FLYTTE: Tidligere sjef for SSB, Christine Meyer, sier at LO ba henne flytte forskere i byrået. Foto: Tore Kristiansen VG

Christine Meyer: LO ba SSB flytte forskere

LO og NHO har vært tungt inne i SSB-saken. Tidligere sjef Christine Meyer sier at LO ville at hun skulle flytte forskere tilbake til Forskningsavdelingen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

30. oktober fant det første oppvaskmøtet mellom finansminister Siv Jensen og daværende SSB-sjef Christine Meyer sted. Temaet var den kontroversielle omorganiseringen av byråets forskningsavdeling.

Etterpå tok Meyer kontakt med både Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å fortelle at prosessen ble satt i bero.

Bakgrunn: Ny SSB-sjef vraker Meyers omlegging

Før det andre møtet med Jensen, 8. november, hadde hun og forskningsdirektør Kjetil Telle også et møte med LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og Liv Sannes, nestleder i samfunnspolitisk avdeling.

– LO gikk ganske langt i å bry seg om hvilke personer som skulle være hvor. Vi så faren for at de fikk en veldig sterk hånd på rattet fremover og det bekymret meg, sier Meyer.

– De ville blant annet ha to av forskerne som gikk til statistikkavdelingene tilbake i Forskningsavdelingen igjen, legger hun til.

LO mener Meyer tok opp enkeltforskere.

– Det stemmer at vi hadde et møte med SSBs ledelse. Meyer som spurte oss om konkrete råd, også om enkeltforskere, til tross for at vi presiserte at vi kun var opptatt av den totale kapasiteten for levering på SSBs samfunnsoppdrag. Utover det ønsker jeg ikke å gå inn på hva som ble sagt i det møtet, skriver Bjørnstad i en e-post.

SKAL HA BEDT OM FLYTTING: LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Foto: Jan Petter Lynau VG

Kritiske organisasjoner

LO og NHO har vært to av de største kritikerne av omorganiseringen i forskningsavdelingen til byrået. Deres bekymringer er ifølge Siv Jensen noe av det som kostet Meyer jobben.

Allerede i februar var de med på å sende et bekymringsbrev til finansminister Siv Jensen om omleggingen.

– LO og NHO gikk ut med sine bekymringer allerede før jeg hadde bestemt meg for hvordan vi skulle gjennomføre omleggingen. De reagerte på rapporten fra Bye-utvalget, sier Meyer.

Bakgrunn: NHO og LO: Mulig SSB-endring kan ødelegge for lønnsforhandlinger

Utvalget ønsket å kutte antallet forskere i Forskningsavdelingen til mellom 25 og 35 forskere, mens Meyer endte opp med 50.

– Meyer satt ned Bye-utvalget og formulerte et mandat og med en sammensetning av personer der utfallet langt på vei var gitt på forhånd. Hadde det ikke vært for vårt tidlige engasjement, så er det lite trolig at hadde Meyer justert seg slik hun gjorde. Det var likevel ikke tilstrekkelige for å ivareta SSBs samfunnsoppdrag, skriver Bjørnstad.

Kom med innspill

Senere ble LO og NHO bedt om å gi sine synspunkter på prinsippene for Forskningsavdelingen, noe Meyer beskriver som «uvanlig».

– Jeg sendte også prinsippene for avdelingen til LO og NHO og ba om tilbakemelding. Vi gikk altså uvanlig langt for å ta hensyn til deres syn, sier hun.

STØTTER JENSEN: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener finansministeren har gjort det riktige i SSB-saken. Foto: Eivind Griffith Brænde VG

Likevel har de fortsatt å være kritiske, helt frem til Meyer gikk av 12. november. Bjørnstad og NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum støttet Jensen to dager etterpå i et intervju med Dagens Næringsliv.

– Jeg synes de gikk for langt og inn i det som er SSBs eget anliggende. Det reagerte jeg på, sier Meyer i dag om de to organisasjonenes opptreden i saken.

Kilder til VG: Monica Mæland irritert etter sparkingen av SSB-Meyer

Bekymret for lønnsforhandlingene

Bekymringene til LO og NHO har blant annet handlet om Teknisk beregningsgrunnlag (TBU), som blir benyttet i lønnsoppgjørene.

– Jeg har vært overrasket over hvor kraftig de har reagert når det gjelder TBU. Det som leveres fra statistikkavdelingen vel så viktig som forskningsavdelingen for arbeidet med lønnsstatistikkgrunnlaget. Det brukes heller ikke store ressurser på TBU i Forskningsavdelingen, omtrent et halt årsverk, sier Meyer.

Les også: Det blir høring i SSB-saken

SSB bekrefter til VG at kun et halvt årsverk i Forskningsavdelingen blir brukt på TBU. I statistikkavdelingen leverer Seksjon for lønn- og inntektsstatistikk tall til ulike parter i arbeidslivet, som blir tatt med videre i arbeidet med TBU.

– Man kan ikke måle SSBs bidrag til TBU gjennom timeverkene som brukes fra år til år. Det er forsknings- og analysekapitalen som er oppmagasinert siden 1960-tallet som nå har vært i spill, skriver Bjørnstad.

Viser til lovutvalget

– Arbeidslivets parter uttrykte tidlig bekymring for Bye-utvalgets rapport, fordi vi mente at utvalgets anbefalinger ville – om de ble tatt til følge – kunne svekke SSBs leveranser til TBU, men også til andre offentlige utvalg der partene var representert, og til departementer og andre deler av offentligheten, skriver Dørum i en e-post til VG.

Han viser deretter til arbeidet i Statistikklovutvalget, hvor han representerer NHO, og sier det vil være naturlig å ta debatten om SSB når arbeidet der er ferdig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder