Øystein Olsen (til venstre) og Nicolai Tangen blir intervjuet etter pressekonferansen i Norges Bank 28. mai. Foto: Krister Sørbø, VG

Finansdepartementet ba om skatteavklaring for Tangen

Før Nicolai Tangen ble ansatt i som sjef i Oljefondet, ba Finansdepartementet Norges Bank om å klargjøre at han var skattepliktig til Norge. Tangen bekrefter overfor VG at han vil oppfylle bostedskravet som utløser norsk skatteplikt.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Eiliv Frich Flydal
 • Eirik Mosveen
 • Bjørn Haugan

En person som oppholder seg mer enn 183 dager i løpet av et år i Norge, vil etter skatteloven bli ansett som skattemessig bosatt i Norge.

I Tangens arbeidsavtale som Norges Bank godkjente 27. mai, er ikke spørsmålet om skattemessig flytting til Norge omtalt. Kontrakten fastslår bare at arbeidssted for oljefond-sjefen er Norges Banks hovedkontor på Bankplassen i Oslo.

Ukependler

Da han ble presentert som Oljefondets nye sjef 26. mars, sa Tangen at han ville flytte til Norge og betale full formuesskatt til Norge, «og det er en skatt jeg betaler med glede».

Dokumenter som Nicolai Tangen, Norges Bank og Finansdepartementet senere har gitt VG innsyn i, viser at Tangen kunne bli ansett som skattemessig bosatt både i Norge og i Storbritannia.

Tangen ville skaffe seg en fast bolig i Oslo, mens familien fortsatt skulle bo i London dersom han fikk jobben. Tangen ville da jobbe i Norge i ukedagene, og så reise til London for å være sammen med familien i helgene.

les også

Oljefond-sjefen: Slipper norsk skatt på milliardutbytte

Ikke åpenbart

I begynnelsen av mars, allerede tre uker før Tangen ble formelt ansatt av Hovedstyret, ønsket Finansdepartementet en avklaring av skattespørsmålet:

Noen dager tidligere hadde sentralbanksjef Øystein Olsen orientert finansråd Hans Henrik Scheel, Finansdepartementets øverste embetsmann, om at Tangen var den heteste kandidaten.

Flere utredninger ble satt i gang for å kartlegge skatteposisjonen, og konsekvensene av å bli skattemessig bosatt i Norge.

les også

Tangen-gave lager habilitets-krøll for Nasjonalmuseet

Ville klargjøre skatteplikt

Scheel sendte denne utfordringen til Olsen på e-post 3. mars:

«Norges Bank bør klargjøre skatteplikten til Norge, basert på relevante fakta om bopel og tilknytning til Norge, som følger av norsk intern rett og skatteavtalen med Storbritannia», skrev Scheel.

«Avklaringen må gjelde for skatt på inntekter både fra Norge, herunder inntekt fra NBIM, og fra utlandet og eventuell formuesskatt», la han til.

17. mars fikk Scheel svar fra Olsen:

«Norske skattemyndigheter avgir ikke bindende forhåndsuttalelser om skattemessig bosted, så det er ikke mulig å fastslå dette med sikkerhet i forkant av en eventuell ansettelse. Vurdering av skattemessig bosted vil uansett ikke være statisk, og vil avhenge av hvordan kandidaten til enhver tid innretter seg.»

Norges Bank kunne altså ikke gi Finansdepartementet et klart svar på skattespørsmålet, men skrev at de «la til grunn» at han vil oppholde seg i Norge mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode, og i hvert fall mer enn 270 dager i løpet av en 36 måneders periode, slik at Tangen vil være å anse som skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven.

«Siden (hans) familie vil bli værende i Storbritannia, og (han) derfor også vil oppholde seg mye der for å være med familien, må vi legge til grunn at (han) også vil bli ansett som skattemessig bosatt i Storbritannia etter internretten. Endelig skattemessig bosted må derfor avgjøres basert på skatteavtalen mellom de to landene», svarte Olsen tilbake til Scheel.

BA OM SVAR: Finansråd Hans Henrik Scheel (til venstre) ba sentralbanksjef Øystein Olsen om en skatteavklaring om den nye oljefond-sjefen. Foto: Stian Lysberg Solum, SCANPIX

Skattemessig bosatt i Norge

Tangens juridiske rådgiver, advokat Andreas Bullen i advokatfirmaet Wiersholm, svarer slik på VGs spørsmål om hvordan Tangen vil innrette seg etter disse reglene:

«Som Tangen tidligere har meddelt, kan jeg på hans vegne bekrefte at han vil oppholde seg i Norge i så mange dager at han vil bli skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett», skriver advokat Bullen i en e-post til VG.

I mai fikk Tangen en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om at Tangen slipper å betale skatt til Norge på løpende inntekter fra hans eierskap i AKO Capital – forutsatt at de går direkte til hans AKO-stiftelse som Tangen selv har opprettet.

les også

Nye dokumenter: Derfor slipper Oljefond-Tangen norsk skatt på britisk formue

Formuesskatten

Tangen har selv anslått at han vil betale 60–70 millioner kroner i året i formuesskatt til Norge. Storbritannia krever ikke inn skatt på formue.

«Dersom Tangen anses skattemessig bosatt i Norge iht. norsk internrett (dvs. etter den norske skatteloven) vil han ha plikt til å betale skatt på sin globale formue i Norge», skriver hans advokat.

Bullen presiserer at Tangen kan bli ansett for å skattemessig bosatt både av Norge og Storbritannia:

«Personer med tilknytning til to stater vil ofte anses å være skattemessig bosatt i begge stater etter deres respektive internrett. Skatteavtalen avgjør i hvilken stat personen er bosatt for det formål å anvende skatteavtalens bestemmelser, og kun denne. Selv om personen etter skatteavtalen anses bosatt i Norge, vil personen fremdeles kunne anses bosatt i Storbritannia etter britisk internrett», skriver advokat Bullen.

Den endelige avklaringen om Tangens skattemessige bosted fra skattemyndighetene, vil neppe foreligge før skattemeldingen for 2020 skal behandles, våren 2021.

Mer om

 1. Oljefondet
 2. Finansdepartementet
 3. Norges Bank
 4. Skatteetaten
 5. Nicolai Tangen
 6. Øystein Olsen

Flere artikler

 1. Nye dokumenter: Derfor slipper Oljefond-Tangen norsk skatt på britisk formue

 2. Dette fikk ikke finansministeren vite før Tangen ble ansatt

 3. Oljefond-sjefen: Slipper norsk skatt på milliardutbytte

 4. Tangen: – Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondhatten

 5. Tangen brukte omstridt skattehull: Fikk skattefritak på inntekter i utlandet

Fra andre aviser

 1. Tangen åpner for å betale mer skatt til Norge: Tar Oljefondet-jobben «uansett skattesituasjon»

  Bergens Tidende
 2. Tangen slipper skatt på milliardinntektene: – De pengene går aldri innom Norge

  Bergens Tidende
 3. Derfor slipper Tangen norsk skatt på AKO-inntektene

  Bergens Tidende
 4. Sanner ringte Olsen: Ville forsikre seg om Tangen var egnet

  Bergens Tidende
 5. Sanner ringte Olsen: Ville forsikre seg om Tangen var egnet

  Aftenposten
 6. Prislapp Tangen-ansettelse: 2 mill. kr

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no