GODKJENT: Oslo kommune har godtatt overfakturering som strider mot rammeavtalen de selv har inngått. – Det skulle aldri vært gjort. Det er ingen hemmelighet at Bymiljøetaten hadde for dårlig internkontroll på den tiden, sier leder av Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen / VG

Varsler: Oslo kommune har betalt 11 millioner i overpris for kunstgressbaner

Overfakturering, regelbrudd og slett oppfølging av arbeidet med nye kunstgressbaner har kostet Oslo kommune 11 millioner kroner, ifølge en intern rapport.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I 2016 slo byrådet i Oslo på stortrommen. Barn og unge i hovedstaden skulle få hele 16 nye kunstgressbaner å spille på.

Men Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt til to entreprenører som vant anbudskonkurransen om å bygge og rehabilitere noen av disse banene.

Dette fremkommer i en intern rapport som VG har fått tilgang til. Den er utarbeidet av en seksjonsleder i Bymiljøetaten (BYM).

Kommunen godkjente prisene

– Det startet med krangling om 5000 kroner i forbindelse med en kunstgressbane, sier seksjonslederen, som begynte å gå to entreprenører etter i sømmene.

De store utbetalingene skal ha skjedd gjennom overfakturering. Bymiljøetaten har godkjent fakturaene, selv om de var langt høyere enn de prisene som var avtalt.

Har du tips kontakt VGs journalister her.

– IKKE BRA: Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (t.h.) sier at det ikke er bra at noen har klart å lure kommunen. Hun sier at hun likevel har tillit til leder av Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven (t.v.). Foto: Tomm Wilgaard Christiansen / VG

11 millioner

Seksjonslederen, som sammen med en kollega varslet kommunen om mistankene i 2017, er sterkt kritisk til hvordan Bymiljøetaten har håndtert saken etter at den ble varslet.

I år har han gjennomgått fakturaer og avtaler i kunstgressbane-saken i detalj.

Sentralt i saken står de to entreprenørene Thorstein Skjaker og Guthorm Hoff AS, som vant anbudet om en rammeavtale med kommunen fra 2015 til 2017, sammen med en tredje leverandør.

Seksjonslederen mener at Hoff alene skal ha overfakturert kommunen for 11 millioner.

I rapporten har han gjennomgått syv kunstgressbaner entreprenøren fikk ansvar for å bygge eller rehabilitere, og regnet ut hvor mye mer entreprenøren har fått betalt enn det som var avtalt.

Rapporten konkluderer med at selskapet har fakturert for arbeider som ikke er gjort og i flere tilfeller tatt høyere pris enn avtalt, noe kommunen har godkjent ved sluttfakturering.

Dette har til sammen ført til et økonomisk tap for kommunen på 11 millioner (med moms) bare i 2016, ifølge rapporten.

Innrømmer feil

At Hoff tok seg bedre betalt enn det som var avtalt, ble også senere slått fast av rådgivningsselskapet EY, som våren 2018 gransket forholdene på vegne av kommunen.

I sitt intervju med EY innrømmer daglig leder Morten Hoff at han ved et tilfelle har han oppgitt prisen på det dyreste alternativet, enda det kunne hende de brukte billigere alternativer. Han har også oppgitt prisøkning i et tilfelle der mengden masse som måtte kjøres bort ble vesentlig lavere enn det som var fakturert.

I et annet prosjekt forklarer Hoff at det «skjedde en glipp», og at han ikke var klar over at de hadde fakturert for å kjøre 15 kilometer til tross for at de bare kjørte fire kilometer. Han beklager at dette skjedde.

Ifølge EYs rapport forklarer han noen av de økte prisene med at avtalte priser i rammeavtalen ikke var tilstrekkelige lønnsomme for selskapet.

– Kommunen har godkjent alt

– Alt vi har gjort er gjennomgått og godkjent underveis av kommunen, sier Morten Hoff til VG.

Faren Guthorm Hoff har jobbet for Oslo kommune i 42 år, og har vanskelig for å fatte at familieselskapet nå er mistenkt for overfakturering.

– Man har bare tatt en bane og funnet ut hvor mye den skal koste, og alt som er utenfor det er galt, men han aner ikke hva vi har drevet med. Han var jo ikke der da vi bygget banene, sier Guthorm Hoff om seksjonslederen bak rapporten.

– Hva tenker du om summen 11 millioner som det hevdes at dere har overfakturert?

– Jeg skjønner ikke hvor han har fått den ifra i og med at vi har gjort alt gjennom godkjente avtaler hele veien. Jeg mener vi er skuls og ikke skylder hverandre noen ting, sier Hoff.

Ifølge Hoff var det flere omstendigheter som gjorde at selskapet brukte høyere priser på oppdragene enn avtalt. Han forklarer det med uforutsette høye priser for blant annet transport og kunstgress.

– Jeg vet ikke hva overfakturering betyr i og med at vi har fått prisene godkjent flere ganger av kommunen. Jeg skjønner ikke hvordan de flere år etterpå kan komme å si at det var galt, sier Hoff.

Videre beskriver han rammeavtalen som «veldig dårlig».

– Alle visste at avtalen ikke omfavnet alt, men det ble ikke så mye diskusjon på de prisene vi hadde på endringsmeldingene, sier Hoff.

– Falt dere for fristelsen å utnytte det?

– I etterkant kan man nok spørre om det. Men nei, jeg tror ikke vi har gjort det altså. Når du har drevet så lenge så blir du nesten som en familie. Førsteprioritet blir ikke å lure familien. Årsaken til prisendringene var den ufullstendige rammeavtalen, sier Guthorm Hoff.

Skjermbilde av internrapporten utarbeidet av en seksjonsleder i Bymiljøetaten. Foto: Skjermbilde

Må i avhør

Den andre entreprenøren Thorstein Skjaker har vært med på å bygge og rehabilitere kunstgressbaner for Oslo kommune siden slutten av 90-tallet.

I vår ble det kjent at Skjaker prøvde å overfakturere for 336.000 kroner, ved hjelp av fabrikkerte kjøresedler for bortkjøring av stein. Dette ble avdekket etter en intern gransking. Kommunen har nå anmeldt forholdet.

– Vi beklager dette, det var veldig dumt at vi prøvde å overfakturere i denne saken, sier Skjaker til VG.

Han poengterer at alle involverte parter har lagt seg helt flate og bedt om unnskyldning.

– I to møter med Oslo kommune har vi innrømmet det vi har gjort, og spurt om vi kan bli enige om en sum for å få saken ut av verden, sier han.

Den nå pensjonerte entreprenøren er kalt inn til avhør av Innlandet politidistrikt.

VG har fått tilgang til en oversikt som viser at Skjaker har mottatt til sammen 112,8 millioner kroner i omsetning fra kommunen i årene 2012–2018. Hoff har fått utbetalt 94,5 millioner kroner i samme tidsrom.

Begge er nå ført opp på kommunens såkalte obs-liste.

BEKLAGER: Thorstein Skjaker beklager at han prøvde å overfakturere kommunen. – Det var veldig dumt, sier han. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Brudd og rutinesvikt

Seksjonslederen som først varslet om saken, mener at kommunen har gjort en rekke feil i arbeidet med kunstgressbanene.

Han konkluderer med følgende:

  • Gjentatte brudd på forskrift om offentlige anskaffelser, som at andre priser enn avtalt i kontrakt er benyttet
  • Gjentatte brudd på kommunens etiske regelverk, som blant annet handler om å forvalte skattebetalernes penger på en god måte
  • En mangelfull rammeavtale som ga entreprenører mulighet til å overfakturere
  • Manglende kontrollrutiner i Bymiljøetaten

LEGGER SEG FLAT: – Her har det vært interne utfordringer. Det har vi aldri lagt skjul på, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven. Her med kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien. Foto: Frode Hansen / VG

Erkjenner mangel på kontroll

Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Oslo kommune bekrefter at kommunen har manglet kontroll.

– Det var ikke gode rutiner internt eller kontroll på dette området i 2016, sier hun til VG.

– Hva tenker du om at kommunen har latt denne overfaktureringen skje?

– Vi har vært tydelige på at dette ikke skulle ha skjedd. Internkontrollen i etaten på den tiden var for svak. Dette har etaten tatt tak i, sier hun.

Siden 2016 har etaten ifølge Robsahm Kjørven skjerpet inn rutinene og økt kontrollen.

Robsahm Kjørven sier at EY nå skal granske saken videre. Hun presiserer at hun ikke har sett tallgrunnlaget til den interne rapporten, og derfor ikke kan kommentere disse konkret. Hun vil be EY om å se på disse, som en del av den videre granskingen.

– Så langt vi har klart å avdekke, har ikke dette fra Bymiljøetatens side vært en bevisst sløsing av skattebetalernes penger, men det er dårlig håndverk. Mangelfull kontraktsoppfølging, rett og slett, sier hun.

Bymiljøetaten har etter nærmere undersøkelser ikke funnet grunn til mistanke om korrupsjon i saken.

BØLER: Rehabiliteringen av Hallager kunstgressbane, som brukes av Nordstrand idrettsforening, skal ifølge rapporten ha blitt overfakturert for tre millioner kroner. Foto: Krister Sørbø / VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder