NY TID: Leder i Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, mener at hele grunnlaget for dagens abortdebatt kan endre seg på grunn av ny teknologi. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kristin Halvorsen: Abort-endringer kan snart være utgått på dato

Mens regjeringspartiene og KrF forhandler så svetten siler om å gjøre politisk uhyre kontroversielle endringer i abortlovens paragraf 2c, sier lederen for Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, at hele diskusjonen om kort tid vil være avleggs.

 • Eirik Mosveen
 • Lars Joakim Skarvøy

Artikkelen er over ett år gammel

– Debatten rundt 2c er antagelig snart gått ut på dato. Problemstillingene er ikke utdatert per i dag, men det er ikke mange år som skal gå før hele abortdebatten er helt annerledes, sier Kristin Halvorsen i dette intervjuet med VG.

NIPT-testen er kommet til norske sykehus

Grunnen er at ny teknologi - NIPT - gir kvinner muligheter til å ta en enkel blodprøve i Sverige, eller andre land, i god tid før 12-ukersgrensen for selvbesemt abort er nådd.

Den tidligere finansministeren og SV-lederen har ledet Bioteknologirådet siden 2013. Hun ble utnevnt av helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie, som akkurat nå sitter på Granavolden Gjestgiveri på Hadeland i sluttfasen av regjeringsforhandlingene.

Det vil også være helseministeren som i tilfelle må fremme endringer i abortloven til Stortinget.

Blodprøve av mor

– Siden rett før jul har norske sykehus kunnet ta i bruk NIPT-metoden, som er en blodprøve av mor som sier en del om hva slags egenskaper fosteret har. Foreløpig er den ikke så presis at den gir alle svar hvis du tar den tidlig i svangerskapet. Men den blir mer og mer presis, sånn at man kan ta testen i god tid før uke 12, poengterer Halvorsen.

I Norge har kvinner selvbestemt abort inntil uke 12 i svangerskapet.

Fortsatt krever loven at norske kvinner over 38 år og med risiko for å få alvorlige syke barn er de eneste som får ta NIPT-testen på norske sykehus.

Men hverken i Sverige eller i Danmark er det slike begrensninger.

Mindre aktuelle

– Mange av de spørsmålene som man nå legger veldig mye politisk oppmerksomhet i rundt 2c, kommer til å være mye mindre aktuelle om noen få år. Fordi man kan ta testene så tidlig at i svangerskapet at det ikke utfordrer grensen for selvbestemt abort på 12 uker, sier Halvorsen.

– Selv om denne testen ikke kommer til å tilbys systematisk til alle gravide fra det norske helsevesenet, så vil det være lett å ta testen for eksempel i Sverige. Og det kan være et mye mer privatisert spørsmål, fordi man kan dra til Sverge på eget initiativ og betale for det selv. Dette er dessuten tester som ikke skader fosteret, påpeker Halvorsen.

Motstandere

KrF har hele tiden vært motstandere av NIPT-testen.

Slik lyder abortlovens paragraf 2c i dag:

«Etter utgangen av 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

- I dag tar du fosterdiagnostikk, enten en morkakeprøve eller en fostervannsprøve, ganske sent i svangerskapet. Det innebærer en viss risiko for å framprovosere en abort bare ved å ta testen. Men hvis du kan ta en test som kun er en blodprøve av mor, som overhodet ikke kan være til skade for barnet og etterhvert få veldig mye mer presise opplysninger om et foster tidlig i svangerskapet, så kommer veldig mange av de problemstillingene som paragraf 2c dreier seg om, til å se helt annerledes ut, sier Halvorsen.

KrF dypt splittet

Da KrF-leder Knut Arild Hareide i høst anbefalte partiet å forlate den borgerlige leir og søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp i stedet, ble KrF dypt splittet.

Særlig etter at det ble spilt inn at Erna Solbergs regjering ville forhandle om mulige endringer i abortlovens paragraf 2c kom sinnene i kok. For de som ønsket at KrF skulle forbli på borgerlig side, var dette et kronargument.

Ellen Arnstad ut mot Erna: – Dere må ikke røre abortloven!

Mange sentrale politikere i KrF mener at det var dette utspillet som i realiteten avgjorde at KrF ikke valgte den «røde siden».

– Hvis man virkelig vil ha opp refleksjon rundt sorteringssamfunn og hva slags avveining man skal gjøres, så er det mye viktigere å invitere folk til å være med på å reflektere før man tar stadig mer tilgjengelige tester selv, og sitter med et svar man kanskje ikke vet hva man skal gjøre med. Hvis man er opptatt av etisk refleksjon rundt dette, så er det jo der man burde legge oppmerksomheten framover, sier Kristin Halvorsen.

Enkelte har kalt 2c for «Downs-paragrafen».

Enkel og billig

– Det vil være en enkel og billig prøve å ta i Sverige. Og jo nærmere den kan tas under grensen for selvbestemt abort, jo mindre aktuell blir paragraf 2c. Det er ikke så lenge til man gjennom denne og lignende tester kan finne ut om fosteret har Downs syndrom i god tid før grensen på 12 uker for selvbestemt abort. Husk også på at mange etterhvert har begynt å genteste seg, utenfor helsevesenet. De vil da kunne få flere opplysninger om det er arvelige sykdommer i familien. Dette er et område som det skjer så mye på at diskusjonene kommer til å forandre seg ganske mye fremover, sier Halvorsen.

– Har dere i Bioteknologirådet inntrykk av at mange kvinner får slike tester utført i Sverige allerede i dag?

– Det har vi ingen oversikt over, men det vil jeg absolutt tro. Dette er en blodprøve. Dette er akkurat innført ved norske sykehus. Alle de norske testene sendes til Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

– Det er på grunn av dette man trenger et bioteknologiråd som er med på hjelpe folk til å gå gjennom de diskusjonene, før man plutselig står der alene med en test man ikke vet hva man skal gjøre med. Når vi nå ser hvordan utviklingen går i forhold til tilbud til fosterdiagnostikk for gravide, så anbefalte Bioteknologirådet sist, og det har Stortinget fulgt, at vi skulle beholde grensen på 38 år, at det er snakk om alvorlig sykdom eller at kvinnen tidligere har fått et alvorlig sykt barn, eller alvorlig arvelig sykdom i familien. En veldig klar parallell til 2c, sier Kristin Halvorsen.

Alvorlig genetisk sykdom

Frem til nå har en gravid kvinne, som er bærer av en alvorlig, genetisk sykdom, måttet gå tre måneder gravid før morkaken kan testes. En slik test innebærer en abortrisiko. Samtidig kommer ofte prøvesvarene ofte en til to uker senere. Da kan fristen for selvbestemt abort ha gått ut.

Er de for sent ute, må disse kvinnene – rundt 300 hvert år, møte i en regional abortnemnd for å søke om abort etter paragraf 2 c.

Sverige har en grense på selvbestemt abort ved 16 uker, mens Norge har 12 uker.

Mer om

 1. Abort
 2. Kristin Halvorsen
 3. Bioteknologirådet
 4. Bent Høie
 5. Knut Arild Hareide

Flere artikler

 1. NIPT-testen er kommet til norske sykehus

 2. Nå parkeres de verdikonservative

 3. Angriper regjeringens gravid-politikk

 4. Støres taktiske spill om abort

 5. Assistert befruktning for enslige kvinner blir tillatt i Norge

Fra andre aviser

 1. Er det uansvarlig av deg som forelder ikke å ønske kunnskap om genene til barnet du bærer?

  Aftenposten
 2. Flere gravide får tilbud om foster­diagnos­tisk test

  Fædrelandsvennen
 3. Debatt: – Snart kan vi kartlegge hele fosterets arvemateriale

  Bergens Tidende
 4. Fostermedisineren hoppet i stolen da han hørte om Stortingets tidlig ultralyd-vedtak.

  Aftenposten
 5. Data fra 56.000 gravide: Syv av ti valgte å fortsette svangerskapet etter funn av sykdom og avvik hos fosteret

  Aftenposten
 6. Kvinner nektes kunnskap om egen kropp

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no