Ny beredskapsrapport: Kan få store utfordringer med ledningsnett for vann

Helsedirektoratets beredskapsrapport for helse og omsorg anslår at en utbedring av ledningsnettet vil koste rundt 220 milliarder kroner.

 • Yasmin Sfrintzeris

Artikkelen er over ett år gammel

Fredag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie beredskapsrapporten fra Helsedirektoratet.

– Helseberedskap er et viktigere og viktigere område for og vår nasjonale sikkerhet og beredskap, sa Høie da han fikk overlevert rapporten.

Helse- og omsorgsministeren ba Helsedirektoratet i 2018 om å oppdatere en tidligere risikovurdering med særlig vekt på IKT, legemidler og vann.

les også

Reagerer kraftig på nedleggelsen av Ullevål: – Helsepolitisk galskap

Rapporten inneholder overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for nasjonal beredskap i helse- og omsorgssektoren og har 27 konkrete forslag til tiltak.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk overlevert en beredskapsrapport av Helsedirektoratet i dag. Foto: Krister Sørbø

Etterslep på vedlikehold

Etter vannskandalen på Askøy, vil folkehelseminister Sylvi Listhaug pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett.

I Helsedirektoratets risiko- og sårbarhetsrapport kommer det fram at hovedsårbarheten er knyttet til et etterslep av vedlikehold på distribusjonsnettet.

En utbedring av ledningsnettet vil være ressurskrevende, og er estimert til å koste rundt 220 milliarder kroner.

TARMBAKTERIER: Bildet viser høydebassenget til Kleppe vannverk hvor det er funnet E.Coli. Foto: Fredrik Solstad

Folkehelseministeren han tidligere uttalt at det er kommunenes ansvar å vedlikeholdet ledningsnettet.

Helsedirektoratet skriver at en del kommuner med lavt innbyggertall og spredt bosetning har omfattende vedlikeholdsetterslep. Det vil kunne føre til høye kostnader per innbygger.

– Kommuner og vannverk bør øke utskiftningstakten i vannledningsnettet, forbedre internkontroll og beredskap. Det må være redundante systemer med reservevannkilder, konkluderer rapporten med.

Flere svakheter

Et annet punt som rapporten legger særlig vekt på er legemiddelforsyningen.

– De seneste årene er problematikken rundt forsyningssvikt blitt mer og mer aktuell, heter det i rapporten.

les også

Ny studie: Tilfeldig hvilke smertepasienter som får hjelp

Pluss content

Rapporten har funnet flere svakheter i legemiddelberedskapen:

 • Mange aktører med forskjellig ansvar for legemiddelberedskap i Norge gjør landskapet uoversiktlig.
 • Kun en marginal andel av legemidlene som forbrukes i Norge, produseres i Norge.
 • Mekanismene for analyse og varsling av legemiddelmangler er mangelfulle i primærhelsetjenesten. Det er vanskelig nå frem med informasjon til pasienter, fastleger og annet helsepersonell i kommunal helse og omsorg.
les også

Helseminister Bent Høie beordrer full stopp i natt-transport av eldre

Helsedirektoratet har anbefalt flere tiltak for en forbedret nasjonal legemiddelberedskap. Tiltakene er inndelt i grupper på internasjonalt, nasjonalt og regionalt og lokalt nivå.

Må satse på IKT-sikkerhet

Blant de andre tiltakene som nevnes i rapporten er etterforsyning av blod. Helsedirektoratet påpeker at det i dag ikke eksisterer noen blodberedskap i fred, krise og krig.

les også

Helseminister advarer Trump: Vårt helsevesen er ikke til salgs

Tidligere fredag presenterte direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog hovedfunnene i rapporten. IKT-sårbarhetene vil presenteres departementet over sommeren.

I lys av flere dataangrep mot helsesektoren internasjonalt, mener Guldvog at det bør utvikles en nasjonal IKT-beredskapsplan for helse- og omsorgssektoren.

– Vi må satse i betydelig grad på enda sterkere IKT-sikkerhet, sier han.

Mer om

 1. Helsepolitikk
 2. Helsedirektoratet
 3. Bent Høie
 4. Beredskap
 5. Norge

Flere artikler

 1. Rekordår for medisinmangler: – Vi blir veldig sårbare

 2. Høie om coronaviruset: Går nå inn i en ny fase

 3. Jobber med å utvide testkapasiteten: – Vi tester der det trengs mest

 4. Helsetopper: Slik kan vi dempe smittepresset

 5. Etterlyser flere beredskapstiltak: – Vi er bekymret for kapasiteten ved norske sykehus

Fra andre aviser

 1. FHI: – Vi må forvente dødsfall i tiden som kommer

  Aftenposten
 2. Tirsdag kommer det nye koronaregler. Dette er gruppen som rådgir politikerne.

  Bergens Tidende
 3. Helsedirektoratet får vide virus-fullmakter

  Aftenposten
 4. Regjeringen står på sitt om hytteforbud. Jussprofessor kommer med advarsel mot for sterke tiltak.

  Bergens Tidende
 5. Dette er siste nytt fra helsemyndighetene

  Bergens Tidende
 6. Regjeringen står på sitt om hytteforbud. Jusprofessor kommer med advarsel mot for sterke tiltak.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder