MØTES IGJEN: Her er Eirik Jensen (til høyre) og Gjermund Cappelen avbildet under første rettsdag i Oslo tingrett. Til høsten møtes de på ny i Borgarting lagmannsrett. Foto: Tore Kristiansen / VG

Jensen-saken: Jakter på svar om «smeltet» server

Politiet i Asker og Bærum skal ha hatt en server med informasjon om Gjermund Cappelen som de skjulte for resten av Politi-Norge. Nå er flere politifolk avhørt om serveren som skal ha «smeltet».

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi tapte dette slaget, men vi håper vi skal vinne krigen.

Det sa forsvarer John Christian Elden stående foran et massivt presseoppbud i sal 250 i Oslo tingrett 18 september i fjor, etter at tingrettsdommer Kim Heger hadde lest opp den knusende dommen mot Eirik Jensen på 21 års ubetinget fengsel.

les også

Derfor anker Eirik Jensen dommen

Tingretten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen hadde «gått tungt inn og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettshistorie». Selv har Jensen nektet straffskyld hele veien.

Dommerne konkluderte med at den tidligere polititoppens forklaring ikke var troverdig, og dømte ham for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

Elden: Nye temaer

Siden dommen falt i tingretten, har Jensen og hans advokater forberedt seg til «krigen» som starter i Borgarting lagmannsrett 28. august.

Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, skriver til VG i en e-post at de etter anmodning fra forsvarerteamet hos Advokatfirmaet Elden har gjennomført nye etterforskningskritt i Jensen-saken.

Hun skriver videre at etterforskningskrittene «gjelder utdypning av enkelte temaer som allerede er kjent i saken».

Elden skriver i en e-post til VG at de «arbeider både med nye temaer og nye vinklinger før lagmannsretten, slik at vi kan hjelpe retten til å komme til riktig resultat denne gang.»

Advokaten skriver at de ikke ønsker å utdype detaljene i dette arbeidet på nåværende tidspunkt, men at enkelte temaer i tingrettens dom må utdypes.

«Oppgaven ser overkommelig ut.» skriver han videre.

NY RUNDE: Her står John Christian Elden og Eirik Jensen under første rettsdag i Oslo tingrett. 28. august starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Helge Mikalsen / VG

Avhør om «smeltet» server

Elden uttrykte etter at dommen hadde falt at tingretten hadde lagt altfor mye vekt på Cappelens forklaring om samarbeidet med Jensen.

Ifølge NRK mente Elden også den gang at det var flere spørsmål som tingretten ikke hadde fulgt opp:

– Dette vet jo vi som leser avisen. Både politimesteren i Asker og Bærum og Kripos-sjefen har uttalt seg og sagt at de fulgte det opp, men det var ikke noe mistenkelig. Men retten savner altså denne informasjonen, sa Elden da dommen hadde falt, ifølge NRK.

VG får opplyst at de nye etterforskningskrittene blant annet dreier seg om avhør av polititjenestemenn fra gamle Asker og Bærum politidistrikt.

Disse avhørene omhandler blant annet spørsmål om en dataserver, som ifølge vitnemålet til en politispaner sto på politihuset i Sandvika.

Serveren skal ha inneholdt hemmelig informasjon om Cappelen, som politidistriktet ikke delte med andre, og spesielt ikke Oslo politidistrikt.

På et tidspunkt skal serveren ha «smeltet».

Frykt for lekkasje

22. februar i fjor møtte politispaneren i retten. Han deltok i spaningen mot Gjermund Cappelen i 2000 og da han ble pågrepet i 2013.

Spaneren sa i retten at han siden 1998 hadde mistenkt Jensen for å ha et «usunt» forhold til Cappelen.

les også

Politispaner: Har mistenkt Eirik Jensen siden 1998

Han fortalte at mistanken om en utro tjenestemann gjorde at de hadde en egen server hvor de lagret informasjon om Gjermund Cappelen, slik at det ikke skulle være tilgjengelig i politiets ordinære systemer.

– Dessverre, så smeltet den serveren opp for oss, fortalte politispaneren.

Maskinen krasjet og informasjonen som var lagret forsvant. De trodde at dersom de lagret informasjon om Cappelen i de ordinære systemene, så kunne den tilfalle Cappelen, fortalte spaneren.

– Samme bevisene

Guro Glærum Kleppe skal føre ankesaken for Spesialenheten, informerer om at påtalemyndigheten i all hovedsak vil legge frem de samme bevisene for Borgarting lagmannsrett, som de gjorde for Oslo tingrett.

les også

Forsvarerbytte i Jensen-saken

Jensen har anket over tingrettens bevisvurdering, saksbehandlingsfeil og avgjørelsen om inndragning av 667 800 kroner.

Les også: De ukjente tekstmeldingene

Saken blir en av de siste med gammel juryordning, før ny ordning trer i kraft 1. januar 2019.

les også

Eirik Jensen tapte pengekrangel med Spesialenheten

Cappelen, som ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og hasjinnførsler, har anket over straffutmålingen. Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, har uttalt at lagrettssaken, hvor lekfolk i jury avgjør skyldspørsmålet, muligens er Jensens «sjanse».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder