SPLITTES SNART: Folkehelseminister Terje Søviknes (Frp) og helseminister Bent Høie (H) rakk såvidt å dele departement en drøy måned - før Frp gikk ut av regjering. Foto: Tore Kristiansen, VG

Helseministeren: Selvmord stort samfunnsproblem - vil ha mer åpenhet

Regjeringen mener det er umulig å løse samfunnsproblemet selvmord uten større åpenhet. Men helseminister Bent Høie (H) og den nå avgåtte folkehelseminister Terje Søviknes (Frp) er usikre på hvor åpne de kan være.

 • Frank Ertesvåg
 • Tore Kristiansen (foto)

– Vi mener at åpenhet er viktig. Når vi har erkjent at selvmord er et samfunnsproblem, så er det helt umulig å løse det uten at vi er åpne om det. Vi må likevel drøfte hva denne åpenheten innebærer - og hva dette skal bety i arbeidet mot selvmord og selvmordsforsøk, sier helseminister Bent Høie til VG.

Høie har invitert fagfolk, organisasjoner og representanter fra media til et møte i februar for å få innspill om hvordan samfunnet skal forholde seg til selvmord.

GÅR I TAKT: Terje Søviknes og Bent Høie er helt samkjørte om behovet for mer åpenhet og kunnskap om selvmord og forebygging av selvmord. Her er de på vei til samkjøring i én statsrådbil mot neste en av sine siste regjeringskonferanser sammen. Foto: Tore Kristiansen, VG

De to legger ikke skjul på at den siste tidens oppmerksomhet om selvmord etter Ari Behns bortgang har gitt dem mye å tenke på.

Tallet på 674 mennesker som tok sitt eget liv i Norge i 2018, har rystet dem begge.

Voksne menn

– Det er et altfor høyt tall. Spesielt blant voksne menn mellom 30 og 60 år ser vi en økning. Tidligere har debatten ofte vært fokusert rundt ungdom og utfordringer. Mens veksten kommer i en aldersgruppe som er relativt lite omtalt, bemerker den nå avgåtte folkehelseministeren, Terje Søviknes.

les også

Undersøkelse: Folket støtter familiens åpenhet om Ari Behns selvmord

– Vi ser også at mange av de mennene som tar livet av seg i den aldersgruppen, ikke har vært i kontakt med helse- og hjelpeapparatet, legger han til.

Mannen som har avsluttet en svært kort periode som folkehelseminister, mener samfunnet gjennom åpenhet og debatt må diskutere hvordan man kan bidra til at flere menn søker hjelp når de opplever håpløshet og mørke.

les også

Økningen i selvmord: 61 døgn å vente på psykiatrihjelp for unge

Samtidig er han opptatt av at anslaget på selvmordsforsøk fortjener oppmerksomhet.

– Det også et annet tall som bekymrer meg; nemlig de anslagsvis rundt 6000 selvmordsforsøkene i Norge løpet av et år. Det er et enormt tall som setter i perspektiv hvilket samfunnsproblem dette er, sier Søviknes til VG.

Lukkethet

Både han og Høie kan oppfattes av mange som individorienterte politikere. Men selvmordene, selvmordsforsøkene kan ikke bare individualiseres, advarer Høie:

– Lukkethet gjør at vi forholder oss til selvmord som et individuelt spørsmål. Hvis vi godtar det, så vil vi ikke lykkes med å ta tak i dette. Dette er et samfunnsproblem. Derfor må vi snakke om det - og vi må snakke med hverandre om selvmord, poengterer Bent Høie.

les også

Daniel etter selvmordsforsøket: – Noen menn skal klare seg selv

Pluss content

Han angriper forestillingen mange har hatt tidligere om at vi ikke skal spørre om selvmord.

– Når vi ser en person i livskrise, så vet vi at du kan spørre om det mennesket har tenkt på å ta livet sitt - uten at det trigges til å ta livet sitt. Det spørsmålet kan heller være det som skal til for å få noen til å åpne opp døren og søke hjelp, minner Høie om.

les også

Enorm pågang på hjelpetelefoner: Klarer ikke svare alle

Og han støtter seg på fagfolks vurderinger. Psykiater og forskningssjef i Helse Stavanger, Jan Olav Johannessen, sier til fagtidsskriftet Suicidologi at bortimot halvparten av oss er redde for å snakke om selvmord med noen vi kjenner.

– Vi er redde fordi vi frykter at ved å spørre om selvmordstanker, så setter vi vedkommende på en idé han eller hun ikke hadde fra før. Heldigvis er det ikke slik: All forskning og erfaring tilsier det motsatte; å snakke om selvmordstanker er ikke farlig, sier Johannessen.

TRENGER RÅD: Regjeringen trenger å vite mer om hvordan håndtere en større åpenhet om selvmord, mener avtroppende folkehelseminister Terje Søviknes og helseminister Bent Høie. Foto: Tore Kristiansen, VG

Møte i februar

– Det er ikke likevel ikke noe entydig svar på hvordan man skal håndtere dette i samfunnsdebatten, nyanserer Søviknes.

Regjeringen trenger derfor innspill fra ulike stemmer. Derfor har Helsedepartementet invitert folk fra organisasjoner, fagmiljø og presse til møtet i februar.

– Tidligere har jo dette vært et tabubelagt tema, ikke minst i media. Nå har vi sett en formidabel utvikling i retning av mer åpenhet. Men vi trenger å drøfte hvordan dette skal omtales - også i forhold til virkningen omtalen har, sier den avtroppende folkehelseministeren.

Både han og Høie understreker at initiativet ikke er noe forsøk på å styre frie media. Men snarere en diskusjon om hvordan man kan håndtere mer åpenhet om selvmord.

Ari Behns bortgang

Begge har registrert den store oppmerksomheten om selvmord og selvmordsforebygging etter forfatteren og kunstneren Ari Behns bortgang.

Noen mener selvmord til dels er romantisert. Bekymrer det dere?

Bent Høie: – Det er noe av den diskusjonen vi ønsker å trekke inn med et eget innspillmøte. Vi har ikke erfaring med denne typen oppmerksomhet. Derfor er det fornuftig med en arena der fagfolk, organisasjoner og media får møte for å ta denne diskusjonen om innholdet i- og omfang av denne åpenheten.

les også

Høie om selvmordstall: Har ikke lyktes

– Så er det vel viktig at folk opplever at hjelpen er tilgjengelig, og at det ikke er for lange ventetider?

Søviknes: - Det er ventetider til noen hjelpetjenester. Men tilbudet er blitt styrket.

Høie: - Det er utløst en diskusjon om hjelpen og muligheten til å få hjelp som er viktig. Men vi må både holde fast på Maud Angelica Behns budskap i minneordet fra hennes fars bisettelse: Det er mye hjelp å få - og det er en styrke å søke om hjelp. Og samtidig må vi ta innover oss at de som forteller at de ikke får hjelp - også forteller sanne historier.

les også

Datteren talte i Ari Behns bisettelse: – Du var helten min

– Skriver det offentlige fra seg noe av ansvaret ved i stor grad å bruke hjelpetelefoner og frivillige organisasjoner i hjelpearbeidet mot selvmord?

– Søviknes: - Nei, snarere tvert om. De aller fleste samfunnsutfordringene løses best i skjæringspunktet mellom det offentlige, frivillig sektor og private aktører.

Høie: - Men førstelinjen i dette er fastlegen, legevakten, kriseteamene i kommunen. Det er de som gir hjelp. På toppen av dette har vi brukt for de frivillige som en sikkerhetsventil - noen å snakke med der og da.

PS Intervjuet med tidligere folkehelseminister Terje Søviknes og helseminister Bent Høie ble gjort før Fremskrittspartiet og dermed også Søviknes besluttet å gå ut av regjering.

les også

Slik snakker du med en som går med selvmordstanker

les også

Hudløst ærlig bisettelse

les også

– Vi må våge å spørre hvordan det egentlig går

les også

Selvmordsforsker kritisk til mediedekningen av Ari Behns død

.

Mer om

 1. Selvmord
 2. Terje Søviknes
 3. Bent Høie
 4. Psykisk helse
 5. Psykisk helsevern
 6. Politikk
 7. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Høie om selvmordstall: Har ikke lyktes

 2. 10 millioner ekstra til hjelpetelefonene

 3. Frykter corona-selvmord: – Jeg er bekymret

 4. Varsomt om selvmord i mediene

 5. Foreslo nasjonal smittevernplan – fikk nei av regjeringspartiene

Fra andre aviser

 1. Redaktørforeningen: Gradvis mer åpenhet om selvmord

  Aftenposten
 2. Selvmord er ikke lenger en privatsak

  Aftenposten
 3. Helseministeren: Umulig å si om flere nordmenn har begått selvmord under koronautbruddet

  Bergens Tidende
 4. Ari Behns familie berømmes for åpenhet rundt dødsfallet: – Det bryter ned tabu og stigma

  Bergens Tidende
 5. Ari Behns familie berømmes for åpenhet rundt dødsfallet: – Det bryter ned tabu og stigma

  Aftenposten
 6. Legeforeningen: Akutt selvmordsfare skal behandles like akutt som hjerteinfarkt og hjerneblødning

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder