PARADOKS: Kent Gudmundsen i Høyre mener Ap bevisst går inn for å være utydelige. Foto: Frode Hansen

Ap vil ha «tillitsreform» i skolen - får slakt av Høyre

Høyre anklager Ap for å være dobbeltmoralske og uklare med vilje når de foreslår en tillitsreform i skolen. – Det viser at Høyre misforstår poenget, svarer Ap.

  • Martha C. S. Holmes

Artikkelen er over to år gammel

Ap, Sp og SV foreslår en tillitsreform i skolen. De mener det er for mye testing og byråkrati, og vil redusere rapportering og dokumentasjonkrav for gi lærerne større handlingsrom. I tillegg vil de vurdere hele teste-regimet som i dag består av blant annet nasjonale prøver. Det reagerer Høyre på:

– Det er et paradoks at Arbeiderpartiet går inn for dette nå, når de er det eneste partiet som foreslår mer kartlegging, rapportering og detaljstyring av lærerne, mener Kent Gudmundsen, nestleder i utdannings- og forskningskomiteen for Høyre.

– Bevisst uklare

Gudmundsen mener det er rart at Ap vil ha en slik tillitsreform når de gikk til valg på en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn.

les også

Lærer-sjef om regjeringen: Styrer rett inn i en lærerkrise

– Garantien innebærer kartlegging av disse ferdighetene i 1. og 2. klasse. I dag har vi bare obligatoriske nasjonale kartleggingsprøver for lesing i 1. klasse, og regning i 2. klasse. Hvis Ap skal følge opp sitt valgkampløfte må de innføre flere prøver, og i tillegg øke rapporteringen til nasjonalt nivå får å følge opp garantien, sier han.

– Ap vil også detaljstyre lærernes metodebruk gjennom fysisk aktivitet i 60 minutter hver dag.

les også

Sanner får skjenn – foreslår å bruke fire år på økt lærertetthet

Han sier regjeringen allerede jobber med å gi lærerne større handlingsrom:

– Regjeringen har startet et samarbeid med faggrupper av lærere for forenkling av lærerplanen, og vil gjøre det enklere for lærere å ta i bruk sitt faglige skjønn. Regjeringen satte også ned et tidsutvalg for å redusere unødvendig byråkratisk kartlegging og rapportering, sier Gudmundsen.

les også

Osloskolen kjøper medietrening til rektorer for 30.000 kroner dagen

– De tar til orde for overordnede målsetninger om handlingsrom og redusert byråkrati, men peker ikke på noe konkret de vil fjerne av rapporterings- og dokumentasjonskrav. Jeg mistenker Ap for bevisst å være utydelige for å snakke varmt om tillit til lærere, men samtidig fremme forslag der politikken står i motsetning til det.

Ap: Høyre har ikke forstått noenting

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Ap, mener kritikken fra Høyre viser at de både har misforstått tillitsreformen og Aps skolepolitikk:

– Vi vil invitere lærere og folk i sektoren til å foreslå hvordan systemet for måling og testing kan forbedres. Hvis vi skal få en tillitsbasert ledelse i skolen, kan det ikke starte med at vi sier nøyaktig hva alle løsninger skal være ovenfra og ned, sier han.

MISFORSTÅTT: Martin Henriksen i Ap mener Høyre har misforstått. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det handler like mye om hva som måles, som hvor mye man måler - det er viktig å ha oversikt, men i dag måler man ganske snevert.

Han mener også Høyre har misforstått lese- skrive- og regnegarantien Ap gikk til valg på.

les også

Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

– Når Høyre med en gang hopper til konklusjonen om at en garanti medfører mer testing, avslører de sitt eget ensporede fokus på testing og måling. Garantien handler om at alle elever som sliter skal sikres hjelp med én gang uten byråkratiske hindringer. Den skal slå inn tidlig, enten er i form av intensivopplæring eller annen oppfølging.

les også

Debatt: Lærerne er fratatt verdigheten

– Men garantien innebærer at man skal kartlegge alle elevers lese- skrive og regneferdigheter i 1. og 2. trinn?

– Lærerne vurderer hvor elevene ligger basert på deres erfaring og kunnskap, og ved hjelp av eksisterende kartlegginger og vanlige prøver. Det er ikke snakk om å opprette mer testing, men at elever skal få ekstra hjelp når de trenger det.

KrF avgjør

les også

KrF-Hareide ut mot skolestart for seksåringer: – Har mistet mye lek

Som i mange andre saker, er det KrF som står på vippen og kan gi forslaget flertall. Utdanninngspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i KrF sier partiet ikke har bestemt seg enda, men at de er positive til deler av forslaget.

– Fra KrFs side er vi opptatte av å legge til rette for mindre testing og dokumentasjonskrav, og samtidig bidra til å styrke lærernes profesjonelle skjønn og gi rom for større lokal frihet, sier han.

les også

Utdanningsforbundet varsler lærerkrise allerede til høsten

– Vi er opptatte av å få til en gjennomgang der regjeringen sammen med partene går igjennom dette, samtidig som man ser det i lys av fagfornyelsen som forberedes. Det er absolutt behov for flere endringer her.

Mer om

  1. Skolepolitikk
  2. Høyre (H)
  3. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

  1. KrF stemmer ned opposisjonens «tillitsreform» i skolen

  2. Daglig trimtime i skolen endres fra krav til målsetting

  3. Hvis kvalitet er spørsmålet, er ikke PISA-testene svaret

  4. Erna Solberg i 2009: Garanterte bedre PISA-resultater med Høyre-regjering

  5. Så mye går til KrFs omstridte lærernorm

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder