ETTERFORSKES: Spesialenheten for politisaker skal granske om det er blitt begått lovbrudd i forbindelse med behandling av grove menneskehandelsaker i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes

Varslingssak: Bergenspolitiet skal etterforskes

I fjor høst slo en politimann i Vest politidistrikt alarm om manglende etterforskning av grove menneskehandelsaker. Nå skal Spesialenheten for politisaker etterforske om det er blitt begått straffbare forhold i forbindelse med håndteringen av sakene som er omtalt i varselet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– I varselet er det vist til flere konkrete saker som varsleren mener er kritikkverdig håndtert. Vi skal se nærmere på disse forholdene og vurdere om det er begått brudd på tjenesteplikten, sier leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge, advokat Halvor Hjelm-Hansen, til VG.

Politimannen varslet om kritikkverdige forhold – fire måneder senere ble han tvangsflyttet

9. november i fjor varslet den erfarne politibetjenten ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende oppfølging og etterforskning av grove menneskehandelsaker.

Fire måneder etter at varselet var levert, ble politimannen tvangsflyttet til en annen avdeling, mot sin vilje. Han mener han er utsatt for gjengjeldelse og har truet arbeidsgivereren sin med rettssak om han ikke får jobben tilbake.

– BETIMELIG VARSEL: Advokat Birthe Eriksen bistår politimannen som har varslet om manglende etterforskning av menneskehandelssaker i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes

Hjelm-Hansen sier at varsleren er avhørt av Spesialenheten.

– Vi skal nå foreta noen flere avhør, og vil fortløpende vurdere etterforskningen.

Ifølge Hjelm-Hansen har Spesialenheten hentet inn dokumenter og gjort andre undersøkelser i saken.

– Hvordan vi legger opp etterforskningen kan jeg ikke kommentere nærmere, men vårt fokus vil være å avklare om det er begått brudd på noen straffebestemmelser.

Nytt politivarsel i Bergen: Derfor ble det slått alarm

Sakene det ble varslet om i fjor høst dreier seg blant annet om grov vold og voldtekt av kvinner i en sårbar situasjon.

– Denne saken handler om kvinner som blir krenket på det groveste og som er ofre for grov kriminalitet, har varsleren tidligere uttalt til VG via sin advokat Birthe Eriksen.

En av sakene varsleren omtaler, er en hendelse fra Kvinneklinikken i Bergen der en utenlandsk kvinne med blødninger i underlivet skal ha blitt fulgt inn på Haukeland universitetssykehus av en mann med blodige klær.

Ny varslersak: Bergenspolitiet får kritikk etter å ha hyret inn tidligere politimester

Varsleren skriver at politiledelsen mente at det ikke var grunnlag for pågripelse, slik saken stod, fordi skadene kunne ha en naturlig forklaring.

– Min klare subjektive oppfatning der og da var at fokuset her var å få saken ryddet av veien på enklest mulig måte, skriver han.

SJEFEN: Politimester Kaare Songstad er ikke overrasket over at Spesialenheten for politisaker åpner etterforskning i den siste varslingssaken i Vest politidistrikt. Foto: Frode Hansen

Advokat Birthe Eriksen sier til VG at varsleren er lettet og glad for at varselet hans nå blir gjenstand for en uavhengig og seriøs behandling.

– Han vil understreke at han aldri har hatt til hensikt å ramme noen kollegaer, det er innholdet i varselet som har vært viktig for ham. Når det nå endelig tas tak i er han veldig takknemlig for det. Spesialenhetens avgjørelse betyr også at varselet var betimelig, sier Eriksen.

Politimester Kaare Songstad er ikke overrasket over at Spesialenheten åpner etterforskning i saken.

– Vi registrerer at de ønsker å etterforske dette og det er for så vidt ikke uventet, opplyser Songstad i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder