BEKYMRET: Fremdeles vet fagmiljøene for lite om senskadene av corona-epidimien, men det er forventet at flere pasienter vil få varige lungeproblemer. Foto: Gisle Oddstad, VG

Overlege om corona-pasienter på respirator: 30 prosent kan få langvarige lungeproblemer

Mange av pasientene som har trengt respiratorbehandling for covid 19 kan få varige lungeskader, ifølge overlege Saad Aballi ved Sykehuset Østfold.

 • Camilla Fredstad Huuse

Artikkelen er over 90 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi regner med at mange av de som har ligget på intensivavdelingen vil få langvarige lungeproblemer, sier overlege på avdelingen for infeksjonsmedisin, Saad Aballi, til VG.

Onsdag passerte tallet for antall innlagte covid 19-pasienter som trenger respiratorbehandling i Norge 100 personer for første gang.

Fremdeles vet man lite om de varige skadene av coronaviruset, men undersøkelser fra andre land tyder på at flere får vedvarende problemer.

Så langt er det gjort veldig få studier på dette internasjonalt. Hong Kong Hospital authority har gjort en liten studie, der de har fulgt opp 12 av de første covid-19-pasientene i byen.

I denne gruppen fikk to til tre av 12 personer vedvarende, nedsatt lungefunksjon, skriver avisen South China Morning Post.

– Noen pasienter hadde rundt 20 til 30 prosent lavere lungekapasitet, uttalte direktør for smittevernssenteret i Hong Kong, Owen Tsang Tak-yin, til avisen.

Ifølge overlege Aballi ved Sykehuset Østfold, begynner legene å se de samme tendensene i Norge som man har sett i Kina:

– Vi har hatt kontakt med de pasientene vi har skrevet ut. To tredjedeler sier de fremdeles sliter med pusten, og vi tror det tyder på at noen vil få varige forandringer i lungene, sier Aballi.

– Vi vet ikke enda om disse forandringene er langvarige, men vi tror at 30 prosent av de som har blitt behandlet på intensivavdelingene – og som har vært hardest rammet av viruset – vil få varige skader.

Planlegger studie: Vil kartlegge senskader

På Akershus Universitetssykehuset planlegger legene nå et forskningsprosjekt som skal undersøke dette. De vil kalle inn covid 19-pasienter som har trengt respiratorbehandling, og pasienter som ikke har hatt behov for det, til kontroll.

– Ingen vet akkurat hvordan det nye corona-viruset fungerer, eller om pasienter som ikke har trengt respirator vil få senskader. Det er fremdeles ingen rutiner for oppfølging av denne pasientgruppen, og derfor ønsker vi å følge opp disse pasientene, sier overlege ved lungeavdelingen, Gunnar Einvik.

Studien heter «Langtidseffekter ved COVID-19».

– Vi kommer til å kalle inn pasienter etter tre måneder for å ta røntgenbilder og teste lungekapasiteten.

les også

Flere intensivpasienter enn antatt i FHIs scenarioer

Under SARS-epidimien for 20 år siden, fikk 30 prosent av de som trengte respiratorbehandling senskader, forklarer overlegen. SARS-viruset var også et corona-virus.

– Det er vanskelig å si om pasientene vil få senskader. Man skal helst vente i tre måneder for å se seneffekter, og ingen land har så langt publisert tremånedersdata. Et viktig element er også hvordan pasientene hadde det før de ble syke, og om de hadde underliggende sykdommer, sier Einvik.

les også

Tillitsvalgt og verneombud ved OUS slår alarm: – Mange er redde for å gå på jobb

Ett virus - tre ulike pasientgrupper

Overlege Aballi forteller at røntgenbildene til pasienter som rammes av corona-viruset er veldig ulike. Han deler pasientene inn i tre grupper:

 • Den første gruppen har milde symptomer, og røntgenbildene viser nesten ingen forandring.
 • Den andre gruppen blir litt sykere, og har små forandringer i lungene. Disse forandringene er forenelig med en atypisk lungebetennelse. En atypisk lungebetennelse er lungebetennelse som for eksempel er forårsaket av bakteriene mycoplasma, chlamydia eller legionella.
 • Den tredje gruppen blir alvorlig syke, og får karakteristiske forandringer på lungene. Disse forandringene viser seg først på utsiden av lungene, og sprer seg i forskjellige retninger.

– De som har fått alvorlig sykdom og pustesvikt, får omfattende forandringer. Lungene blir tette, og det blir ikke plass til luft, forklarer Aballi.

Han forteller at Sykehuset Østfold så langt har skrevet ut et fåtall pasienter som er blitt behandlet for coronaviruset. Torsdag hadde sykehuset Østfold 21 pasienter med covid 19 innlagt, ifølge VGs oversikt.

– Helsevesenet vil ha store utfordringer

Overlegen forteller at det blir tatt røntgenbilde av alle pasienter den dagen de skrives ut, og avtalt ny kontroll seks uker senere.

Aballi forteller at de varige skadene kan skyldes arrdannelser i lungene. En svekket lungekapasitet kan senere påvirke andre organer i kroppen:

– Kroppen er bygd slik at de forskjellige organene støtter hverandre. Når lungene svikter må de andre organene jobbe hardere, sier overlegen.

– Vi ser at pasienter som er blitt innlagt her med alvorlig tungpust, har påvirkning på nyrene og hjertet. Vi er usikre på om det er en direkte effekt av viruset, eller om det er en ringvirkning av den prosessen immunforsvaret setter i gang for å bekjempe viruset.

les også

Helsepersonell ut mot ny respirator – «misoppfatning», svarer selskapet bak

Ved Sykehuset Østfold har den yngste corona-pasienten vært 48 år, og den eldste 95 år gammel.

– Jeg tror helsevesenet vil ha store utfordringer med å følge opp disse pasientene, også etter utbruddet, sier Aballi.

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, forteller at de er i tett dialog med fagmiljøene om disse problemstillingene.

– Det er naturlig at vi følger spesielt godt med på arbeidet helseforetakene får med rehabilitering av respiratorpasienter i kjølvannet av koronapandemien. Det er å forvente at denne delen av helsetjenesten vil ha behov for økning av kapasitet, og det må det planlegges for.

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Helsedirektoratet
 4. Østfold
 5. Symptomer
 6. Virus

Flere artikler

 1. Ny nasjonal studie: Vil kartlegge corona-senskader

 2. De hvite lungene

 3. OUS isolerer alle pasienter med magesmerter: Oppdaget at flere hadde ukjente corona-symptomer

 4. Akershus Universitetssykehus om corona-pasienter: – Noen av dem burde kommet til sykehuset tidligere

 5. Coronaviruset i Norge: Helseministeren bekymret over at unge trenger intensivhjelp

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder