STØTTER IKKE: Politidirektoratet, og med dem flere politidistrikt, mener det ikke vil være trafikksikkert å heve aldersgrensen for fornyelse av førerkort for eldre. Her politidirektør i Politidirektoratet, Benedicte Bjørnland. Foto: Frode Hansen

Eldre og førerkort: Politi-nei til å heve grensen for helseattest

Endringer i førerkortforskriften for eldre har nå vært ute på høring. Politidirektoratet er blant dem som ikke støtter endringene.

Høringsforslaget, som omhandler endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringforskriften, ble sendt ut til 49 instanser i mars.

Vegdirektoratet har fått inn 33 høringssvar, opplyser seniorrådgiver Elisabeth Sanneland i trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet til VG.

Noen av innspillene dreier seg om forslaget om å heve aldersgrensen for helseattest for førerkort for eldre.

I dag må eldre etter fylte 75 gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen for å få utstedt en attest. Dette må gjentas cirka hvert andre år. I det nye forslaget foreslås det å øke aldersgrensen til 80 år, og at intervallene for undersøkelsene økes til hvert tredje år.

Fikk du med deg denne? Anders (80) kjører uten gyldig førerkort

For å heve aldersgrensen

En av dem som har sendt høringssvar er Den norske legeforening, som har vurdert det til at en økning av aldersgrensen fortsatt vil ivareta sikkerheten.

– Vi tror det er ganske sikkert at de yngste eldre er relativt trygge i trafikken. Akkurat hvor denne grensen går er vanskelig å si, men vi tror at 80 år vil være et fornuftig valg, sier Petter Brelin leder i Norsk forening for allmennmedisin, til VG.

VG har tidligere skrevet om at flere som mener de kognitive og medisinske undersøkelsene som inngår i denne testen er altfor strenge. Senere bestemte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og daværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) at de kognitive testene ikke lenger skal benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt.

Eldre må fremdeles inn for en standard helsesjekk, men er altså i utgangspunktet ikke nødt til å avlegge de kognitive testene, påpekte Dale.

Helsedirektoratet har fått frist til september på å informere fastleger og fylkesmenn, samt vurdere metoder som kan fange opp kognitiv svikt på en effektiv måte, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

GÅR FOR ENDRINGER: Samferdselsminister Jon Georg Dale håper at endringene i førerkortreglene for eldre kan være på plass i løpet av året. Foto: Marthe Småkasin Lien, VG

– Vil svekke trafikksikkerheten

Brelin mener derimot at disse testene er viktige.

– Hvis vi tar dem ut tror jeg nok det vil svekke trafikksikkerheten vesentlig. Det er ikke en ubetydelig del av ulykkene med eldre som har bakgrunn i kognitiv svikt, og det vil være ganske ufaglig å ikke bruke disse testene.

Han mener derfor at dette er en oppgave fastlegekontorene fortsatt må ta på seg, til tross for at de har mye å gjøre.

les også

Spesialist om førerkortattest for eldre: – Utelukker de farligste bilistene

Også Trygg Trafikk har nådd samme konklusjon, og går ikke imot forslaget om å heve aldersgrensen.

– Det sentrale for oss er å beholde ordningen med obligatorisk helseundersøkelse og helseattest, fordi det innebærer et viktig «stopp-punkt» for vurdering av førerretten, skriver organisasjonen i sitt høringssvar.

Debattinnlegg: Ministre på kunnskapsløs frierferd

Motstand hos politiet

Politidirektoratet, og herunder flere politidistrikt, skriver i sitt høringssvar at de ikke støtter de foreslåtte endringene i førerkortforskriften for eldre.

– Politidirektoratet støtter ikke forslaget, og mener hensynet til trafikksikkerhet tilsier at aldersgrensen ikke bør heves.

«Selv om helsen til eldre generelt sett har blitt bedre, er det ikke nødvendigvis slik med kjøreferdighetene. Nordland politidistrikt ser svært ofte i saker hvor vi har pålagt førerrettinnehaver å fremlegge ny helseattest og ta ny praktisk førerprøve (..), at helsekravene er oppfylt, men kjøremåten er ikke trafikksikker og førerprøven bestås ikke», er blant innspillene fra Nordland politidistrikt, som direktoratet viser til.

Fornyet førerkortet som 100-åring:

– Så raskt som mulig

Ifølge seniorrådgiver Sanneland skal alle innspillene nå vurderes.

– Når vi har gjort dette, må vi vurdere om det har kommet innspill eller argumenter som gjør at vi ikke kan eller bør gjennomføre forskriftsendringene som foreslått. Dersom det er ting som bør justeres for eksempel i ordlyden, kan vi gjøre dette til en viss grad, så lenge det er godt innenfor rammen av det som er hørt, sier Sanneland.

les også

Ut mot førerkort-test for eldre: – Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig

– Dersom det er så sterke innsigelser til et forslag at vi velger å ikke innføre det, vil det også gå fram av høringsoppsummeringen. Dersom det er nødvendig med større endringer, må dette sendes på ny høring, sier Sanneland.

Vegdirektoratet regner med å ha nådd en konklusjon rundt midten av juni.

– Vi har hele tiden sagt at vi har et håp om å få endringene på plass i løpet av året, og det håper vi fortsatt å rekke og så raskt som mulig, sier samferdselsminister Dale til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder