Dette er scenarioene i Jensen-saken

Det er tre døgn siden juryen trakk seg tilbake for å avgjøre Eirik Jensens skjebne. Lørdag klarte juryen heller ikke å komme til enighet.

De to mest åpenbare alternativene er at juryen enten svarer ja eller nei på begge hovedspørsmålene:

SKJEBNEDAGER: Siden onsdag har korrupsjons- og narkotikatiltalte Eirik Jensen ventet på juryens kjennelse. Foto: Helge Mikalsen

  1. Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?
  2. Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Minst syv av de ti jurymedlemmene må svare ja dersom Eirik Jensen skal finnes skyldig. Dersom juryen skulle finne ham uskyldig, er det ikke sikkert at den tidligere politimannen får gå fri. Lagdommerne kan sette kjennelsen til side dersom de er uenig med juryen.

Skjer det vil saken gå gjennom en ny behandling i lagmannsretten med såkalt meddomsrett.

HISTORISK JURY: De tolv jurymedlemmene ble onsdag til ti, fem menn og fem kvinner, som nå har trukket seg tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ikke. Foto: Hem, Ane / NTB scanpix

En annen mulighet er at juryen finner den tidligere politimannen skyldig for korrupsjon, men ikke medvirkning til narkotikainnførsel.

Dersom juryen svarer ja på de to hovedspørsmålene, må de også ta stilling til om innførselen av narkotika gjelder et betydelig kvantum, og om korrupsjonen er å anse som grov.

Kan sette kjennelsen til side

I 2017 bestemte Stortinget å oppheve juryordningen, og Jensen-juryen er derfor Norges aller siste jury.

les også

Lagdommer om Jensen-juryen: – En svært krevende oppgave

les også

Eirik Jensens skjebnetimer: Har gjort forberedelser i tilfelle dette skulle gå helt galt

De siste fem årene er bare 5 prosent av juryavgjørelsene satt til side, skriver NRK. Siden 2013 er det avholdt 659 ankesaker, av disse er kun 37 av kjennelsene satt til side av dommerne.

– Det er mye som skal til for at lagdommerne setter juryens kjennelse til side, men det kan bli ny sak, sier lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett til VG.

Dersom juryen mener Jensen er uskyldig, og de tre lagdommerne mener han «utvilsomt» er skyldig, kan de enstemmig beslutte at man skal behandle saken på ny.

les også

Eirik Jensen: – Vet ikke hva som skjer nå

Hvis juryen mener Jensen er skyldig, mens to av tre lagdommerne mener det ikke er tilstrekkelige bevis for å dømme ham, kan retten sette kjennelsen til side.

En ny behandling vil settes som meddomsrett med nye fag- og lekdommere.

Dette hadde Jensens forsvarer John Christian Elden å si etter rettsbelæringen:

Frifunnet av jury, senere dømt

I flere store saker har dommerne valgt å sette juryens kjennelse til side. I Nokas-saken mente juryen at Thomas Thendrup skulle frifinnes. I 30 minutter gledet Thendrup seg over frifinnelse, før fagdommerne overprøvde juryens kjennelse.

les også

Skyldig – eller Norges verste politimann

– Thomas Thendrup er utvilsomt skyldig, kjennelsen settes til side, fastslo førstelagmann Daniel Lunde.

Det resulterte i at Thendrup ble dømt til 14 års fengsel i Gulating lagmannsrett i 2007.

I fjor valgte fagdommerne å sette juryens kjennelse til side i den fjerde ankesaken med en korrupsjonstiltalt utbygger på tiltalebenken.

Den tiltalte 48-åringen ble i tingretten dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon. Dommen ble anket. Juryen var enig med tingrettsdommen, mens fagdommerne var uenig og satte kjennelsen til side.

Kan dømmes for en av to

VGs krimekspert Øystein Milli påpeker at det er mulig at Jensen dømmes kun for det ene av de to hovedtiltalepunktene.

KRIMEKSPERT: VGs Øystein Milli. Foto: Mattis Sandblad

– Juryen kan komme frem til at klokken og badet beviser korrupsjon, men fremdeles mene at det er rimelig tvil om hvorvidt Jensen har medvirket til narkotikainnførslene, sier Milli.

Strafferammen for korrupsjon er tre års fengsel, mens grov korrupsjon kan straffes med inntil ti års fengsel. For at Jensen skal bli dømt til 21 års fengsel, må han dømmes for grov narkotikakriminalitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder