KREVER ÅPNE DØRER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) utfordrer landets bedrifter i dag. Foto: Mikalsen, Helge

Nå må bedriftene åpne dørene for NAV-ere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) krever at landets bedrifter blir med på en dugnad, hvor de åpner dørene for NAV-ere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Hauglie informerte om regjeringens nye inkluderingsdugnad, på et møte med partene i arbeidslivet onsdag.

Nå er det ikke bare ledige og folk på tiltak eller andre NAV-ytelser det skal stilles krav til:

– Når NAV banker på dørene, må bedriftene åpne opp, sier Hauglie til VG.

Hull i CV

Hun fremholder at selv om pilene peker i riktig retning og ledigheten er lav, så er det mange som fortsatt faller utenfor.

– Arbeidsgiverne må ikke glemme at det står langtidsledige og andre med hull i CV-en uten jobb som så gjerne vil bidra. Arbeidsgiverne må kjenne sin besøkelsestid, sier arbeidsministeren.

Hauglie sier at NAV oftere skal banke på dører og komme enda tettere på bedriftene. I tildelingsbrevet for 2018 heter det at «det skal gjøres raske koblinger mellom arbeidsgivere med rekrutteringsbehov og aktuelle arbeidssøkere».

– Ut av NAV-køen

– NAVs arbeid mot arbeidsgiverne skal intensiveres framover og verktøykassen er større enn noen gang. Men da er det én ting som er helt avgjørende: Når NAV banker på døren, må bedriftene åpne, sier Hauglie og legger til:

– Jeg er sikker på at vi kan få mange av dem som står i NAV-kø kvalifisert for jobbene som finnes. Men da må næringslivet stille opp som læringsarena og ikke bare importere arbeidskraft så fort pilene peker riktig vei.

– Blir forbigått

Hun sier man må kunne ha to tanker i hodet samtidig.

– Det er bra at vi kan ta unna arbeidskraftsbehov her hjemme ved å hente folk utenfra. Men vi trenger også en dugnad for å kvalifisere folk som står utenfor til de jobbene som nå finnes. Dette må vi stå sammen om.

les også

Nå skal NAV reise til brukerne

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra NAV der ute om at når bedrifter begynner å ansette igjen etter en nedtur som nå, er det lett at de som har stått lenge i NAV-køen blir forbigått. Det er kanskje lettere å velge andre måter å rekruttere på. Men som nasjon har vi ikke råd til å glemme dem, sier Hauglie.

les også

NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge

– Nappet 11 unge ut av NAV-køen

Hun sier det finnes gode eksempler.

– Ett gyllent eksempel på et godt samarbeid mener hun finnes i Trøndelag hvor NAV-kontoret, fylkeskommunen og bedrifter gikk sammen for å gjøre faglærte av arbeidsledig ungdom. Prosjektet «Yrkesstolthet» nappet 11 ungdommer ut av NAV-køen. Ungdommene er nå på vei mot svennebrev.

– Blir det pisk eller gulrot overfor arbeidsgiverne?

– Økonomiske tilskudd kan være én gulrot: NAVs verktøykasse bugner av tiltak som reduserer den risikoen arbeidsgiveren kan kjenne på ved å ansette noen med hull i CV-en: blant annet lønnstilskudd, inkluderingsstilskudd og mentorordning. Men for å sette det på spissen: Hva hjelper det å slepe rundt på en verktøykasse hvis ingen vil bruke den, spør hun og legger til:

– Pisk har jeg ikke tro på i en inkluderingsdugnad.

Hun sier de vil øke virkemiddelbruken.

– Vi åpner for mer bruk av lønnstilskudd og opplæringstiltak. Framover vil vi også styrke funksjonsassistentordningen og traineeordninger i det offentlige. I tillegg vil vi styrke oppfølgingen av personer med psykiske problemer gjennom samarbeid arbeid-helse.

Fem prosent

Hun sier at alle må bidra i inkluderingsdugnaden. Også det offentlige – stat og kommuner.

– Regjeringen ønsker at staten skal gå foran med et godt eksempel, og i plattformen setter vi et mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

NHO positiv

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er positiv.

– Det er bra at arbeidsministeren nå varsler at hun vil øke NAVs kunnskap om arbeidsmarkedet og kontakten med bedriftene. Gjennom «Ringer i Vannet» har næringslivet lenge inkludert folk med hull i CVen. Skal vi lykkes i inkluderingen, må arbeidsgivers behov og reell mulighet for inkludering både tas hensyn til - og være bærekraftig for arbeidsgiverne.

– Et annet poeng er kompetanse, sier hun:

– Norske bedrifter trenger kompetent arbeidskraft. Da må vi sørge for at de som er utenfor arbeidslivet har en kompetanse som bedriftene etterspør. Da kan ikke utdanningsmyndighetene og NAV sitte på hver sin tue. De må kommunisere bedre. Når du ikke har fullført videregående hjelper det ikke bare med CV-kurs.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder