Journalist og forfatter Einar Haakaas har skrevet bok om den kriminelle gjengen Young Bloods. Foto: Frode Hansen

Kaller politiets gjenginnsats «totalt mislykket»

«Skandale.» «Overraskende og alvorlig», sier politikere og gjengeksperter om det hemmelige politidokumentet som VG omtalte tirsdag.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Tirsdag publiserte VG innholdet i et dokument, der en spesialgruppe i politiet slår alarm: Gjengbekjempelsen har ikke ønsket effekt – og Oslo-politiet mangler oversikt over kriminalitetsbildet til sentrale gjengmedlemmer.

– Gang etter gang har ledelsen ved Oslo politidistrikt sagt at de har kontroll på situasjonen. Men dette notatet avslører at realitetene ikke stemmer i det hele tatt. Jeg opplever dette som en skikkelig skandale, sier Einar Haakaas.

Den tidligere gravejournalisten har skrevet bok om fremveksten av den kriminelle gjengen på Holmlia: «Advarsel – svenske tilstander i Norge».

– VGs opplysninger bekreftet mine verste antagelser: Politiets arbeid mot gjengen Young Bloods er totalt mislykket og har vært det helt fra starten av, fortsetter Haakaas.

Han påpeker at Riksadvokaten har kalt gjengbekjempelse for «en prioritert oppgave». I fjor høst fikk politiet 30 millioner ekstra kroner for å rydde opp i situasjonen på Holmlia.

Mangler oversikt

VG har gjennom flere artikler avdekket hvordan Young Bloods fikk vokse frem til å bli hovedstadens største gjengtrussel, uten at politiet klarte å stoppe dem.

Til VG sa leder for Enhet for etterretning og etterforskning (FEE), Grete Lien Metlid, i går at Oslo-politiet har bedre oversikt over miljøet i dag enn for ett år siden.

– Vi har god oversikt over miljøene i de prioriterte innsatsene. Både når det gjelder å være i forkant før noe skjer, men også i etterkant med tanke på straffesakssporet, sa Metlid.

I det hemmeligstemplede dokumentet, adressert til nettopp Metlid og FEE, skriver spesialgruppen SPIF den 1. november i år:

«FEE har i dag ikke oversikt over kriminalitetsbildet som SPIF-kandidatene er involvert i.»

SPIF står for «Spesielt prioritert innsats FEE» og består av erfarne politiadvokater og etterforskere i Oslo politidistrikt.

De jobber ut fra en liste over «prioriterte objekter» – eller sentrale personer – som politiet ønsker å «rette spesifikk oppmerksomhet mot» for å ramme gjengmiljøene.

I det interne notatet skriver de:

«Samtlige deltagere i SPIF opplever at arbeidet med å ramme de angitte gjengmiljøene i dag ikke har ønsket effekt.»

Sender feil signal

Nestleder i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge (Sp), mener innholdet dokumentet gir grunn til bekymring.

UKJENT: Jenny Klinge var ikke orientert om innholdet i politidokumentet. Foto: Roger Neumann

– Det gir i tillegg et dårlig signal at vi skal måtte oppdateres om status på politiets gjenginnsats gjennom hemmeligstemplede brev og lekkasjer til mediene, og ikke via statsråd Tor Mikkel Wara, sier Klinge:

– Jeg antar han har tilgang på denne informasjonen, men han har ikke delt den med justiskomiteen.

Justispolitiker Jan Bøhler (Ap) kaller dokumentet for «overraskende og alvorlig».

– Hver gang det har vært stilt spørsmål ved om innsatsen mot gjengkriminelle er god nok, har politiet forsikret at arbeidet går bedre enn noensinne, etter Politireformen, sier han:

– Jeg synes det har vært en forbedring de siste månedene når det gjelder å gå etter bakmennene og lederne. Vi har sett at enkelte nøkkelpersoner er tatt ut. Det skjønner jeg nå har med denne gruppen å gjøre, fortsetter han.

NATTERAVN: Jan Bøhler på natteravn på Vestli i Groruddalen. Foto: Helge Mikalsen

Presses på etterforskningskapasitet

Grete Lien Metlid poengterer for VG at SPIF er ett av flere viktige virkemidler arbeidet mot kriminelle miljøer og gjenger.

– Personene som har inngått i funksjonen frem til nå, skal fortsatt bidra inn i dette arbeidet, sier hun:

– Når VG antyder at Oslo-politiet ikke har oversikt, blir det veldig feil. Jeg mener vi har god kunnskap om miljøer og personer, selv om vi selvsagt aldri kan ha full oversikt over kriminell aktivitet, og alt som skjer i en stor by som Oslo.

–Mener du at det som står i notatet er usant?

– Jeg mener det i mediene blir løsrevet fra helheten og lett å misforstå når dette leses av andre enn de det var ment for, nemlig internt i politiet. Det jeg er enig i, er at vi er presset på etterforskningskapasitet. Det har jeg også vært tydelig på lenge, sier Metlid.

– Politiet ignorerer Riksadvokaten

Haakaas mener Oslo-politiet ikke har forstått signalet fra Riksadvokat Tor-Aksel Busch 21. august i år, da han innkalte politimestrene i Oslo og Øst politidistrikt til møte, sammen med Kripos og statsadvokatene.

– Riksadvokaten ville forsikre seg om at arbeidet mot gjenger ble prioritert. Men det kan se ut som om Oslo-politiet fullstendig ignorerer Riksadvokatens direktiv. Dette burde få følger for ansvarlige lederne, mener Haukaas.

Haakaas fotografert på Foto: Frode Hansen

Kidnapping og tortur

Haakaas mener politiet aldri har klart å organisere en riktig innsats mot Young Bloods.

– For det første klarte de ikke å se hva som vokste frem i Bydel Søndre Nordstrand i 2005. Nemlig en kameratgjeng som viste en total hensynsløshet bruk av vold, på en måte Norge ikke har sett før, sier han.

– Metodene deres har vært kidnapping, tortur, trusler og territoriell ekspansjon i ren mafiastil. Det har fått pågå over 10 år, men politiet har ikke forstått alvoret, avslutter han.

Metlids kommenterer kritikken fra Haakaas slik:

– Jeg mener vi jobber godt i dag, og fagmiljøene gjør en god jobb innenfor de rammene vi har – mer kunnskapsbasert. Vi er dessuten bedre til å dele informasjon og jobbe på tvers.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder