Partner.

«På bakgrunn av mistanke om stråmannvirksomhet ved stedet har det blitt etterspurt ytterligere dokumentasjon, samt blitt avholdt møte i denne søknadsprosessen», skriver Næringsetaten i et internt notat.

Næringsetaten valgte her å innvilge søknaden.

Kan skape grobunn for økonomisk kriminalitet

Næringsetaten viser til det som står i sakspapirene og ønsker ikke å kommentere enkeltsaker.

Kommunikasjonsdirektør Ingunn Mostad i Næringsetaten sier stråmannvirksomhet «er problematisk av flere grunner».

– Hvis vi ikke har fått oppgitt de rette personene i de rette rollene, har vi ikke muligheten til å sjekke om de er egnet til å drive med salg og skjenking av alkohol, skriver Mostad i en epost.

– Stråmannsvirksomhet kan således skape grobunn for økonomisk kriminalitet, avslutter Mostad.

Les også

 1. Avskiltet advokat får ikke tilbake bevillingen

  Per Sjong Larsen i Advokatfirmaet Rogstad tapte søksmålet mot staten.
 2. Skriftanalyse kobler bedrageridømt advokatsjef til omstridte regninger

  Domstolen fikk opplyst at det var lillebroren som underskrev store tolkeregninger i Lime-saken.

Mer om

 1. Advokatfirmaet
 2. Advokatselskaper
 3. Oslo kommune
 4. Utelivsbransjen

Flere artikler

 1. Skriftanalyse kobler bedrageridømt advokatsjef til omstridte regninger

 2. Oslo tingrett varsler undersøkelser etter skriftanalyse

 3. Aktor i Lime-saken ukjent med resultatet av over 1000 tolketimer

 4. Anmeldelse fra domstol sendt til nytt politidistrikt

 5. Aktor i Lime-saken om tolkeregninger: Håper Økokrim iverksetter etterforskning

Fra andre aviser

 1. 252 smittevernsbrudd på utestedene i Oslo

  Aftenposten
 2. Husker du dette? Nå er det ikke lenger anbefalt å bade her.

  Aftenposten
 3. Munch-tomten på Tøyen er drømmetomten for NRK

  Aftenposten
 4. Kort sagt, tirsdag 23. juni

  Aftenposten
 5. Kunstnere danner eget boligbyggelag – vil ha kunstnerboliger i Hovinbyen

  Aftenposten
 6. Setter inn selvkjørende busser i Oslo sentrum: Skal takle fotgjengere og trafikklys

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no